Šperos.lt > Žemės ūkis > Žemės ūkio konspektai
Žemės ūkio konspektai

(31 darbai)

AgrochemijaAgrochemijos pagrindai. Agrochemijos istorija. Trąšų naudojimas Lietuvoje. Trąšų klasifikacija. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Tręšimo sistema sėjomainoje. Skaityti daugiau
Agrochemijos pagrindaiAgrochemijos pagrindai. Agrochemijos istorija. Trąšų naudojimas Lietuvoje. Trąšų klasifikacija. Organinės trąšos. Kraikinio mėšlo kaupimas ir laikymas. Mėšlo normos. Mėšlo įterpimo gylis. Kitos organinės trąšos. Organinių trąšų įterpimo laikas ir vieta sėjomainoje. Mineralinės trąšos. Azotinės trąšos. Azoto trūkumo požymiai. Azotinių trąšų gamyba. Tręšimas azotinėmis trąšomis. Fosforinės trąšos. Fosforo trūkumo požymiai. Fosforinių trąšų gamyba. Kalinės trąšos. Kalio trūkumo požymiai. Kalio trąšų gamyba. Sudėtinės ir kompleksinės trąšos. Trąšų maišymas. Mineralinių trąšų normos ir kiekiai. Tręšimo būdai ir laikas. Tręšimo sistema sėjomainoje. Skaityti daugiau
Agroekologija (2)Įvadas. Žemės ūkio vystymo ir chemizavimo raida. Pirmosios žinios apie augalų maisto medžiagas. Žemės ūkio chemizavimas. Augalų apsaugos raida. Žemės ūkio raida Lietuvoje. Dabartiniai mokslo uždaviniai žemės ūkyje. Ekosfera. Ekosistemos. Ekosistemų klasifikavimas. Agroekosistemos. Energijos srautai ekosistemoje. Cheminiai elementai ir jų apytaka ekosferoje. Anglies ciklas. Deguonies ciklas. Azoto ciklas. Fosforo ciklas. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinės žemdirbystės raida. Ekologinės žemdirbystės esmė ir tikslai. Ekologinio ūkio produktai – saugus maistas. Ekologiškų maisto produktų savybės. Maisto medžiagų apytaka agroekosistemoje. Ekstensyvios agroekosistemos. Intensyvios agroekosistemos. Vidutinio intensyvumo agroekosistemos. Energija ekosistemoje. Bioįvairovė ekosistemoje. Biologinės įvairovės išsaugojimo žemės ūkyje nuostatos. Biologinės įvairovės išsaugojimas augalininkystės sektoriuje. Biologinės įvairovės išsaugojimas gyvulininkystės sektoriuje. Skaityti daugiau
Agronomija (2)Įvadas. Agronomijos pagrindų turinys. Derliaus priklausomybė nuo aplinkos ir kitų veiksnių. Derliaus priklausomybė nuo žemės ūkio gamybos technologijos elementų. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos šakos. Žemės ūkio būklė Pasaulyje ir Lietuvoje. Žemės reformos Lietuvoje. Žemės ūkis Pasaulyje. Žemės rinka. Žemės ūkio vystymasis Lietuvoje. Kaimo plėtra. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Žemės ūkio būklė Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Šiuolaikiniai Europos Sąjungos agrarinės politikos bruožai. Kas lemia ūkio būklę? Ekologinis ūkininkavimas. Žemės ūkio švietimas tarpukario Lietuvoje. Žemės ūkio švietimas. Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio mokslas ir mokslo įstaigos Lietuvoje bei žymesnieji mokslininkai. Žemės ūkio mokslo įstaigos Lietuvoje. Lietuvos žemės ūkio švietimo ir mokslo įstaigos internete. Mokslo pasiekimų taikymas žemės ūkio gamyboje. Žemdirbystės reikšmė. Augalijos reikšmė. Maisto produktų suvartojimas. Atsistatančioji energija. Energetinė biomasė. Pagrindinės biomasės išteklių rūšys. Pagrindinės biomasės konversijos technologijos. Augalų augimo veiksniai. Šviesa. Šiluma. Vanduo. Dirvos drėgmė. Oras. Maisto medžiagos. Žemdirbystės dėsniai. Lietuvos klimatas. Skaityti daugiau
Agronomijos pagrindaiSėkla, sėja ir selekcija. Sėklos kokybė. Sėklos norma ir kiekis. Sėjos ir sodinimo būdai. Sėklų įterpimo gylis. Agrotechniniai reikalavimai sėjai ir sėjamosioms mašinoms. Selekcija ir sėklininkystė. Reikalavimai augalų veislėms. Selekcijos darbas Lietuvoje. Selekcinio darbo metodai. Augalų veislių savybių palaikymas. Skaityti daugiau
