Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Gėlynų tipai ir Daugpilio miesto gėlyno analizėĮvadas. Literatūros apžvalga. Želdynų įstatymas. Želdynų funkcijos. Gėlės ir jų savybės. Gėlynų tipai. Ornamentiniai Švedijos gėlynai. Gėlininkystės verslo ypatumai kai kuriose. Europos šalyse. Gėlių sortimentą lemiantys veiksniai ir jų rūšys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas. Atlikti mokslinės literatūros analizę apie gėlynų tipus, gėlių bioekologines savybes, jų sortimentą bei atlikti Daugpilio miesto centrinės dalies gėlynuose augančių gėlių rūšių tyrimą. Uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Daugpilio miestas. Tyrimo metodika. Gėlynų analizės metodika. Gėlių sortimento analizės metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
GenėjimasSavaiminių sumedėjusių augalų rūšių biomorfos. Augalų šakojimasis. Genėjimas. Tinkamiausias genėjimui augalų amžius. Genėjimo pagrindai. Genėjimo technologija. Genėjimo tikslai ir uždaviniai. Medžių ir krūmų genėjimas siekiant dekoratyvumo. Figūrinis karpymas. Karpymo metodika. Plokščiosios kompozicijos. Palaikomasis genėjimas. Žaliuojančios pynės. Erdvinės formos. Sumedėjusių augalų genėjimas ir jų ypatybės. Lapuočiai. Spygliuočiai. Krūmai. Visžalių krūmų genėjimas. Vasaržalių krūmų genėjimas. Krūmų formavimas į medelius. Rožės. Lianos. Vijokliai. Lipikai. Gyvatvorių genėjimas. Skaityti daugiau
GyvulininkystėVeisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Grynasis veisimas. Giminingas veisimas (inbridingas). Veisimas linijomis. Kryžminimas. Nustelbiamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Kuriamasis (arba selekcinis) kryžminimas. Gamybinis (arba pramoninis) kryžminimas. Kintamasis (arba rotacinis) kryžminimas. Tarprūšinis kryžminimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Raciono maistingumas. Gyvulio apetitas. Gyvulio kūno masės kitimas. Gyvulių produktyvumas. Bandos reprodukcija. Pašarų apmokėjimas. Šėrimo lygis. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija. Mėsinių vištų laikymas. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (10)Epiteliniai audiniai, jų funkcijos ir paskirtis . Gyvulių atranka ir paranka. Atranka. Paranka. Kiaulių tipai ir penėjimo ypatumai. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (11)Galvijų įmitimo standartai. Dažniausiai matuojami kūno matmenys. Kūno sudėjimo indeksai. Išmatuoto gyvulio duomenys (karvės). Kūno matmenys. Kūno indeksų skaičiavimas. Kūno sudėjimo apskaičiuoti indeksai pagal pieno galvijų. Matuoto gyvulio (karvės) eksterjeriniai trūkumai. Eksterjerinio profilio diagrama. Klausimai ir atsakymai. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (12)Gyvulių eksterjero vertinimo metodai. Eksterjero vertinimas iš akies. Eksterjero vertinimas taškais. Gyvulių matavimas. Kūno matmenų indeksai. Gyvulių fotografavimas. Karvių pieningumą lemiantys veiksniai. Paveldimumas. Veislės ir individualios savybės. Šėrimas, laikymas ir priežiūra. Servis periodas. Amžius pirmo apvaisinimo metu. Amžius. Užtrūkimo laikotarpis. Melžimas ir tešmens masažas. Masė. Veršiavimosi laikas. Jautienos gamybos technologija. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (13)Gyvulių veislės, gyvulių eksterjeras, konstitucija, eksterjeriniai taškai, įvairių gyvulių rūšių įmitimo standartai, gyvulių matavimas ir jo metodika, gyvulių kūno dalių nagrinėjimas, indeksų skaičiavimas ir eksterjerinių profilių braižymas. Tikslas. Užduotys. Darbo vieta. Kūno sudėjimo indeksai. Galvijų įmitimo standartai. Mano išmatuoto gyvulio (karvės) duomenys. Kūno sudėjimo apskaičiuoti indeksai. Kūno sudėjimo indeksai pagal pieningumą. Eksterjerinio profilio diagrama. Atsakymai į klausimus. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (14)Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Pieno produkcijos apskaita. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (15)Audiniai, organai ir jų sistemos. Virškinimo organų sistema. Šalinimo organų sistema. Lytinių organų sistema. Vidinės sekrecijos (endokrininės) liaukos. Paukščių anatominiai ir fiziologiniai skirtumai. Pašarai ir jų cheminė sudėtis ir maistingumas. Pašarų klasifikacija. Stambiųjų pašarų vertė ir jų panaudojimo galimybės gyvūnų šėrimui. Sultingieji pašarai. Koncentruotieji ir gyvulinės kilmės pašarai. Medžiagų apykaitos ligos ir jų profilaktika. Gyvūnų eksterjeras ir interjeras. Gyvūnų augimas ir vystymasis. Atranka bei paranka. Veisimo metodai ir jų taikymas. Paukščių produktyvumo tipai, veislės ir krosai. Stresai ir priemonės jiems išvengti. Infekcinės ligos ir jų profilaktika. Invazinės ligos ir jų profilaktika. Gyvūnų veislės ir klasifikacija. Gyvūnų pramoninis mišrinimas. Hibridizacija, jos tikslingumas. Pašarų virškinamumas ir maistingumas. Galvijų biologinės ir ūkinės savybės. Pagrindinės galvijų veislės. Galvijų laikymo būdai. Lietuvoje auginamos kiaulių veislės. Kiaulių laikymo būdai. Kiaulių tipai ir penėjimo ypatumai. Avių biologinės ir ūkinės savybės. Avių auginimo ir laikymo ypatumai. Naminių paukščių biologinės ir ūkinės savybės. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (16)Gyvulininkystės kontrolinis darbas. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Paukštienos gamybos technologija. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (17)Įvadas. Galvijų eksterjeras ir jų vertinimo būdai. Galvijų kūno dalys. Pieninių karvių eksterjeras. Mėsinių galvijų eksterjeras. Mišrios produkcijos gyvulių eksterjeras. Darbinių galvijų eksterjeras. Įvairių veiksnių įtaka eksterjerui. Galvijų eksterjero vertinimas. Karvių pieno produkcija ir jos apskaita. Pieno sudėtis. Pieno susidarymas. Pieningumo bei pagrindinių pieno komponentų paveldimumas ir kintamumas. Pieno produkcijos apskaita. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (18)Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių selekcija atranka ir paranka. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Žemės ūkio gyvulių sėklinimas. Karvių vertinimo kriterijai. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pramoninis kryžminimas. Heterozė. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas. Pašarų cheminė sudėtis ir maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Pašaro apykaitos energijos galvijams. Skaičiavimas lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Augaliniai baltymingi lesalai. Gyvuliniai baltymingi lesalai. Mineraliniai lesalai. Lesalų paruošimas. Pašaro apykaitinės energijos paukščiams skaičiavimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai rodikliai. Kiaulių produktyvumo tipai. Avių produkcija. Kiaušinių gamybos technologija. Paukštienos gamybos technologija. Pašarų cheminė sudėtis. Maisto medžiagų reikšmė. Veršelių iki 6 mėnesių šėrimas. Šėrimo schemų sudarymas. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas. Gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis. Gyvulių konstitucija, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Konstitucijos tipų klasifikacija. Konstitucijos ryšys su produktyvumu ir sveikatingumu. Interjeras. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Mėsos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Paukštienos gamybos technologija gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo. Pilnavertiškumo kontrolė. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal ES šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių laikymo būdai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (19)Užduotis 1. Išmokti galvijų eksterjerinius taškus. Užduotis 2. Aprašyti galvijų įmitimo standartus. Užduotis 3. Susipažinti su matavimo lazda, juostele ir skriestuvu. Užduotis 4. Išmokti gyvulio matavimo taškus. Užduotis 5. Išmatuoti pasirinktą gyvulį. Užduotis 6. Išmatavus gyvulius, surašyti jų duomenis į sąsiuvinį ir apskaičiuoti indeksus bei nubraižyti vieno galvijo eksterjerinį profilį. Užduotis 7. Nustatyti pagal gyvulio išmatavimo duomenis: gyvulio svorį. Užduotis 8. Atsakyti raštu į šiuos klausimus. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (2)Gyvulių laikymo problemos. Gyvulių gerovės reikalavimai gyvulių laikymo techninėm priemonėm. Aplinkos apsaugos reikalavimai (mėšlo tvarkymui). Kenksmingų dujų emisija iš gyvulininkystės statinių bei priemonės emisijai mažinti. Sanitarinės ir zooveterinarinės apsaugos zonos. Galvijų laikymo sistemos ir būdai. Saitinis galvijų laikymas. Besaitis galvijų laikymas: boksinis, kombiboksinis, laikymas ant pusiau gilaus kraiko, laikymas ant gilaus kraiko. Galvijų guoliavietės (reikalavimai, techniniai sprendimai). Laikymo būdų įvertinimas pagal įtaką gyvulių sveikatai ir produktyvumui, kapitalo poreikį, darbo sąnaudas, įtaką produkcijos kokybei ir savikainai. Karvidžių įranga: perdarynės, saitai, eržios, pašarų ir mėšlo takai, boksai, kombiboksai. Karvidžių išplanavimas esant saitiniam ir besaičiui laikymui. Galvijų laikymas alternatyviuose tvartuose (šaltuose tvartuose). Jų privalumai ir trūkumai. Veiksniai turintys įtakos pieno kokybei. Karvių melžimas. Melžimo fiziologijos pagrindai. Melžimo higiena. Melžimo technologija. Melžimo mašina. Stacionarūs (lygiagretūs, tandeminiai, eglutiniai, karuseliniai) ir mobilūs melžimo įrenginiai. Melžimo būdo parinkimas. Melžimo įrenginių projektavimo pagrindai (įrenginių parametrų skaičiavimas. Pieno filtrai, pieno aušinimo ir laikymo įrenginiai. Pieno separatoriai. Kiaulių laikymo technologijos. Kiaulidės paršavedėms laikyti. Penimių kiaulidės. Kiaulių laikymo alternatyvos. Reikalavimai tvartų mikroklimatui. Tvartų vėdinimo sistemos. Vėdinimo sistemų skaičiavimo pagrindai. Šildymo sistemų skaičiavimo pagrindai. Skystojo mėšlo tvarkymo technologijos. Kraikinio mėšlo tvarkymo technologijos. Mėšlidės. Vandens tiekimo sistemos gyvulininkystės fermose. Girdytuvės. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Pašarų ruošimo technologijos. Šakniaplovių (būgninės, diskinės) darbo analizė. Pašarų smulkinimo būdai ir principai. Peilinių smulkintuvų tiekimo aparato darbo analizė. Būgninio pjaustymo aparato darbo analizė. Diskinio pjaustymo aparato (peiliai su tiesiai ir lenktais ašmenimis) darbo analizė. Pašarų dozatoriai. Pašarų maišytuvai. Mobilūs ir stacionarūs pašarų dalytuvai. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (3)Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (4)Grynasis veisimas. Pašarų įtaka kiaulienos kokybei ir apykaitos energijos (AE). Apskaičiavimas. Šėrimo įtaka skerdienos ir mėsos kokybei. Apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Vištų dedeklių ir broilerių krosai. Dėsliųjų vištų linijos ir krosai. Mėsinių vištų krosai. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (5)Karvių laikymas. Galvijų vidaus sekrecijos liaukos. Antys. Žąsys. Gulbės. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (6)Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (7)Žemės ūkio gyvulių sėklinimas ir jo reikšmė gyvulininkystės vystymuisi. Veršelių iki 6mėn. amžiaus šėrimo schemos sudarymas. Ožkų produkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (8)Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Jautienos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Šalinimo organų sistema. Gyvulių su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Galvijų konstitucija. Eksterjeras- gyvulio kūno dalių išorinių savybių visuma. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Ūkinės ir biologinės savybės. Galvijų laikymo būdai. Melžiamų karvių šėrimas. Karvių vertinimo kriterijai. Paukštienos gamybos technologija. Organai ir sistemos. Veisimo metodai. Atranka ir parinkimas. Pieno produkcijos apskaita. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Kiaušinių gamybos technologija. Avių produkcija ir jos gamybos technologija. Ožkų veislės. Dauginimosi organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkinimo. Kiaulių laikymo būdai. Lesalų receptūros sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus. Veislinių paršavedžių vertinimas. Skaityti daugiau
......