Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis

Žemės ūkis (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žemdirbystės pagrindai

  Žemės ūkio gamybos savitumai, apimtys, reikšmė. Augalų augimo sąlygos. Šviesa. Šiluma. Vanduo. Dirvožemio oras. Augalų maisto medžiagos. Augalų vegetacijos faktorių reguliavimas ir Debeneko kubilėlis. Žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinė (rudeninė) žemės dirbimo sistema. Pagrindinės (rudeninės) žemės dirbimo sistemos darbai. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Velėninių dirvų (dobilienų, dirvonų) dirbimas rudenį. Dirvų dirbimas rudenį po kaupiamųjų. Priešsėjinė žemės dirbimo sistema. Pavasarinė žemės dirbimo sistema. Pūdymų žemės dirbimo sistema. Žemės dirbimo būdai. Gilusis žemės dirbimas (arimas). Arimo greitis, gylis. Armens gilinimas. Arimo būdai. Arimo laikas. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo darbai. Ražienų skutimas. Kultivavimas. Akėjimas. Volavimas. Dirvų lyginimas. Lėkščiavimas. Sėjomainų supratimas. Pasėlių struktūra. Kultūrinio kaitaliojimo priežastys. Cheminio pobūdžio priežastys. Fizinio pobūdžio priežastys. Biologinio pobūdžio priežastys. Sėjomainų klasifikacija ir rotacijų pavyzdžiai. Sėjomainų grandys. Priešsėlių parinkimas. Sėjomainų skaičius ūkyje, medelyne ir pan. Sėjomainos laukai. Sėjomainų projektavimas ir įgyvendinimas. Bendros žinios apie piktžolių kilmę ir jų paplitimą. Piktžolių žala. Piktžolių dauginimasis ir jų paplitimas. Piktžolių klasifikacija. Trumpaamžės piktžolės. Daugiametės piktžolės. Priemonės piktžoles naikinti. Apsauginės priemonės. Stelbimo priemonės. Naikinimo priemonės. Herbicidų klasifikacija ir naudojimas. Trąšų reikšmė. Augalų mitybos elementai. Augalų maitinimasis per šaknis ir lapus. Augalų mineralinės mitybos sąlygos. Maisto medžiagų poreikiai įvairiuose augalų augimo ir vystymosi stadijoje. Mineralinio augalų maitinimosi diagnostika ir tręšimo reikalingumo nustatymas. Humuso, reakcijos ir aprūpinimo pagrindinėmis maisto medžiagomis kartogramos, jų sudarymo metodika. Organinės ir žaliosios trąšos. Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Kalio trąšos. Fosforo trąšos. Sudėtinės trąšos. Kompleksinės trąšos. Mikroelementų trąšos. Bakterinės trąšos. Kalkinės medžiagos. Pagrindinis, papildomas ir vietinis (dalinis) trąšų panaudojimo būdai. Mineralinio trąšų kiekio apskaičiavimas. Trąšų laikymas ir paruošimas.
  Žemės ūkis, konspektas(39 puslapiai)
  2005-10-17
 • Žemdirbystės sistemos

  Įvadas. Žemdirbystės sistemos samprata. Žemdirbystės sistemos istorija. Žemdirbystės sistemų klasifikacija. Intensyvioji, subalansuotoji ir ekologinė žemdirbystė. Intensyvioji žemdirbystės sistema. Subalansuotoji žemdirbystės sistema. Ekologinė žemdirbystės sistema. Organinė-biologinė žemdirbystės sistema. Biodinaminė žemdirbystė. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Žemės administravimas

  Žemės tvarkymo departamento funkcijos. Apskričių Žemės tvarkytojų funkcijos. Matininkų funkcijos. Skundų tyrimų institucijos. Privatūs matininkai. Kaimų skirstymo į vienkiemius darbai. Valstybinės ir nusavintos žemės išdalijimas. Servitutų likvidavimas ir kiti žemėtvarkos darbai. Pagrindiniai teisės aktai įsigijimo ir nuomos sąlygos. Miestų žemės tvarkymas. Žemėtvarkos darbai socialistiniu laikotarpiu. Žemės ūkio paskirties suteikimo ypatumai. Žemės naudotojų teisės. Žemės naudotojų pareigos. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Valstybinės žemės kadastras. Žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemės reformos darbai nuo 1989-2008 metų. Žemės administravimo institucijos. Reikalavimai valstybinių įstaigų darbuotojams. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos etikos principai Teritorijų planavimo pagrindai. Bendrasis planavimas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos bendrasis planas. Apskričių teritorijų bendrieji planai. Savivaldybių teritorijų bendrieji planai. Rekreacinės zonos ir arealai. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ir valstybės paramos priemonės. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Pagrindiniai aktai. PK numatantys atsakomybę už įstatymo pažeidimus. Biologinės įvairovės apsaugos administravimas. Miškų administravimas. Aplinkos monitoringo organizavimas. Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas). Teritorijų planavimas ir darni plėtra.
  Žemės ūkis, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-28
 • Žemės darbų mašinų klasifikacija ir sandaros ypatumai

  Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Žemės darbų mašinų plėtros perspektyva. Žemės darbų mašinų tipai ir jiems keliami reikalavimai. Žemės darbų mašinos 6. Reversinė vibroploktė LG 140 Honda/Hatz 6. Reversinė vibroplokštė LH 700 6. Vienkryptė vibracinė grunto tankinimo plokštė LF 3820 7. Vibroplūktuvas LT 800 8. Tranšėjinis - kumštinis vibrovolas LP 8500 10. Universalūs mini krautuvai. Ratiniai ekskavatoriai. Mašinų parametrai ir techniniai bei ekonominiai rodikliai. Darbo padargų tipai. Važiuoklės. Pavaros. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2009-01-23
 • Žemės dirbimas

  Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Žemės dirbimo būdai. Rudeninio ir pavasarinio žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinis žemės dirbimas. Arimas ir trumpa ariamosios žemdirbystės apžvalga. Verstuviniai plūgai. Arimo būdai. Agrotechniniai reikalavimai arimui. Arimo sumetimų ir išmetimų darymas. Arimo gylis ir ariamojo sluoksnio storinimas. Artojų varžybos. Arimo varžybų taisyklės. Beplūgė žemdirbystė. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo vertinimas. Žemės dirbimo agregatai. Žemės dirbimo agregatų judėjimo būdai. Žemės dirbimo tvarka (sistema). Pagrindinio žemės dirbimo tvarka. Žemės dirbimas žiemkenčiams. Žemės dirbimas vasariniams augalams. Prieš sėją. Po sėjos.
  Žemės ūkis, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Žemės dirbimo ir sėjos būdai

  Įvadas. Dirvožeminės sąlygos. Dirvožemio derlingumas. Dirvožemio našumo įvertinimas ir ekonominis balas. Sėjomaina. Žemės dirbimas. Bendrieji agroekologiniai reikalavimai žemės dirbimui/ Žemės dirbimo sistemos. Dirvos paruošimas sėjai. Sėklos paruošimo sėjai kokybė. Sėklos ruošimas sėjai. Sėklos norma. Sėjos būdas. Sėjos gylis. Sėjos laikas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(16 puslapių)
  2008-11-24
 • Žemės dirbimo mašinos

  Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Susipažinti su traktorinio prikabinamojo ir pakabinamojo plūgo konstrukcija. Kultivatorių noragėlių tipai ir jų panaudojimo atvejai. Susipažinkite su ištisinio įdirbimo ir tarpueiliniu kultivatoriumi. Akėčių tipai. Jų panaudojimo atvejai. Susipažinti su valkėmis ir volais. Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai. Sėjamųjų mašinų pagrindinės dalys. Eilinės sėjamosios. Bulvių sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Daigų sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Žolinių pašarų ruošimo mašinos. Žolinių pašarų paruošimo būdai. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Smulkintuvai. Mobilaus smulkintuvo pagrindinės dalys ir darbo procesas. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos. Mineralinių tašų barstomosios. Mėšlaratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvų dalys. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo technologinis darbo procesas. Hidraulinio ventiliatorinio purkštuvo technologinis darbo procesas. Beicavimo mašinos technologinis darbo procesas.
  Žemės ūkis, špera(5 puslapiai)
  2006-09-19
 • Žemės dirbimo mašinos (2)

  Įvadas. Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Korpusas. Priešplūgis. Peilis. Traktorinio prikabinamojo ir pakabinamojo plūgų konstrukcija. Bendrosios ir specialiosios paskirties plūgų skirtumai. Kultivatorių paskirtis. Ištisinio įdirbimo ir tarpueilių kultivatoriai. Kultivatorių noragėlių tipai ir jų panaudojimo atvejai. Akėčių tipai. Jų panaudojimo atvejai. Volai ir valkės. Kombinuoti žemės dirbimo padargai.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2009-10-22
 • Žemės dirbimo sistemos

  Įvadas. Minimalus žemės dirbimas. Ražienine sėja. Lengvų dirvų dirbimas. Kalvotų dirvų dirbimas. Pelkiniai dirvožemiai.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Žemės fondo analizė

  Žemės fondo analizė Šakių rajone. Žemės fondo analizė Biržų rajone. Lyginamoji žemės fondo analizė Biržų ir Šilutės rajonuose. Išvada.
  Žemės ūkis, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Žemės fondo kitimas 1996-2005 metais

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Variation of the land fund in Lithuania in 1996 - 2005.
  Žemės ūkis, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-04-25
 • Žemės ir maisto ūkis - konkurencingumas

  Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos mechanizmai. Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politika ir Lietuva. Eksportas ir importas. Eksporto lengvatos. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų perspektyvos. Lietuviški pieno produktai skverbiasi į pasaulio rinkas. Maisto produktų ir gyvulių eksportas turi perspektyvų. Grūdų eksporto kliūtis – muitai, cukraus ir konditerijos pramonė. Smulkių ūkininkų galimybės. Kaip Lietuva taikosi prie Europos Sąjungos (ES) rinkos reguliavimo priemonių. Kaimo plėtros planas: strategija, tikslai. Prioritetinės sritys ir paramos priemonės. Sapard prioritetai. Sapard programos paramos priemonės. Laukiamas investicijų poveikis.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-03-09
 • Žemės kadastras

  Įvadas. Žemės kadastro objektas. Pagrindiniai žemės kadastro principai. Žemės fondo kokybinė būklė ir panaudojimas. Žemės naudmenos ir jų apskaita. Žemės naudmenų apskaitos darbų organizavimas. Žemės naudmenų ploto apskaita.Žemės vertinimas. Pagrindiniai žemės vertinimo principai. Lentelių žemei vertinti sudarymas. Žemių tinkamumo vertinimas. Ekologinės pataisos vertinant žemę. Žemės vertinimas pagal kalvotumą. Žemės kadastro duomenų gavimo, apdorojimo ir analizės būdai. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Žemės sklypo įvertinimas

  Žemės vertinimo kursinis projektas. Įvadas. Žemės rinkos analizė Panevėžio rajone. Žemės sandoriai 2005–2011 metais. Žemės sklypų kainų analizė 2005-2011 metais. Vertinamo sklypo charakteristika. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymas (žemės ūkio paskirties). Masinio vertinimo metodas. Sklypo įvertinimas pagal vertinimo modelį. Sklypo vertinimas pagal verčių žemėlapį. Lyginamosios vertės metodas. Vertinamo sklypo geriausio ir efektyviausio panaudojimo analizė. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymas (kitos paskirties – gyvenamųjų teritorijų). Masinis vertinimo metodas. Sklypo įvertinimas pagal vertinimo modelį. Lyginamosios vertės metodas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-12-01
 • Žemės ūkio ekonomika

  Įvadas į žemės ūkio ekonomiką. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikoje. Žemės ūkio verslas ir jo ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslas. Žemės ūkio ekonomikos mokslo raida. Žemės ūkio sistema. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio sistemos pokyčiai. Žemės ūkio struktūra. Ekonominės ir agrarinės reformos žemės ūkyje. Žemės ūkio verslo ištekliai ir jų naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio verslo ištekliai. Ekonominis efektas ir ekonominis efektyvumas. Ekonominio efekto veiksniai ir rodiklių sistema. Ekonominis efektyvumas, jo esmė ir kriterijai. Ekonominio efektyvumo rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemės fondas. Žemės reikšmė žemės ūkio versle. Žemės fondo sudėtis, struktūra, vertinimas. Žemės vertinimas. Žemės naudojimo ekonominių rodiklių sistema. Žemės nuomos ir žemės pirkimo – pardavimo rinka. Žemės renta. Žemės hipoteka. Žemės nuoma ir jos veiksniai. Žemės pirkimo – pardavimo rinka ir jos veiksniai. Kapitalo ištekliai. Žemės ūkio investicijos. Kapitalo ir turto esmė. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Ilgalaikis turtas, jo įvertinimas ir nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Turtas ir nuosavybė. Aprūpintumas kapitalu. Kapitalo ekonominiai rodikliai. Darbo ištekliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatumai. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Darbo našumas žemės ūkio versle. Darbo našumo rodikliai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo esmė, principai ir veiksniai. Žemės ūkio zonos ir regionai. Žemės ūkio gamybos specializavimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos specializavimo rodikliai, žemės ūkio šakų derinimo principai, kriterijai, efektyvumas. Žemės ūkio gamybos koncentravimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos koncentravimo rodikliai, ūkio dydžio kriterijai ir ekonominis pagrindimas. Žemės ūkio kooperavimo esmė, prielaidos, veiksniai ir kriterijai. Žemės ūkio kooperavimo principai ir formos. Žemės ūkio intensyvinimas. Žemės ūkio intensyvinimo esmė. Žemės ūkio verslo intensyvumas. Žemės ūkio intensyvinimo efektyvumas. Žemės ūkio gamybos kaštai. Žemės ūkio gamybos kaštai, jų esmė, sudėtis ir sistematika. Gamybos kaštų ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio produkcijos vieneto savikaina, jos veiksniai ir mažinimo būdai. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Prekingumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Žemės ūkio produkcijos kainodara ir kainos. Valstybės vaidmuo reguliuojant verslo rezultatus. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Kaimo plėtra. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Kaimo plėtros strategija ir jos elementai: vizija, misija, strateginiai tikslai, priemonės. Žemės ūkio infrastruktūra. Infrastruktūros esmė. Infrastruktūra žemės ūkyje. Skirstymas ir vertinimas. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Žemės ūkio materialinė techninė bazė ir jos ypatumai. Žemės ūkio mašinų sistema. Energetika ir transportas. Lietuvos žemės ūkio pastatai. Žemės ūkio chemizavimas. Mokslo, technikos ir technologijų pažangos kryptys bei jų vertinimas žemės ūkyje.
  Žemės ūkis, špera(20 puslapių)
  2006-03-07
 • Žemės ūkio gamybos ištekliai

  Įvadas. Žemės ūkio ištekliai teoriniu aspektu. Žemės ūkio išteklių sudėtis, vertinimas ir tarpusavio pakeičiamumas. Išteklių naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio gamybos ištekliai. Žemės išteklių naudojimas ir ekonominis įvertinimas. Kapitalo ištekliai. Darbo ištekliai, jų naudojimas ir įvertinimas. Prognozės ir perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(22 puslapiai)
  2010-08-25
 • Žemės ūkio gamybos sėkmė

  Įvadas. Faktoriai, lemiantys agrarinės gamybos siekius. Žemės ūkis ir jo savumai. Žemės ūkio gamybos suskirstymas. Žemės ūkio mokslo vaidmuo. Dirvožemis ir jo derlingumas. Žemė. Pagrindiniai gamybos fondai. Darbo jėgos ištekliai. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-08
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Bendras žemės ūkio situacijos apibūdinimas. Politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai aspektai. Kaimo plėtra - turizmas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipologiniai ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtra Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Kaimo turizmo plėtros politika Europos Sąjungoje. Kaimo turizmo sąlygų gerinimo perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(25 puslapiai)
  2005-10-02
 • Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekyba

  Įvadas. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkio plėtrai. Užsienio prekybos struktūriniai pokyčiai. Užsienio prekybos geografiniai pokyčiai. Užsienio prekybos balansai. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2008-10-09
 • Žemės ūkio konsultavimas

  Konsultavimas ir konsultavimo švietimas. Kaip konsultavimas gali padėti ūkininkams. Ūkininkų švietimas. Konsultavimo vaidmuo. Mokslinio tiriamojo darbo ir konsultavimo ryšių metodai. Su žemės ūkio konsultavimu susijusios sritys. Ūkininkus vienijančios organizacijos. Įtakos darymo žmogaus elgesiui metodai. Atviros įtakos ūkininko žinioms ir požiūriams metodas. Bendrieji suvokimo principai. Veiksmingų konsultacinių pranešimų kūrimas. Bendravimo modeliai. Mokymasis ir sprendimų priėmimas. Naujovių priėmimas ir paskleidimas. Naujovių priėmėjų kategorijos. Žiniasklaidos priemonės. Žiniasklaidos priemonių deriniai ir garso bei vaizdo priemonės. Šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas. Demonstravimai. Individualus konsultavimas. Grupių diskusijų vaidmuo. Veiklos organizavimas. Konsultavimo metodų parinkimas. Techninis lauko apžiūrėjimo apibūdinimas. Konsultavimo tarnybų tikslai Europos Sąjungos (ES) šalyse. Lietuvos Žemės Ūkio Konsultavimo Tarnybos (LŽŪKT) teikiamos paslaugos. Technologinės paslaugos. Ekonominės paslaugos. Organizacijos apibūdinimas.
  Žemės ūkis, špera(7 puslapiai)
  2008-01-19
Puslapyje rodyti po