Augalininkystės technologijaŽemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos šakos. Pagrindinės žemės reformos klaidos ir būdai joms ištaisyti. Žemės ūkio mokslinių tyrimų darbo organizavimas Lietuvoje. Šviesos reikšmė augalams. Šviesos sąlygų reguliavimas. Šiluma – svarbi augalų augimo sąlyga. Vandens reikšmė augalo gyvenime. Dirvožemio vandens formos. Oro reikšmė augalams. Oro sąlygų reguliavimas. Maisto medžiagų reikšmė augalams. Pagrindiniai žemdirbystės dėsniai. Dirvožemio derlingumo sąvoka. Dirvodarinės uolienos, klimato, augalijos ir gyvūnijos reikšmė dirvožemio susidarymui. Perspektyvinės pasėlių struktūros apskaičiavimas. Dirvožemio profilis ir jo horizontų žymėjimas. Organinė dirvožemio dalis. Humuso savybės. Herbicidų klasifikacija. Dirvožemio reakcija. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio tankumas ir poringumas. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemių genetiniai tipai. Dirvožemio bonitavimas ir ekonominis žemės vertinimas, žemės kadastras. Sėklos kokybė, sėklų paruošimas sėjai. Sėklos norma ir kiekis. Piktžolių žala ir nauda. Piktžolių klasifikacijos. Agronominė (biologinė) piktžolių klasifikacija. Piktžolių biologinės savybės. Piktžolių kontrolės priemonės. Vasarinės piktžolės. Žieminės ir žiemojančios piktžolės. Daugiametės sėkla plintančios piktžolės. Daugiametės vegetatyviškai besidauginančios piktžolės. Laukų ir dirvų kultūrinimas. Dirvų kultūrinimo metodai. Dirvų skirstymas pagal sukultūrinimo laipsnį. Požymiai, pagal kuriuos nustatomas dirvos sukultūrinimo laipsnis. Dirvų kultūrinimo sistema Lietuvoje. Žemdirbystės sistemos sąvoka. Žemdirbystės sistemų raida ir ypatumai. Kas yra sėjomaina, pasėlių struktūra? Sėjomainos schema, narys, rotacija, grandis. Sėjomainų klasifikacija. Kultūrų kaitaliojimo priežastys, fitosanitarine pertrauka. Azotinės trąšos. Fosforinės trąšos. Organinės trąšos. Mineralinių trąšų klasifikacija. Dirvų kalkinimas. Tręšimo būdai. Žemės dirbimo uždaviniai. Technologiniai procesai, atliekami dirbant žemę. Dirvos technologinės savybės ir jų reikšmė žemės dirbimo kokybei. Žemės dirbimo darbai. Arimo būdai. Žieminių kviečių reikšmė, savybės, veislės. Skaityti daugiau
Augalininkystės technologijosCukrinių runkelių auginimo technologija be retinimo. Sėjomaina. Dirvos paruošimas. Sėjos laikas. Pasėlių tankumas. Cukrinių runkelių tręšimas. Bulvių derliaus nuėmimas. Rugių priešsėliai ir dirvos paruošimas. Pupoms dirvų parinkimas ir paruošimas. Kukurūzų priešsėliai. Kukurūzų žaliosios masės nuėmimo laikas. Skaityti daugiau
BitininkystėAustėja. Bitės. Bitininkystė Lietuvoje. Bitininkystės istorija. Sodo bitininkystė. Skaityti daugiau
Dirvos dirbimasŽemės ūkio mašinų klasifikacija. Technologinė žemės ūkio mašina. Mobilioji mašina. Dirva ir jos fizinės-mechaninės savybės. Plokščiojo pleišto rūšys. Kampų α, β, γ įtaka dirvai. Kreivalinijinis pleištas. Dirvos deformacija pleištu. Dirvos pasipriešinimas pleišto poveikiui. Pleišto traukos jėga. Dirvos sluoksnio pleišto darbiniu paviršiumi judėjimo sąlyga. Išmetamų sėklų kiekis ritininiame sėjamajame aparate. Diskinių tręšiamųjų aparatų darbo fazės. Trąšų dalelių judėjimo disko mentimi sąlyga. Dalginių pjovimo aparatų klasifikacija. Dalgio pavarų tipai. Aksialinė ir dezoksialinė pavaros ir dalgio eigų nustatymas. Peiliuko slankiojimo parametrinės lygtys. Peiliuko slinkimo greičio ir pagreičio kitimo dėsningumas. Greitis. Skaityti daugiau
Dirvožemio biologijaDirvožemio fermentai. Fermentų savybės ir jų veikimo mechanizmas. Fermentų klasifikacija ir nomenklatūra (oksidoreduktazės, transferazės, hidrolazės, liazės, izomerazės, ligazės). Mikroorganizmų fermentų panaudojimas. Biogeocheminė apytaka. Mikroorganizmų reikšmė medžiagų apytakai gamtoje. Vandens apytaka. Anglies junginių apytaka. Aerobinis anglies junginių skaidymas (angliavandenių oksidacija). Anaerobinis anglies junginių skaidymas (rūgimas). Azoto junginių apytaka. Atmosferinio azoto fiksavimas, amonifikavimas, nitrifikavimas, denitrifikavimas. Mineralinių elementų apytaka. Fosforo apytaka. Sieros junginių apytaka. Dirvožemio biologinis aktyvumas. Dirvožemio biologinio aktyvumo nustatymo metodai. Dirvožemio fermentų nustatymas. Dirvožemio savybių (granuliometrinės sudėties, agrocheminių ir fizikinių savybių) įtaka biologiniam aktyvumui. Skirtingos kilmės ir granuliometrinės sudėties dirvožemių biologinis aktyvumas. Dirvožemio savybių įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Antropogeninis poveikis dirvožemio biologiniam aktyvumui. Tręšimo ir kalkinimo įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Žemės ūkio augalų reikšmė dirvožemio biologiniam aktyvumui. Pesticidų ir sunkiųjų metalų jonų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Dirvožemio biologinio aktyvumo palyginimas intensyvioje, tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemose. Skaityti daugiau
Dirvožemio biologija (2)Įvadas. Dirvožemio biota. Gyvieji organizmai, jų sistematika. Gyvųjų organizmų veikla dirvožemio susidarymo procesuose. Dirvožemio mikrofauna. Pirmuonys. Verpetės. Nematodai. Erkės. Oribatidinės erkės. Akaridinės erkės. Gamazidinės erkės. Tarsoneminės erkės. Vabzdžiai. Sparnuotieji vabzdžiai. Šimtakojai. Vėžiagyviai. Dirvožemio makrofauna. Enchitrėjai. Sliekai. Augalai. Stuomeniniai augalai. Gniužuliniai (žemesnieji) augalai. Dumbliai. Kerpės. Grybai, prokoriotai. Grybai. Prokariotai. Bakterijos Biologiniai dirvožemio formavimosi procesai. Antropogeninis poveikis dirvožemiui ir biologinio aktyvumo nustatymo metodai. Antropogeninis poveikis dirvožemio biotai. Biologinio dirvožemio aktyvumo nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Dirvožemis (9)Dirvožemio mokslas agronomijoje, miškininkystėje, melioracijoje, kelių statyboje ir sanitarijoje. Bakterijų , grybų, aktinomicetų ir dumblių vaidmuo dirvoje. Bakterijos. Grybai. Aktinomicetai. Dumbliai. Dirvožemio sorbcijos galia, pasotinimas, buferingumas. Dirvožemio savybės vandens atžvilgiu:laidumas vandeniui, vandens pakėlimo ir palaikymo savybės. Dirvodaros veiksniai. Geologinis laikas. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika. Skaityti daugiau
GėlininkystėGėlių apsauga šiltnamiuose. Kodėl gėlės šiltnamiuose blogai auga. Racionalus šiltnamių panaudojimas. Kambarinių gėlių dauginimas. Achimenė – Achimenes. Gvazdikas- Dianthus. Gvazdikinių- Caryophylaceae. Aukštosios begonijos- Begonia elator. Begoninių- Begoniaceae. Abisininė kalija- Calla aetiopica. Ajerinų- Araceae. Cinerarija- Cineraria hybrida. Astrinių- Asteraceae. Gerberos- Gerbera. Astriniai- Asteraceae. Orchidėja. Orgidinių- Orchidaceae. Hibridinių cimbidžių auginimas. Hibridinių falenopsių auginimas. Rožės-Rosa. Erškietiniai- Rosaceae. Tulpių pražydinimas. Narcizų pražydinimas. Persikiniai ciklamenai (Cyclamenum persicum Mill.)- raktažolinių (Primulaceae). Raktažolės (Primula), Raktažolinių (Primulaceae). Ciklamenų auginimas ir priežiūra šiltnamiuose. Kambarinės gėlės. Durpės. Velėninė žemė. Kompostinė žemė. Lapinė žemė. Žemė iš šiltnamių. Šiaudai. Medžių žievės. Kambarinių augalų teikiama nauda. Skaityti daugiau
