Šperos.lt > Žemės ūkis > Kraštotvarka (5)

Kraštotvarka (5)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Kraštotvarkos samprata. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštotvarkos tikslas ir uždaviniai. Kraštotvarka. Kraštotvarkos mechanizmas. Tikslas. Kraštotvarkos uždaviniai. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio samprata. Kraštotvarkos, kraštovaizdžio ekologijos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštovaizdis. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio ekologija. Strateginis planavimas, strateginių planų įvairovė, strateginio planavimo procesas. Strategija. Strateginio planavimo organizavimas. Bendrasis programavimo dokumentas. Strateginio planavimo procesas. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo proceso etapai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo tikslai. Teritorijų planavimo dokumentų įvairovė. Teritorijų planavimo procesas, etapai, stadijos. Teritorinis planavimas. Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo organizavimas. Teritorinių planų įgyvendinimas. Teritorijų planavimo rūšys. Teritorijų planavimo procesas. Teritorijų planavimo viešumas. Sąlygos teritorijų planavimo proceso sėkmingai eigai. Specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Ekologų vaidmuo kraštotvarkoje, kraštovaizdžio ekodiagnostikoje. Teisiniai kraštotvarkos pagrindai. Kraštotvarkos projektų sudėtinės dalys. Bendras kraštotvarkos projektas turi. Kraštotvarkos paradigmos. Darnaus (subalansuoto) vystymosi ideologija. Erdvinės koncepcijos kūrimo principai. Paradigma. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Strategijos įgyvendinimo pagrindiniai principai. Antropoekologiniai kriterijai. Kraštotvarkos kriterijų derinimas istorijos bėgyje. Antropoekosistema. Taikomieji teritorijų tyrimai. Sprendinių priėmimas kraštotvarkoje. Planavimo sprendinių pasekmių vertinimas. Kraštovaizdžio psichonominis vertinimas. Kompiuterinės grafikos panaudojimas teritorijų planavime, kraštovaizdžio ekologijoje. Zonavimas įvairiuose lygmenyse. Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinės raidos koncepcija. Urbanistinis karkasas. Gamtinis karkasas. Gamtinio karkaso formavimo kryptys. Gamtinio karkaso Lietuvoje formavimo ypatumai. Želdynų sistemos formavimo problema. Miestotvarkos problemos. Miškų tvarkymo schemų rengimo problema. Miškingumo didinimo kraštotvarkinės problemos. Vandentvarkos problemos. Žemėtvarkos problemos. Lietuvos kraštovaizdžio formavimosi raida. Kaimo kraštovaizdžio istoriniai tipai. kraštovaizdžio istoriniam tipui. Paveldotvarkos teritorijų planavimo dokumentai. Rekreacinių teritorijų plėtra teritorijų planavimo dokumentuose. Regioninės politikos problema Lietuvoje. Regioninio planavimo dokumentai. Makroregioninio planavimo kontekstas. Pasaulio šalių raidos scenarijai. Rusijos raida (Rusija autoritarinė, nacionalistinė valstybė – Rusija demokratinė, atvira valstybė). Kraštovaizdžio ekologijos mokslo raida. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Geosistemų atsparumą lemiantys veiksniai. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Kraštovaizdžio ekodiagnostika. Žmogaus poveikį į kraštovaizdį nusakantys rodikliai. Kraštovaizdžio ekologinė diagnostika. Kompleksinė gamtos apsaugos schema iki 2000 metų. Probleminės situacijos, probleminiai kraštotvarkiniai regionai. Kraštovaizdžio būklės indikatoriai. Geofizinė kraštovaizdžio samprata. Gamtiniai ir kai kurie ūkinės veiklos ypatumai atskiruose žemėvaizdžių tipuose. Geocheminė kraštovaizdžio samprata. Geocheminiai barjerai. Biogeocheminė provincija. Geosistemų jautrumo cheminiam poveikiui nustatymo metodologiniai aspektai. Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka biologinei įvairovei.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Šperos
Kategorija:
Apimtis:

37 psl.

Lygis:

4 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Aleksandro Stulginskio universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 102.17 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą