Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis

Žemės ūkis (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Miško ūkio politika

  Įvadas. Lietuvos miško ūkio istorinė apžvalga. Miško ūkio valdymo sistema lietuvoje. Bendra Lietuvos miško politika. Lietuvos miško ūkio politikos įgyvendinimo instrumentai. Miško ūkio plėtros starteginiai tikslai. Lietuvos miško ūkio statistika. Miško ištekliai. Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas. Miško ūkio ekonomika (dirbantieji, atlyginimai, pardavimai). Valstybinis miškų kadastras. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(29 puslapiai)
  2010-02-23
 • Miško vadyba

  Miško ūkio valdymas. Valdymo samprata. Valdymo objektas, dalykas, subjektas. Valdymo subjektas — veiksnys. Miško ūkis kaip valdymo objektas. Miško ūkio funkcinė sudėtis. Miško ūkio valdymo struktūra. Valdymo esmė, reiškinys. Moksliniai valdymo pagrindai. Pagrindinės valdymo mokslo sąvokos. Valdymo sistemos. Valdymo modeliai. Miško ūkio valdymą lemiantys pagrindiniai augalininkystės dėsniai. Miško ūkio valdymą lemiantys ekonomikos dėsniai. Valdymo dėsniai. Miško ūkio valdymo mokslas. Valdymo mokslas. Valdymo mokslas naudojasi metodais. Valdymo mokslo ryšys su kitom disciplinom. Valdymo veikos plotmėje ryšys. Miško ūkio valdymo metodologiniai pagrindai. Valdymo požiūriai ir principai. Miško ūkio valdymo organizaciniai principai. Instrumentiniai valdymo pagrindai. Valdymo sistemos. Jų kūrimo ir funkcionavimo principai. Valdymo sistemos pagal srautų technologijas. Valdymo sistemos pagal valdymo būdą. Valdymo sistemos kūrimo funkcionavimo principai. Valdymo sistemų projekto kūrimo etapai. Valdymo metodų sistema. Administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai valdymo metodai. Psichologinio valdymo metodai. Teisiniai valdymo metodai. Teisiniai miško ūkio valdymo aktai. Teisiniai miško ūkio valdymo metodai. Organizaciniai miško ūkio pagrindai. Valstybinis miško valdymas. Valstybinis vadovavimas apima šias priemones. Valstybinė miško kontrolė apima šias priemones. Valstybinių miško savininko funkcijų vykdymas. Ūkinis miško valdymas. Valdymo funkcijos ir posistemės. Valdymo funkcinės sritys. Kad vykdyti valdymo funkcijas reikia sukurti struktūrą. Lietuvos miško ūkio organizacinė struktūra. Urėdijos valdymas. Miško ūkio personalo profesinė sudėtis. Miško ūkio profesijos. Miško įmonės valdymo personalas. Miško ūkio personalo darbo vietų kūrimas. Personalo darbo organizavimas. Miško ūkio valdymo technologinės priemonės. Automatizuoto valdymo sistemos. AGVS struktūra: AGVS pagrindai. Valdymo procesas ir technologija. Valdymo funkcijos vykdymo seka (fazės). Problemų sprendimo eiga. Informacijos seka. Informacija valdyme. Valdymo technologija. Valdymo sprendimų kvalifikacija. Sprendinio taisyklės. Valdymo technologijos taisyklės. Sprendimų priėmimo organizacinės formos. Kolektyviniai sprendimai priimami. Kolektyvinio valdymo formos. Grupinių sprendimų darbo reglamentavimo normatyvai. Administracijos darbo planavimas ir organizavimas. Darbuotojų priėmimas. Struktūrinių padalinių ir sprendimų ugdymo kontrolė. Pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas. Valdymo kultūra. Miško kontrolė.
  Žemės ūkis, špera(9 puslapiai)
  2006-10-28
 • Miško želdiniai

  Miško želdinių klasifikacija ir paskirtis. Miško želdinimo kryptys, želdinių rūšys, jų veisimo metodai ir būdai. Miško želdinių paskirtis. Želdinių rūšinė sudėtis. Gryni ir mišrūs želdiniai. Medžių sąveika mišriuose želdiniuose. Medžių sąveikos reguliavimo būdai. Želdinių sodinimo tankumas. Želdinių veisimo technologija. Sklypo paruošimas. Žemės dirbimas. Miško sodinimas ir sėja. Želdinių priežiūra ir papildymas. Želdinių tręšimas.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-06
 • Miško želdinių priežiūra

  Santrauka. Įvadas. Urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslas ir uždaviniai. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktorinio agregato parinkimas, pasipriešinimo traukai skaičiavimai ir įvertinimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai – eksploataciniai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Priedai
  Žemės ūkis, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-02-13
 • Miškotvarka (3)

  Miškotvarkos kursinis projektas. Įvadas. Urėdijos teritorijos apibūdinimas. Teritorijos organizavimas. Miškotvarkos darbai. Girininkijos miškų charakteristika. Miškų ūkio organizavimo pagrindai. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindiniai miško kirtimai. Pavienių medžių ir brandžių medžių, esančių nebrandžiuose medelynuose, kirtimas. Kirtimų išdėstymas teritorijoje. Tarpiniai miško kirtimai. Ugdymo kirtimai. Sanitariniai kirtimai. Kiti kirtimai. Metinė visų rūšių kirtimų apimtis ir analizė. Miško atkūrimas. Miško būklės prognozė. Priedai (3).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-02-23
 • Miškotvarkos raida

  Įvadas. Bendra informacija. Miškotvarkos raida. Pirmoji miškotvarka 1946-1950 metais. Antroji miškotvarka 1958-1963 metais. Trečioji miškotvarka 1966 - 1977 metais. Ketvirtoji miškotvarka 1978 – 1987 metais. Penktoji miškotvarka 1988 metais. Miškų produktyvumas ir rūšinė sudėtis. Miškų atkūrimas.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Miškų tvarkymas: Druskininkų urėdija Leipalingio girininkija

  Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Aiškinamasis raštas. Miškų atkūrimas ir įveisimas. Miško sėklinė bazė. Druskininkų urėdijos sėklinių objektų parinkimas. Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindiniai kirtimai. Pagrindinių kirtimų žinialapis. Ugdymo kirtimai. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Priešgaisrinė apsauga. Medyno degumo klasių nustatymas. Priešgaisrinių priemonių projektavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-05-24
 • Miškų tvarkymas: Varėnos urėdija, Pirčiupių girininkija

  Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Miškų atkūrimas ir įveisimas. Miško sėklinė bazė. Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Apsauginių miško želdinių projektavimas. Miško želdinių gebėjimo atlikti apsaugines funkcijas apibūdinimas. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindiniai kirtimai. Ugdymo kirtimai. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Priešgaisrinė apsauga. Priešgaisrinių priemonių projektavimas. Miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonės. Ūkinių priemonių projektavimas privačiuose miškuose.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-13
 • Miškų ūkio ekonomika

  Girininkijos charakteristika. Žemės pasiskirstymas naudmenomis. Miško ūkinės veiklos darbų plano sudarymas. Kirtimų planas. Nenukirsto miško pardavimas. Medienos sortimentų pardavimas. Kitos pajamos. Darbo laiko ir užmokesčio skaičiavimas. Naudojamų mechanizmų pamainos savikainos skaičiavimas. Išlaidų suvestinė. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-01
 • Miškų ūkio ekonomika (2)

  Veisiejų girininkijos miškų ūkinės veiklos analizė. Įvadas. Urėdijos duomenys. Girininkijos duomenys. Miško ūkinės veiklos darbų plano sudarymas. Pajamos. Kirtimų planas. Nenukirsto miško pardavimas. Medienos sortimentų pardavimas. Kitos pajamos. Išlaidos. Darbo laiko užmokesčio sąnaudų skaičiavimas. Veisiejų girininkijos pajamos.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-09-01
 • Miškų ūkio politika Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Informacija apie Lietuvos miškus. Lietuvos miškų ūkio politika. Politinis (valstybinis) miško valdymas. Ūkinis (ekonominis) miško valdymas. 3 Miško ūkio strateginės problemos. Ekologinė ir socialinė miškų reikšmė. Ekologinė miškų reikšmė. Socialinė miškų reikšmė. Valdymo sistema. Valstybinis miškų kadastras. Statistika. Miško ištekliai. Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-09-14
 • Miškų ūkio veiklai teikiamos paramos įvairovė