GenėjimasSavaiminių sumedėjusių augalų rūšių biomorfos. Augalų šakojimasis. Genėjimas. Tinkamiausias genėjimui augalų amžius. Genėjimo pagrindai. Genėjimo technologija. Genėjimo tikslai ir uždaviniai. Medžių ir krūmų genėjimas siekiant dekoratyvumo. Figūrinis karpymas. Karpymo metodika. Plokščiosios kompozicijos. Palaikomasis genėjimas. Žaliuojančios pynės. Erdvinės formos. Sumedėjusių augalų genėjimas ir jų ypatybės. Lapuočiai. Spygliuočiai. Krūmai. Visžalių krūmų genėjimas. Vasaržalių krūmų genėjimas. Krūmų formavimas į medelius. Rožės. Lianos. Vijokliai. Lipikai. Gyvatvorių genėjimas. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (12)Gyvulių eksterjero vertinimo metodai. Eksterjero vertinimas iš akies. Eksterjero vertinimas taškais. Gyvulių matavimas. Kūno matmenų indeksai. Gyvulių fotografavimas. Karvių pieningumą lemiantys veiksniai. Paveldimumas. Veislės ir individualios savybės. Šėrimas, laikymas ir priežiūra. Servis periodas. Amžius pirmo apvaisinimo metu. Amžius. Užtrūkimo laikotarpis. Melžimas ir tešmens masažas. Masė. Veršiavimosi laikas. Jautienos gamybos technologija. Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (2)Gyvulių laikymo problemos. Gyvulių gerovės reikalavimai gyvulių laikymo techninėm priemonėm. Aplinkos apsaugos reikalavimai (mėšlo tvarkymui). Kenksmingų dujų emisija iš gyvulininkystės statinių bei priemonės emisijai mažinti. Sanitarinės ir zooveterinarinės apsaugos zonos. Galvijų laikymo sistemos ir būdai. Saitinis galvijų laikymas. Besaitis galvijų laikymas: boksinis, kombiboksinis, laikymas ant pusiau gilaus kraiko, laikymas ant gilaus kraiko. Galvijų guoliavietės (reikalavimai, techniniai sprendimai). Laikymo būdų įvertinimas pagal įtaką gyvulių sveikatai ir produktyvumui, kapitalo poreikį, darbo sąnaudas, įtaką produkcijos kokybei ir savikainai. Karvidžių įranga: perdarynės, saitai, eržios, pašarų ir mėšlo takai, boksai, kombiboksai. Karvidžių išplanavimas esant saitiniam ir besaičiui laikymui. Galvijų laikymas alternatyviuose tvartuose (šaltuose tvartuose). Jų privalumai ir trūkumai. Veiksniai turintys įtakos pieno kokybei. Karvių melžimas. Melžimo fiziologijos pagrindai. Melžimo higiena. Melžimo technologija. Melžimo mašina. Stacionarūs (lygiagretūs, tandeminiai, eglutiniai, karuseliniai) ir mobilūs melžimo įrenginiai. Melžimo būdo parinkimas. Melžimo įrenginių projektavimo pagrindai (įrenginių parametrų skaičiavimas. Pieno filtrai, pieno aušinimo ir laikymo įrenginiai. Pieno separatoriai. Kiaulių laikymo technologijos. Kiaulidės paršavedėms laikyti. Penimių kiaulidės. Kiaulių laikymo alternatyvos. Reikalavimai tvartų mikroklimatui. Tvartų vėdinimo sistemos. Vėdinimo sistemų skaičiavimo pagrindai. Šildymo sistemų skaičiavimo pagrindai. Skystojo mėšlo tvarkymo technologijos. Kraikinio mėšlo tvarkymo technologijos. Mėšlidės. Vandens tiekimo sistemos gyvulininkystės fermose. Girdytuvės. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Pašarų ruošimo technologijos. Šakniaplovių (būgninės, diskinės) darbo analizė. Pašarų smulkinimo būdai ir principai. Peilinių smulkintuvų tiekimo aparato darbo analizė. Būgninio pjaustymo aparato darbo analizė. Diskinio pjaustymo aparato (peiliai su tiesiai ir lenktais ašmenimis) darbo analizė. Pašarų dozatoriai. Pašarų maišytuvai. Mobilūs ir stacionarūs pašarų dalytuvai. Skaityti daugiau
Grikių kruopų apdorojimasGrikių perdirbimas į kruopas. Grikių paruošimas perdirbimui. Grikių valymas nuo priemaišų. Hidroterminis grikių apdorojimas. Technologinės operacijos lukštenimo skyriuje. Grūdų rūšiavimas prieš lukštenimą. Grūdų lukštenimas ir lukštenimo produktų skirstymas. Gatavos produkcijos išeiga. Skaityti daugiau
Grūdų valomosios ir džiovyklosPagrindiniai grūdo matmenys. Koki matmenį kokiu sietu galima rūšiuoti sėklas? Dėl kokios priežasties valymo ir rūšiavimo mašinose sėklos atsiskiria nuo priemaišų ar išsirūšiuoja? Kokias sėklų ir priemaišų savybes išnaudojant vyksta valymas ir rūšiavimas? Kurie sietai yra našesni - cilindriniai ar plokšti ir kodėl? Kuo ypatingi žaliuziniai sietai (pateikti schemą)? Kokiais sietais sėklos skirstomos tiksliausiai, kokias - našiausiai? Kam dažniausiai naudojami pinti ir austi sietai? Trijerių tipai ir paskirtis (pateikti veikimo schema)? Kokie oro parametrai yra svarbūs valant sėklas oro srautu? Koks oro srautas (kryptis) sėklas valo tiksliausiai? Kodėl? Kaip galima sumažinti ventiliatoriaus tiekiamo oro pulsaciją? Kodėl būtina tai daryti? Kuo skiriasi išcentrinių ventiliatorių darbas su mentėmis ir palenktomis į priekį bei atgal (pateikti schema)? Kaip keičiamas ventiliatoriaus pučiamo oro srauto greitis? Kaip sumažinama oro pulsacija? Pneumatinio rūšiavimo stalo dalys ir veikimas? Kokiais būdais galima rūšiuoti sėklas pagal tankį? Kokia mašina tai atlieka? Pagal kokias savybes skirsto gyvatukas? Paaiškinti jo veikimą (schema)? Kokios valomosios rūšiuoja sėklas pagal jų frikcines savybes? Nubraižyti audeklinės valomosios schemą ir paaiškinti jos veikimą. Elektromagnetinės valomosios (EMS-1A) darbines dalys? Kaip reguliuojamos šios valomosios našumas? Iš kokių dalių sudarytos elektromagnetines valomosios (EMS-1A) elektromagnetinis būgnas? Kaip jis veikia? Kokiais elektriniais skirstymo metodais rūšiuojamos sėklos? Nubraižyti ir paaiškinti sėklų valomosios elektrostatiniame lauke schemą? Kokia pirminio ir antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinų paskirtis? Jų našumas. Pirminio sėklų valymo mašinų dalys (galima pateikti schemą) ir jų paskirtis? Kokie ir kaip išdėstyti sietai pirminio sėklų valymo mašinoje K-527A. Pirminio sėklų valymo mašinos reguliavimai. Pirmosios ir antrosios aspiracijų paskirtis valomosiose? Kur patenka abiejų aspiracijų nusiurbtos priemaišos (pateikti schema)? Nubraižyti antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinos K-547A schemą? Paaiškinti jos veikimą? Antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinos K-547A reguliavimai? Kokie yra drėgmės pašalinimo iš grūdų būdai (grūdų džiovinimo būdai) pagal šilumos perdavimą grūdams? Trumpai pakomentuoti grūdų konservavimo būdus? Pakomentuoti grūdų kondukcinį ir konvekcinį džiovinimo būdus. Pakomentuoti grūdų mechaninį ir sorbcinį džiovinimo būdus. Kada ir kodėl laikomi grūdai kaista (pateikti priežastis)? Kokie reikalavimai keliami grūdų laikymo technologijai? Koks leistinas sandėliuojamų grūdų drėgnis ir temperatūra, kam reikalinga juos džiovinti? Kiek procentų sumažinamas grūdų drėgnis vieno džiovinimo metu šachtinėse ir recirkuliacinėse džiovyklose? Kodėl? Recirkuliacines džiovyklos sandara ir veikimas? Jos privalumas lyginant su šachtine? Džiovyklų tipai (pateikti schemas). Kokia leistina sėklų ir pašarinių grūdų įkaitimo temperatūra džiovinimo metu? Kuo galima džiovinti linų galvenas? Kaip ta džiovykla veikia? Šachtinės džiovinamosios darbines dalys ir veikimas, reguliavimai (pateikti schema)? Kas įtakoja grūdų judėjimo greitį šachtinėje džiovykloje? Kaip iškraunami grūdai iš šachtines džiovinamosios (pateikti schema)? Ortakių išdėstymo variantai šachtinėje džiovykloje? Kuris geriausias? Kodėl? Būgninės džiovinamosios darbinės dalys, veikimas (pateikti schemą). Kas žarsto grūdus būgninėje džiovykloje ir kam tai daroma? Kaip atšaldomi grūdai šachtinėje ir būgninėje džiovyklose ir kam tai daroma? Pateikti bokštinio aruodo schemą ir paaiškinti grūdų džiovinimą jame. Skaityti daugiau
