Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis>Agronomija (5)

Agronomija (5)

  
 
 
1234567
Aprašymas

Strateginis žemės ūkio kaimo plėtros programos nuostatos. Tarpukario žemės ūkio reforma. Valakų reforma. Baltijos regiono žemės ūkio vizija XXI amžiuje. Šalies teritorijos regioninės prielaidos plėtoti tausojamajam ūkiui. Žemdirbystės kaip sistemos samprata. Dirvožemio našumas ir jo išsaugojimas. Ūkio krypties (specializacijos) parinkimas nuo dirvožeminių ir kitų sąlygų. Pasėlių struktūra ir agrarinės veiklos apribojimas karsto zonoje. Ankštinių daugiamečių žolių agroekologinis vaidmuo tausojamojoje žemdirbystės sistemoje. Daugiamečių žolių įveisimas ir naudojimas ekologiniame ūkyje. Ankštinių augalų sukaupto azoto kiekio palyginimas įvairių žolių šaknys ir ražienose. Ūkio žolynų atnaujinimo būdai. Pakartotino ganyklų kalkinimo būdai ekologiniame ūkyje. Mėšlo įterpimo laikas priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. Žieminių javų auginimo technologija Dirvožemiai. Vasarinių javų auginimo technologija. Ankštinių augalų auginimo technologija. Ankstyvųjų bulvių auginimo ypatumai. Tarpiniai pasėliai. Antierozinis augalų kalendorius ir jo taikymas. Nenašių žemių naudojimo perspektyvos. Piktžolėtumo problema ekologiniame ūkyje ir sprendimo būdas. Žemės ūkio augalų grupės. Plačiausiai kaitoma žemdirbystės sistema. Sėjomainos kalvotame reljefe.

Ištrauka

1. Strateginis ž.ū. kaimo plėtros programos nuostatos. 1) Žemės tvarkymo darbai – 1. nuosavybės teisių į žemę atkūrimas.2. valstybinis žemės privatizavimas. 3, kaimo infrastruktūros ir žemės konsolidacijos teorinis planavimas. ( visi žemės tvarkymo darbai tai valdymas. –emės tvarkymo darbai glaudžiai susiję su gerinimo darbais, melioracija, miško įveisimo, apsauga. LR žemės fondas 6,5 mln ha. Žemės ūkio paskirties žemė sudaro 3,96 mln ha tai 61 % šalie teritorijos. 2005 01 01 dienai nuo piliečių atkurta žemės nuosavybė sudarė 3,73 mln ha. Prognozuojama, kad žemės realizavimas bus užbaigtas tik iki 2010m. 2) žemės gerinimo darbai 1. melioracijos sistemų rekonstrukcija ir remontas. 2. rūgščių dirvų kalkinimas 3. apleistų derlingų žemių ir pastatų liekanomis užimtų plotų įsavinimas.( lietuva yra drėgmės zonoje.kritulių iškritimas viršija 1,6 proc. išgarinimui. 80 proc žemių lietuvoje reikalauja sausinimų.Vidutinis melioracijos amžius 30m. melioracijos sistemos nepritaikytos privataus ūkininkavimo sąlygomis. Melioracijos statinių balansinė vertė 7,5 mlrd Lt. O atkūriamoji 30 mlrd Lt. dirvožemio rūgštėjimas vienas iš cheminių dirvožemio degradacijos procesų. Ypač blogai auga ankštiniai augalai. Vakarų Lietuvoje apie 31 pr. O rytų lietuvoje 28,5 pr sąlygiškai rūgščių dirvožemių. Ne kalkinami dirvožemiai kas met parūgštėja 0,1 – 0,2 pH. nuo 1990 m valstybė liešų kalkinimui nebeskiria. Vakarų Lt padaugėja rūšč.dirvož. 15 – 20 pr. O rytų LT 11pr. 3)miškų įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje. 1. miškų įveisimo organizavimas mažai našiose žemės ūkio naudmenų plotuose. 2. laisvo fondo žemių perdavimas miškų ūrėdijoms miškui įveisti. 3. miško ūkio veiklos rėmimo priemonės. ( Lietuvoje yra apie 2038 tūkst. ha iš jų 168 tūkst miškų žemės ūkio paskirties žemės ploto. 2005 01 01 duomenimis 684 tūkst ha privačių miškų. Formuojasi smulkios privačių miškų valdos po 4,6 ha. Daugelis iš savininkų nepasirinkę miško verslo, o koperatyvą ir kitų organizacijų plėtra eina labai lėtai. Vieningai veikia sanitarinės ir priešgaisrinės miško apsaugos sistema. Pastaraisiais metais miškai apželdinami apie 1000 ha, o savaime apie 4 – 5 tūkst ha. Naujų miškų įveismui ir miškų ūkio veiklai skirt 115 mln Lt paramos iš ES. 4) agrarinė aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas. 1. agrarinės aplinkosaugos programos įgyvendinimas. 2. ekologinių ūkių skaičiaus ir ūkininkaujančių konpetencijų didinimas. 3. kraštovaizdžio biologinės įvairovės apsauga. 4. vietovių su aplinkosaugos apribojimais apsauga. ( agrarinės aplinkos priemonės, kurios sudaro 4 programas: a) paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos įrengimo programa. b) pievos bei ariamos žemės erozijos programa. c) kraštovaizdžio tvarkymo prog. d) ekologinio ūkininkavimo prog. Yra naujai įveista penkta prog. retų veislių gyvūlių ir paukščių. Sėkmingiausia ekologinio ūkininkavimo programa. Bioįvairovei turi didelę įtaka kraštovaizdžio elementai ypač mozaikinis kraštovaizdis. Siekiant padidinti kaimo kraštovaizdžio bioįvairovę žemės ūkio plėtros rėmimas yra diferencijuojamas. Išskiriant mažiau palankias ūkininkauti vietoves, bei žemės plotus, kuriuose reikia taikyti aplinkosaugos priemones. 5)kaimo identiteto išsaugojimas. Planuojant kaimo plėtrą ir reguliuojant ūkinę veiklą, išlaikyti regioninius kraštovaizdžio ir autentiškos kultūros ypatumus. ( Kaimo identitetas pasireiškia per natūralų ir tradicinį kraštovaizdį, vietos ypatumus, žmogaus mentalitetus, kultūrinę ir gamybinę veiklą, tarybinę veiklą, tradicijas ir papročius.) šios programos laukiami rezultatai 1) paspartėjęs ūkio ir stambėjimo procesas. ...

Rašto darbo duomenys
DalykasŽemės ūkio špera
KategorijaŽemės ūkis
TipasŠperos
Apimtis7 puslapiai 
Dydis21.31 KB
Švietimo institucijaVilkijos žemės ūkio mokykla
Failo pavadinimasMicrosoft Word agronomijos spera IIIk. [speros.lt].doc
 
  • Šperos
  • 7 puslapiai 
  • Vilkijos žemės ūkio mokykla / 2 Klasė/kursas
  • Balkauskas
Pasidalink su draugais