  Žemės ūkio ekonomikos ir politikos referatas. Įvadas. Miškininkystės veikla kaimo vietovėse, jos ekonominiai ir socialiniai aspektai. Miškų ūkio veiklai teikiamos paramos įvairovė. Parama mokymams miškų ūkio klausimais. Parama inovacijų sklaidai. Miškų ekonominės vertės didinimas. Naujų miškų įveisimas. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinės priemonės. Parama miškų infrastruktūros gerinimui. Išmokos už savanorišką aplinkosaugą. Naujos galimybės miško savininkų konsultavimo srityje. Išmokos už apribojimus Natura 2000 miškuose. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2009-08-18
 • Mokomosios praktikos ataskaita: gėlininkystė

  Daugiamečių lauko gėlių paruošimas žiemai. Lauke žiemojančios gėlės. Lauke nežiemojančios gėlės. Sezoniniai darbai gėlyne. Jurginai. Pasirinktų jurginų klasifikacija pagal žiedyno formą ir dydį. Jurginų paruošimas žiemojimui. Jurginų priežiūra pavasarį ir vasarą. Jurginų morfologinės – dekoratyvinės savybės. Kompleksinis jurginų įvertinimas (100 balų sistema).
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2008-03-08
 • Morkos: rūšys, savybės

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti rūšis ir jų savybes. Morkų auginimas. Priešsėliai. Dirvos dirbimas. Tręšimas. Sėklų paruošimas sėjai. Sėjos laikas. Sėjos būdai. Sėklos norma. Sėklų įterpimo gylis. Pasėlių priežiūra. Morkų laistymas. Morkų veislės. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-05
 • Morkų auginimo vagotame paviršiuje technologija

  Įvadas. Morkų auginimas profiliuotame paviršiuje. Morkų auginimo technologija. Mechanizuotos technologijos elementai. Laukų purškimas pesticidais. Vandens ir pesticidų vežimas. Dirvos skutimas. Dirvos lyginimas arba kultivavimas. Rudeninis arimas. Pavasario darbai. Mineralinių trąšų išbėrimas. Priešsėjinis dirvos paruošimas. Vagų formavimas. Sėja. Pasėlio priežiūros darbai. Šakniavaisių pakasimas. Produkcijos transportavimas.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2007-11-21
 • Neemazal poveikis kenkėjams šiltnamio sąlygomis

  Neemazal poveikis kenkėjams šiltnamio sąlygomis. Įvadas. Medžiagos ir metodai. Rezultatai. Aptarimas. Išvados.
  Žemės ūkis, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-21
 • Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai

  Įvadas. Paukščių organizmas ir grėsmę jam keliantys veiksniai. Paukščių produktyvumas. Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Nujunkytų paršelių auginimo technologija

  Turinys. Įvadas. Kiaulių laikymo technologijos. Kiaulių laikymo sistemos. Perspektyvi kiaulių laikymo technologija. Tvarto suplanavimas. Vidaus įranga. Kiaulių šėrimas ir girdymas. Mėšlo tvarkymas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2007-05-21
 • Obuoliai

  Įvadas. Žaliavos charakteristika. Kokybės vertinimas. Veislių morfologinė charakteristika. Obuolių morfologiniai požymiai. Obelų morfologinė charakteristika. Obelų veislės. Bogatyr. Abrikosinis. Aportas. Alkmenė. Kursinio darbo pritaikymas. Obuolių puvimas. Receptai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Odos ir jų pirminis apdorojimas

  Įvadas. Odos struktūra. Odos cheminė sudėtis. Odos fizinės savybės. Odos topografinės sritys. Odų charakteristikos. Odų lupimas. Pirminis odų apdorojimas. Odų konservavimas. Odų defektai (ydos).
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-04
Puslapyje rodyti po