Javų kombaino kuliamojiDantinio kūlimo būgno ypatumai. Kuliamosios dalys, jų paskirtis. Pobūgnio paskirtis. Skersinių ir išilginių juostų paskirtis ir gaubimo kampo įtaka darbui. Kaip veikia variatorius (abu skriemuliai)? Kaip jis valdomas? Pirštiniai ardeliai. Atmušimo būgnų tipai ir paskirtis. Klavišinių kratiklių paskirtis, pagrindiniai technologiniai ir konstrukciniai parametrai. Kaip veikia klavišiniai kratikliai? Kaip veikia rotoriniai šiaudų separatoriai? Klavišų laiptelių ir dantytų keterų paskirtis. Purentuvų paskirtis ir tipai. Kam reikalinga virš klavišų esanti užlaida ir kaip kombainui dirbant fiksuojami kratymo grūdų nuostoliai? Koks bus klavišinių kratiklių darbas jei: a) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus didesnis nei optimalus; b) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus mažesnis nei optimalus; c) tiekiamų šiaudų kiekis bus didesnis nei optimalus; d) tiekiamų šiaudų kiekis bus mažesnis nei optimalus? Kratomosios lentos ir pirštinių ardelių konstrukcija bei paskirtis. Valytuvo paskirtis ir sandara. Sietų skaičius valytuve, jų paskirtis? Ilgintuvo paskirtis? Sietų ir ilgintuvo reguliavimai. Ventiliatorių tipai, paskirtis, reguliavimai. Koks bus valytuvo darbas jei: a) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus valytuvo darbas jei: a) apatinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; b) apatinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs; c) ilgintuvo tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) ilgintuvo tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus kūlimo aparato darbas jei: a) būgno sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) būgno sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) tarpas tarp būgno ir pobūgnio didesnis nei optimalus; d) tarpas tarp būgno ir pobūgnio mažesnis nei optimalus? Sraigių ir elevatorių skaičius ir jų paskirtis kombaino kuliamojoje. Kur iš neiškultų varpų sraigės gali būti nukreipiamos varpos? Būdų privalumai ir trūkumai? Kūlimo aparato reguliavimai ir jų įtaka kuliamosios darbui. Ar keičiamas tarpas tarp javų masės greitintuvo (Claas Lexion) būgno ir pobūgnio? Jei keičiamas, tuomet kaip? Kaip gali būti pertvarkomas kombaino pobūgnis (John Deere) sunkiai iškuliamiems augalams nuimti? Šiaudų smulkintuvai, kapojų kreipikliai, jų reguliavimai? Kokios iš valytuvo išmetamų pelų judėjimo galimybės? Kaip ir kuomet keičiami susidėvėję spragilai? Kokia gretimų spragilų rievių padėtis? Kombainų darbo kokybės vertinimo rodikliai. Grūdų nuostolių klasifikacija. Akmenų gaudyklės įrengimo vieta. Veikimas. Priežiūra. Kaip valdomas valytuvo ventiliatoriaus variatorius? Kaip ir kodėl keičiama ventiliatoriaus tiekiamo oro kryptis? Kaip keičiamas ventiliatoriaus tiekiamo oro kiekis, kai nėra variatoriaus? Skaityti daugiau
Kaimo plėtros politika: problemos ir perspektyvosKaimo plėtra. Kaimo vietovės Lietuvoje. Situacija Europos Sąjungoje (ES). Situacija Lietuvoje. Problemos žemės ūkyje ir kaime. Vykdomi darbai. Ką reikėtų daryti? Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau