Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žemės ūkis>Žemės ūkio kursiniai darbai

Žemės ūkio kursiniai darbai (94 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vilniaus apskrities visų ūkių rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Žemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-15
 • Žemės ir maisto ūkis - konkurencingumas

  Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos mechanizmai. Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politika ir Lietuva. Eksportas ir importas. Eksporto lengvatos. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų perspektyvos. Lietuviški pieno produktai skverbiasi į pasaulio rinkas. Maisto produktų ir gyvulių eksportas turi perspektyvų. Grūdų eksporto kliūtis – muitai, cukraus ir konditerijos pramonė. Smulkių ūkininkų galimybės. Kaip Lietuva taikosi prie Europos Sąjungos (ES) rinkos reguliavimo priemonių. Kaimo plėtros planas: strategija, tikslai. Prioritetinės sritys ir paramos priemonės. Sapard prioritetai. Sapard programos paramos priemonės. Laukiamas investicijų poveikis.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-03-09
 • Žemės sklypo įvertinimas

  Žemės vertinimo kursinis projektas. Įvadas. Žemės rinkos analizė Panevėžio rajone. Žemės sandoriai 2005–2011 metais. Žemės sklypų kainų analizė 2005-2011 metais. Vertinamo sklypo charakteristika. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymas (žemės ūkio paskirties). Masinio vertinimo metodas. Sklypo įvertinimas pagal vertinimo modelį. Sklypo vertinimas pagal verčių žemėlapį. Lyginamosios vertės metodas. Vertinamo sklypo geriausio ir efektyviausio panaudojimo analizė. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymas (kitos paskirties – gyvenamųjų teritorijų). Masinis vertinimo metodas. Sklypo įvertinimas pagal vertinimo modelį. Lyginamosios vertės metodas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-12-01
 • Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas ir kontrolė

  Santrauka. Įvadas. Žemės ūkio žemės surašymas. Surašymo tikslai ir uždaviniai. Administracinio rajono ūkinio naudojimo intensyvumas (Žemės fondo analizė Trakų rajone). Visuotinis žemės ūkio pasėlių deklaravimas. Paraiškos valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimai. Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos. Deklaravimo darbų pasiskirstymas pagal apskritis 2004 metais. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Ortofotografiniai žemėlapiai. Žemės blokai ir jų charakteristikos. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Pasėlių plotų nustatymas. Deklaracijos formos užpildymas. Ortografiniame žemėlapyje įbraižytų žemėnaudų plotų skaičiavimas palete. Deklaracijos formos užpildymas. Išmokų ir sankcijų taikymas. Pasėlių deklaravimo kontrolė. Mobile Mapper GPS imtuvai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-10-16
 • Žemės ūkio paskirties žemė

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos respublikos žemės fondo analizė. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą. Žemės priklausomybė. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas pagal priklausomybę. Žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą ir pobūdį. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas. Išvados. Priedas (3).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-02
 • Žemės ūkio paskirties, žemės pasiūlos kainų statistinė analizė: Molėtų rajone

  Rinkos duomenų apdorojimas. Žemės ūkio paskirties žemės Molėtų rajone pasiūlos kainų statistinė analizė. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Skirstinių parinkimas. Lognormalusis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Loglogistinis skirstinys. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-16
 • Žemės ūkio produktyvumas ir jo veiksniai

  Įvadas. Žemės ūkio produktyvumas: samprata, sudėtis, ypatumai. Ekonominiai ištekliai žemės ūkyje ir jų klasifikacija. Ekonominių išteklių kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai Lietuvoje. Žemės ūkio paskirties žemė. Pasėlių plotai ir struktūra. Gyvulių ir paukščių skaičius. Dirbantieji žemės ūkyje. Žemės ūkio technikos kiekis. Ūkio subjektų apsirūpinimas ekonominiais ištekliais ir jų veiksniai. Žemės ištekliai ir jų valdymo bei naudojimo ypatumai įvairiuose ūkiuose. Gyvulių ir paukščių skaičius įvairiuose ūkiuose. Įvairių ūkių apsirūpinimas žemės ūkio technika. Ekonominiu išteklių naudojimo įvairiuose ūkiuose efektyvumas. Žemės ir gyvulių produktyvumas ir jo veiksniai. Cukriniai runkeliai. Bulvės. Daržovės. Kiaušiniai. Gyvulių produktyvumas. Darbo našumas ir jo veiksniai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-21
 • Žemės ūkio produktų rinka: pasiūlos specifika bei jų veiksniai (2)

  Žemės ūkio ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos teoriniai aspektai. Žemės ūkio produktų rinkos samprata. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir paklausos specifika. Žemės ūkio produktų pasiūla ir jos veiksniai Lietuvoje. Atskirų žemės ūkio produktų gamybos pokyčiai ir jų veiksniai. Grūdai. Rapsai. Pienas. Bulvės. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos pokyčiai. Ekologiškų produktų pasiūla. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos vertinimas. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2012-04-25
 • Žemės ūkio produktų subsidijavimas ir ekonominis įvertinimas

  Įvadas. Tikslas: žemės ūkio produktų subsidijavimas ir ekonominis įvertinimas. Valstybės ekonominės paramos žemės ūkiui teoriniai aspektai. Valstybės paramos žemės ūkiui prielaidos ir veiksniai. Valstybės ekonominės paramos žemės ūkiui formos. Augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių išmokos. Tiesioginės išmokos gyvulių augintojams. Parama perdirbimui ir rinkodarai. Valstybės parama. Struktūrinė ES parama. Žemės ūkio produktų subsidijavimo būdai Lietuvoje. Žemės ūkio produktų subsidijavimo Lietuvoje ekonominis įvertinimas. Tiesioginės išmokos už pasėlius bei gyvulius. Žemės ūkio produktų subsidijavimo rezultatyvumas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Žemės ūkio rizika

  Santrauka. Summary. Įvadas. Žemės ūkio rizikos kilmė ir šaltiniai. Gamtinė rizika ir jos veiksniai. Rinkos rizika is jos veiksniai. Ūkių ir politikos vaidmuo žemės ūkio rizikos valdyme. Gamtinė rizika ir jos valdymo (mažinimo) būdai. Gyvulininkystės ir augalininkystės šakų rizikos valdymo patirtis įvairiose šalyse. Gyvulininkystės ir augalininkystės šakų rizikos valdymo patirtis Lietuvoje. Rinkos rizika ir jos valdymo (mažinimo) būdai. Rinkos rizikos valdymo (mažinimo) ypatumai. Rinkos rizikos valdymo patirtis įvairiose šalyse. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-07
 • Žemės ūkio technikos serviso įmonės projektas

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Bendrosios nuostatos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Santrauka. Projektinė dalis. Serviso įmonės veiklos zonoje esančių žemės naudotojų sudėtis ir gamybinė techninė charakteristika. Traktorių naudojimo planavimas. Žemės ūkio technikos techninės priežiūros organizavimo formos pasirinkimas. Traktorių techninės priežiūros skaičius ir darbo sąnaudų. Traktorių periodinės techninės priežiūros skaičiaus nustatymas. Traktorių periodinės techninės priežiūros darbo sąnaudų skaičiavimas. Mašinų eksploatacinių gedimų taisymo darbo sąnaudų skaičiavimas. Serviso įmonės užimtumo skaičiavimas. Mašinų priežiūros postų skaičius ir mobilių agregatų skaičiaus skaičiavimas. Technikos kiemo įrenginių skaičiavimas. Dirbtuvės skyrių plotų skaičiavimas. Garažų ploto skaičiavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-16
 • Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra ir jos tobulinimas

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos tipai. Klasikinės valdymo organizacinės struktūros. Patriarchalinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė (štabinė) organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių formavimas. Kitos organizacinės struktūros tipai. Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra. Ūkininko ūkio organizacinė valdymo struktūra. Uždarosios akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Organizacinės struktūros tobulinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-09
 • Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra ir jos tobulinimas

  Lentelių, grafikų sąrašas. Įvadas. Žemės ūkio vieta šalies ekonomikoje. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio verslo organizacijų reikšmė ir paskirtis. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų ištekliai. Žemės fondo reikšmė žemės ūkio verslo organizacijose. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros ypatumai. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tikslai ir funkcijos. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tobulinimasis ir jo etapai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-27
 • Žemės ūkio žemės fondo ir rinkos analizė Radviliškio rajone

  Įvadas. Šiame kursiniame projekte išanalizavau žemės fondą 2003 ir 2007 metais Radviliškio mieste bei rajone. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą (2003-2007metais). Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes. Privati žemės ūkio paskirties žemė. Rezultatų analizė. Teisės aktai reglamentuojantys žemės ūkio paskirties žemės rinką. Pagrindinės žemės rinką reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Žemės ūkio paskirties žemės kainos analizė 2008 metų vasario-balandžio mėnesį. Žemės ūkio paskirties žemės vertę įtakojantys veiksniai. Apibrėžti valstybinės žemės vertės apskaičiavimo būdai. Darbo išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-25
Puslapyje rodyti po