Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Ekologinė gyvulininkystė (2)Įvadas. Galvijų fiziologiniai ypatumai. Ekologinės gyvulininkystės taisyklės Lietuvoje. Pašarai, jų cheminė sudėtis ir maistingumas. Sultingieji pašarai. Vaistingieji augalai. Skaityti daugiau
Ekologinė žemdirbystė LietuvojeEkologinė žemdirbystė Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą – labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Dirvos priežiūra. Ūkininkavimo būdai. Ekologinis ūkininkavimas – perspektyvus verslas ar socialinė parama? Skaityti daugiau
Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje (2)Įvadas. Žemdirbystės epocha. Subalansuota plėtra ir žemės ūkio ekologizavimas. Ekologinis gyventojų sąmoningumas. Ekologinės žemdirbystės samprata. Žemdirbystės neekologiškumas. Pastangos ekologinei žemdirbystei išsaugoti. Gamtinę aplinką tausojanti kaimo plėtra: utopija ar realybė. Tausojančios ir ekologinės žemdirbystės palyginimas. Kaimo plėtros 2000 – 2006 m. planas. Aplinkai nežalingai žemdirbystei – Europos parama. Aplinkai nežalinga žemdirbystė. Augalai ir chemikalai. Gyvuliai – dirvožemio išsaugojimo dalis. Dėmesys ir laukinei gamtai. Ekologinė žemdirbystė – tausojanti plėtra žemės ūkyje. Kas ji – tausojanti plėtra? Kelias, kuriuo ėjome…Kelias, kuriuo eisime?..Dirbančių žemės ūkyje skaičius. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės plėtra ir jos problemosĮvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje Prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės plėtros problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės plėtra LietuvojeĮvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinė žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės plėtros problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvosDarbo tikslas. Darbo uždaviniai. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės subtilybėsĮvadas. Ekologinės žemdirbystės esmė ir tikslas. Ekologinės žemdirbystės svarba ir pagrindiniai principai. Ekologinės žemdirbystės ištakos. Ekologinės žemdirbystės plėtra ir tikslai. Ekologinės žemdirbystės subtilybės. Dirvožemis. Sėklos. Sėjomaina. Piktžolės. Tręšimo įtaka ekologiškai auginamai augalininkystės produkcijai. Problemos. Perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis ūkininkavimasĮvadas. Ekologinis ūkininkavimas – kas tai? Nuo istorijos iki dabartinių laikų. Ekologinio žemės ūkio poreikis. Pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai. Mokslinis interesas. Ekologinės garantijos. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkisĮvadas. Apie ūkį. Ūkio išplanavimas. Klimatinės sąlygos. Žemėlapis " Lietuvos klimatiniai rajonai". Dirvožeminės sąlygos. Žemėlapis " Dirvožeminės zonos ir jų rajonai". Žemėlapis" Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas". Hidroterminis koeficientas (HTK). Hidroterminio koeficiento skaičiavimas. Antierozinis augalų kalendorius. Sėjomaina. Pasėlių struktūra. Lentelė "Priešdėliai". Sėklų norma ir planuojamas derlius. Rugiai. Žieminiai kviečiai. Ankstyvosios bulvės. Dobilų ir motiejukų mišinys. Mėšlas. Tvarte sukaupiamo mėšlo metinės išeigos iš 1 gyvulio. Tręšimo planas. Balansas. Galvijininkystės reikšmė ir galvijų biologinės savybės. Galvijų laikymo sąlygos. Lietuvos juodmargiai. Galvijų šėrimas. Galvijų šėrimo planas. Pienas. Karvių pieningumas. Pirminis pieno paruošimas. Pastatai gyvuliams. Natūrali ganykla. Lentelė" Natūralių pievų maistingumas". Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (2)Įvadas. Ekologinio žemės ūkio samprata. pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekologinis žemės ūkis Europos Sąjungoje. Ekologinio žemės ūkio vystymasis Lietuvoje. Ekologiškų produktų sertifikavimas. Ekologinės žemės ūkio produkcijos rinka. Ekologinių ūkių paplitimas Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (3)Įvadas. Alternatyvus žemės ūkis. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinio žemės ūkio motyvacija. Reikalavimai ekologiniam žemės ūkiui. Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje. Pasaulio ekologinis ūkis. Tradicinio ir ekologinio žemės ūkio palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizėĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalga. Darbo objektas, metodai ir priemonės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai ir organizacija. Tyrimo rezultatai. Energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštai. Energetinių želdinių plantacijų plėtros tendencijos. Išvados. Anotacija. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Ėriukų dezinterija, enterotoksemijaMorfologija. Taksonomija. Augimas terpėse. Atsparumas. Antigeninės savybės. Rūšinis identifikavimas. Patogeniškumas. Biocheminės reakcijos. Patologiniai anatominiai pokyčiai. Virulentiškumo veiksniai. Laboratorinė diagnostika. Sukeliamos ligos. Diagnozė. Gydimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politikaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politika ir Lietuva. Eksportas iš Lietuvos į ES valstybes 2008-2010 metais. Laikinasis eksportas. Lengvatos laikinajam išvežimui perdirbti (angl. OPR). Grįžtamasis eksportas. Importas į Lietuvą iš Europos Sąjungos (ES) valstybių 2008-2010 metais. Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiui. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinių lėšų. Paskirstymas 2007–2013 metams tarp KPP krypčių. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)Įvadas. BŽŪP atsiradimo priežastys ir būtinybė. Bendros – vieningos rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. BŽŪP raida. Remiamų kainų įšaldymas 1984/85 m. Perprodukcija. Pieno kvotų nustatymas 1984 m. Stabilizavimo priemonių sistema. 1992 metų reforma. VSPT (visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų) ir Urugvajaus susitikimas 1994/95 m. "Darbotvarkė 2000". Europos Sąjungos ŽŪP įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)Įžanga. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP). Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Europos Sąjungos (ES) bendrosios žemės ūkio politikos raida. Numatoma Europos sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Išvados. Literatūra (6). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (3)Įvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) esmė. Bendrosios žemės ūkio politikos raida. 1992 metų bendrosios žemės ūkio politikos reforma. 1992 metų bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasekmės. "Darbotvarkė 2000". Kaimo vystymas. Agroaplinkos apsaugos politika. Europos sąjungos žemės ūkio produktų rinkos reguliavimo priemonės. Pagrindinės paramos priemonės Europos sąjungos ūkininkams. SAPARD programa. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (4)Įžanga. Bendroji žemės ūkio politika ir jos raida. Žemės ūkis. Bendrosios žemės ūkio politikos raida. BŽŪP reformos. 1987 m. reforma. 1992 metų reforma "MacSharry planas". 1997 m. reforma. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslai. Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo principai. Bendroji žemės ūkio politika Lietuvoje. Žemės ūkis Lietuvoje. Žemės ūkio politikos Lietuvoje ir Europoje pasekmės. Žemės ūkio reformų Lietuvoje kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika ir bendroji žvejybos politikaŽemės ūkis. Išlaikyti žmones prie žemės. Kova, kad nebūtų sumažintas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetas. Individualių ūkių produktai. Bendroji žvejybos politika. Per daug laivų. Per mažai žuvų. Teisės aktų įgyvendinimas. Žuvų auginimas. Išorinė žuvininkystės politika. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) biudžeto ir bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) apžvalgaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Biudžeto ištekliai. Valstybių narių indėlis. Europos biudžeto išlaidos, jų skirstymas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto kontrolė, kova su piktnaudžiavimu. Bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai. Bendra žemės ūkio rinka. Bendros žemės ūkio produktų kainos. Finansinis solidarumas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma. Išvados. Skaityti daugiau
......