Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Optimalaus mikroklimato formavimas tvarteĮvadas. Reikalavimai tvarto mikroklimatui. Tvartų vėdinimo- šildymo sistemos. Optimali tvarto vėdinimo – šildymo sistema. Gyvulių laikymo technologija, tvarto konstrukcija. Tvarto vėdinimo sistema. Tvarto vėdinimo sistemos parametrų skaičiavimas ir įrengimų patikrinimas. Tvarto šildymo sistemos parametrų skaičiavimas ir įrengimų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalaus mikroklimato tvarte formavimasĮvadas. Reikalavimai tvarto mikro klimatui. Tvartų vėdinimo – šildymo sistemos. Optimali tvarto vėdinimo – šildymo sistema. Gyvulių laikymo technologija, tvarto konstrukcija. Tvarto vėdinimo sistema. Tvarto vėdinimo sistemos parametrų skaičiavimas. Oro apykaitos kartotinumas. Plyšinės vėdinimo sistemos parametrų skaičiavimas. Apskaičiuojame oro apykaitos plyšio stoge plotą. Apskaičiuojame plyšio plotį. Patalpos šilumos balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Ožkų veislių įvairovė ir jų reikšmėOžkininkystė užsienyje. Ožkininkystė Lietuvoje, ožkų veislės, vietinės ožkos. Rusijos ožkos, Togenburgo ožkos, Čekų ožkos, Vokietijos baltosios. Vokietijos margosios, Zaneno ožkos. Apencelska ožka, Anglų Nubijos ožka, vilninės ožkos. Pūkinės ožkos. Mėsinės ožkos, Bursko ožkos. Nykštukinės ožkos, Snieginė ožka, Alpių kalnų ožka. Ožkų reikšmė gyvulininkystėje. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Paklojimo laiko ir skirtingos brandos linų stiebelių klojėjimosi ypatumaiĮvadas. Botaninis linų apibūdinimas. Augimo sąlygos. Veislės. Linų agrotechnika. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas. Rudeninis dirvų dirbimas. Pavasarinis (priešsėjinis) dirvų dirbimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Sėklos paruošimas. Linų sėja. Tręšimas. Pasėlių priežiūra. Linų apsauga nuo kenkėjų. Linų apsauga nuo ligų. Piktžolių naikinimas. Derliaus nuėmimas. Linų klojėjimas. Linų "gelbėjimas" vartant. Šiaudelių dorojimas. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų darymo metų vegetacinių periodų meteorologinės sąlygos. Bandymų laukų dirvožemio charakteristika. Tyrimų schemos ir metodai. Biometrinių matavimų metodai. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Skirtingose brandose nurautų stiebelių klojėjimosi parametrai. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių atsiklojėjimo trukmė. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekio paklotų stiebelių atsiklojėjimo struktūra. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių šiaudelių išeiga. Koreliacinė-regresinė analizė. Skaityti daugiau
Panevėžio apskrities ūkininkų ir gyventojų ūkių rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Papildomo žieminių rapsų tręšimo per lapus įtaka sėklų derliamsŽieminių rapsų kilmė ir paplitimas. Žieminių rapsų morfologinė charakteristika ir biologinės savybės. Morfologinės savybės. Biologinės savybės. Agrotechnika. Žieminių rapsų vieta sėjomainoje. Žemės dirbimas žieminiams rapsams. Žieminių rapsų tręšimas. Žieminių rapsų papildomas tręšimas per lapus. Žieminių rapsų sėjos darbai. Pasėlių priežiūra. Žieminių rapsų derliaus nuėmimas. Tyrimų metodai. Dirvožemio sąlygos. Bandymo schema ir detalės. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų metodai. Tyrimų rezultatų statistinis įvertinimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Parama savaiminiam atsiželdinimuiSantrauka. Įvadas. Literatūros ir patentų analizė, projektavimo tikslai ir uždaviniai. Literatūros analizė. Patentų analizė. Projektavimo tikslas ir uždaviniai. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktorinio agregato pasipriešinimo traukai skaičiavimas ir įvertinimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai- eksploataciniai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Projektuojamo objekto vertinimas. Projektuojamo objekto vertinimas efektyvumo požiūriu. Projektuojamo objekto vertinimas ekonominiu požiūriu. Projektuojamo objekto vertinimas darbų saugos ir ekologiniu požiūriu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Parasitic Flowering PlantsPowerPoint pristatymas (anglų kalba). Žydintys parazitiniai augalai. Skaityti daugiau
Parasitic Flowering Plants (2)Flowering plants that live on other plants. Stem parasites. Root parasites. Skaityti daugiau
Pasėlių draudimo politikaAgrarinės politikos kursinis darbas. Įvadas. Žemės ūkio rizikos valdymo instrumentai. Žemės ūkio rizikų valdymo instrumentai Europos Sąjungoje. Pasėlių draudimas ir jo tipai. Pasėlių rizikos valdymo instrumentai Lietuvoje. Pasėlių draudimo sistema Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Pasėlių draudimo sistema Europos Sąjungos šalyse. Pasėlių draudimo sistema Lietuvoje. Pasėlių draudimo poveikio vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pasėlių priežiūra miško daigyneSantrauka. Įvadas. Literatūros ir patentų analizė, projektavimo tikslai ir uždaviniai. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktorinio agregato pasipriešinimo traukai skaičiavimas ir įvertinimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai- eksploataciniai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Projektuojamo objekto vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pasiruošimas žemės konsolidacijai LietuvojeSummary. Reziumė. Pratarmė. Žemės konsolidacija, jos samprata ir tikslai, konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos samprata ir tikslai. Žemės konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos vykdymas. Pasaulinė praktika. Bendros žemės konsolidacijos procedūros. Svarbiausių problemų aptarimas vykdant žemės konsolidaciją. Žemės sklypų savininkų ir ūkininkų sutikimo problema. Žemės sklypų vertės nustatymas. Kaimo plėtros skatinimas. Naujos ūkio žemės paskirstymas kiekvienam namų ūkiui. Naujų technologijų taikymas. Svarbūs klausimai vykdant žemės konsolidacijos bandomuosius projektus. Pasiruošimo darbai žemės konsolidacijai Lietuvoje. Žemės reforma. Žemės ūkio ir kaimo plėtra. Teritorija, gyventojai, užimtumas, švietimas, pajamos. Ūkių struktūra. Svarbiausi žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinė parama iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Kliūtys žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Žemės fragmentacijos (suskilimo) apimtis. Prielaidos naujai žemėtvarka krypčiai. Įstatymai ir organizacinė struktūra. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys žemės konsolidaciją. Bendra žemės tvarkymo ir administravimo organizacinė struktūra. Žemės sklypų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Pasiruošimas žemės konsolidacijai. Žemės konsolidacijos bandomieji projektai. Teisinės bazės paruošimas žemės konsolidacijai. Finansavimas. Galimos grėsmės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Paslaugos kokybė: javų purškimas herbicidaisĮvadas. Tikslas: Užtikrinti patikimas ir kokybiškas javų purškimo herbicidais paslaugas. Projektinis skyrius. Javų purškimo herbicidais proceso aprašymas. Kokybės rodikliai, jų nustatymas ir kontrolė. Purškimo kokybės rodikliai. Paslaugos kokybės rodikliai. Gedimai, jų nustatymas ir išlaidos. Įmonės organizacinė struktūra. Pareigybiniai nuostatai. Bendroji dalis. Pagrindiniai traktoriaus vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Traktoriaus vairuotojo teisės. Traktoriaus vairuotojo atsakomybė. Proceso uždavinių medis. Proceso elementų detalus aprašymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
PašaraiPašarai ir jų charakteristika. Pašarų klasifikacija. Stambieji pašarai. Sultingieji pašarai. Koncentruotieji pašarai. Techninės gamybos atliekos. Kombinuotieji pašarai. Gyvūniniai pašarai. Mineraliniai priedai. Kitos pašarui naudojamos medžiagos. Vidaus sekrecijos liaukos. Skaityti daugiau
Pašarai: šienasUždavinio sąlyga: Apskaičiuoti 52 karvėms tvartiniu laikotarpiu (X.10 - V.5d.) šieno kiekį ir kultūrinių pievų (65 procentai) bei ankstinių žolių žolyno (35 procentai) plotus reikiamam šieno kiekiui paruošti, jei vienai karvei per parą duodama 1 kg. šieno skaičiuojant kiekvienam 100 kg. gyvulio kūno masės. Vidutinė 1 karvės masė 530 kg. Kultūrinių pievų derlingumas bus 190 cnt/ha, o ankstinių žolyno – 210cnt/ha. Draudimo fondas - 15 %. Įvadas. Pašarai. Šieno reikšmė gyvulių šėrime. Žolės naudojamos šieno gamyboje. Pagrindinės varpinės žolės ir jų maistingumas. Pagrindinės ankštinės žolės ir jų maistingumas. Pašariniai motiejukai. Tikrieji eraičinai. Paprastosios šunažolės. Pieviniai pašiaušėliai. Beginklės dirsuolės. Aukštosios avižuolės. Nendriniai dryžučiai. Pievinės miglės. Daugiametės svidrės. Raudonieji eraičinai. Baltosios smilgos. Žolių mišiniai. Šieno gamybos technologijos. Šieno kokybės įvertinimas. Šieno laikymas ir apskaita. Labai gero šieno požymiai. Gero šieno požymiai. Vidutinės kokybės šieno požymiai. Blogo šieno požymiai. Netinkamo gyvuliams šerti šieno požymiai. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: kombinuoti pašarai76 užduotis. 1 t kombinuoto pašaro yra 52% varpinių javų grūdų miltų, 17% –ankštinių javų miltų ir 0,5% žolės miltų. Kiek tai sudarys kilogramais atskirai kiekvienas komponentas? Kiek reikia turėti visų šių miltų, kad pagamintumėme 120 t kombinuotojo pašaro? Kokį plotą reikės užsėti varpiniais ir ankštiniais javais, bei turėti ankštiniu žolių plotus miltų gamybai, jei varpinių javų grūdų vidutinis derlingumas 48 cntha , ankštiniu – 32 cntha , o žolių derlingumas 205 cntha. Draudimo fondas 12%. Įvadas. Kombinuotų pašarų reikšmė. Kombinuotų pašarų klasifikacija. Žaliava kombinuotiems pašarams. Varpinių javų grūdai. Žirniai, peluškos, pupos, vikiai. Sėlenos. Žolės miltai. Morkų miltai. Džiovinti bulvių miltai. Baltymingi pašarai. Mineraliniai pašarai. Kombinuoti pašarai galvijams. Kombinuoti pašarai kiaulėms. Kombinuotų pašarų privalomieji kokybės reikalavimai. Kombinuotų pašarų kenkėjai. Pagrindinis žaliavų kombinuotiems pašarams laikymas. Grūdai. Žolės miltai. Rupiniai ir išspaudos. Gyvulinės žaliavos. Premiksai. Kombinuotų pašarų gamybos technologijos. Uždavinys. Išvados. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: kombinuoti pašarai (2)Užduotis: Paskaičiuoti 112 kiaulių prieaugliui reikiamą kombinuotojo siloso kiekį bei kultūrų plotus šio pašaro gamybai per 178 dienų laikotarpį, jei vienos kiaulės prieaugliui per parą skiriama po 2,5 kg šio pašaro. Kombinuotasis silosas numatomas pagaminti iš bulvių 50 %, morkų 26 %, ir cukrinių runkelių 24 %. Derlingumai: pašarinių morkų 320 cnt/ha, bulvių 160 cnt/ha, cukrinių runkelių 250 cnt/ha. Draudimo fondas 12 %. Įvadas. Kombinuotojo siloso reikšmė gyvulių šėrime. Žolės naudojamos pašaro gamybai. Kombinuotojo siloso gamybos technologija. Kombinuotojo siloso kokybės įvertinimas. Kombinuotojo siloso laikymas ir apskaita. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: siloso gamyba32 užduotis: Paskaičiuoti 46 karvių bandai tvartiniu laikotarpiu (10.10 – 5.12) siloso kiekį ir šiam pašarui paruosti reikalingus plotus, jei vienai karvei per parą duodama 25 kg šio pašaro. Silosą numatoma gaminti iš kukurūzų (50%) su 12 % miežių šiaudų priedu ir varpinių – ankštinių žolių mišinio 50%. Kiek reikės grynų kukurūzų silosui gaminti? Derlingumai: kukurūzų – 370cnt/ha, mišinio – 190cnt/ha, draudimo fondas 15%. Silosas bus gaminamas antžeminėje tranšėjoje, kurios dugno plotis 8m, viršaus plotis 8,5m, tranšėjos viršaus ilgis 31m, dugno ilgis 32m, aukštis ties viduriu su kaupu 3,4m. 1m2 siloso sveria 570 kg. Kiek siloso masės tilps šioje tranšėjoje ir kiek AE žaliųjų proteinų joje bus iš viso, jei 1kg tokio siloso turi 1,5 MJAE ir 14g žaliųjų proteinų. Įvadas. Siloso reikšmė gyvulių šėrime. Žolės naudojimas siloso gamyboje. Siloso gamybos technologijos. Siloso kokybės įvertinimas. Laikymas ir apskaita. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: šienainio gamybaĮvadas. Šienainio reikšmė gyvulių šėrimui. Šienainio gamybos komponentai. Šienainio gamybos technologija. Šienainio kokybės įvertinimas. Laikymas ir apskaita. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: šienainisĮvadas. Užduotis 8: apskaičiuoti galvijų prieaugliui 25 vnt. tvartiniu laikotarpiu (X 3-V 6) šienainio kiekį ir žolių, iš kurių gaminamas šis pašaras, plotus, jei 1-nam prieaugliui per parą bus sušeriama 28 kg šienainio. Šienainis numatomas gaminti iš kultūrinių pievų žolės (60%), kurios derlingumas 190 cnt/ha, varpinių ankštinių daugiamečių žolių (25%), kurių derlingumas 200 cnt/ha ir liucernos (15%) - derlingumas 170 cnt/ha. Draudimo fondas 19%. Šienainio reikšmė gyvulių šėrime. Pagrindiniai reikalavimai kokybiškam šienainiui gauti. Šienainio gamyba. Šienainio laikymas. Nauja šienainio gamybos technika. Pašaro cheminis konservavimas. Šienainio nauda, vertinimas ir apskaita. Pašarų energetinė vertė. Šienainio maistingumas. Paruošto šienainio vertinimas laboratoriniu metodu. Paruošto šienainio vertinimas jusliniu metodu. Šienainio apskaita. Pašaro šėrimo dienotvarkė. Žolės naudojamos šienainio gamyboje. Daugiametės žolės pašarui. Ankštinės (pupinės) pašarinės žolės. Varpinės (miglinės) pašarinės žolės. Daugiamečių žolių auginimas. 8-tos užduoties sprendimas. Priedas (nuotraukos). Skaityti daugiau
......