Šperos.lt > Žemės ūkis > Žemės ūkio kursiniai darbai
Žemės ūkio kursiniai darbai

(94 darbai)

Agrarinės politikos priemonių vertinimas: metodologinis aspektasSantrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti agrarinės politikos ir jos sudedamųjų dalių priemonių vertinimą remiantis ankstesniais rezultatais, planais, normatyvais, laikotarpiais, ekspertų vertinimais pagal tam tikras kriterijų ir rodiklių sistemas. Agrarinės politikos priemonių vertinimo samprata ir pagrindinės nuostatos. Agrarinės politikos priemonių vertinimo sistema, lygmenys ir grupės. PHARE programos reikšmė ir vertinimas. Sapard programos reikšmė ir vertinimas. 2004-2006 metų kaimo plėtros programos ir jos priemonių vertinimas. 2007-2013 metų kaimo plėtros programos ir jos priemonių vertinimas. Tiesioginių išmokų vertinimas šalies ir ūkio subjekto lygiu. Agrarinės politikos priemonių vertinimo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Alimentinės ir įgimtos karvių reprodukcijos sutrikimo priežastysĮvadas. Alimentiniai vaisingumo sutrikimai. Avitaminozės. Mineralinių medžiagų stoka. Fitoestrogenai, ir pelėsių alkaloidai. Įgimti vaisingumo sutrikimai. Frimartinizmas. Kiaušidžių hipoplazija. Hermafroditizmas. Rektovaginalinė konstrikcija. Gatherio latakų patologija. Skaityti daugiau
Augalininkystės – gyvulininkystės krypties ūkisĮvadas. Apie ūkį. Dirvožemis. Antierozinis augalų kalendorius. Pasėlių struktūra. Sėjomaina. Miežių auginimo technologija. Biologinės savybės ir auginimo sąlygos. Auginimo agrotechnika. Raudonųjų dobilų įsėlis miežiams. Bulvių auginimo technologija. Biologinės ir ūkinės savybės. Veislės. Auginimo agrotechnika. Kukurūzai. Grikių auginimo technologija. Biologinės savybės ir auginimo sąlygos. Veislės. Auginimo agrotechnika. Auginamų kultūrų (pašarui) maistingumas. Galvijai. Pašarai. Galvijų ūkinės ir biologinės savybės. Galvijų laikymo technologija. Kiaulės. Kiaulių ūkinės ir biologinės savybės. Mėšlas. Maisto medžiagų balansas dirvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Augalininkystės ūkisĮvadas. Apie ūkį. Klimatinės sąlygos. Žemėlapis "Lietuvos klimatiniai rajonai". Žemėlapis "Vidutinis kritulių kiekis mm šiltuoju laikotarpiu". Dirvožeminės sąlygos. Žemėlapis "Lietuvos dirvožemiai, jų zonos ir rajonai". Žemėlapis "Lietuvos dirvožemių rajonai (pagal Juodį)". Hidroterminis koeficientas (HTK). Hidroterminio koeficiento skaičiavimas. Antierozinis augalų kalendorius. Augalų augimo ir vystymosi sąlygos. Sėjomaina. Bendras ūkio planas. Gyvenamųjų pastatų planas. Fermos planas. Pasėlių struktūra. Sėklų norma ir planuojamas derlius. Vasariniai miežiai. Dobilų ir motiejukų mišinys įsėliui. Žieminiai rugiai. Ankstyvosios bulvės. Vikių ir avižų mišinys. Auginamų kultūrų (pašarui( maistingumas). Mėšlas. Tvarte sukaupiamo mėšlo metinės išeigos iš 1 gyvulio. Žalioji trąša. Tręšimo planas. Balansas. Avininkystės reikšmė ir avių biologinės savybės. Trumpavilnės mėsos – vilnos tipo avių veislės. Pašarai avims. Pagrindiniai pašarai. Avių šėrimas ir laikymas ganykliniu periodu. Avių šėrimas ir laikymas tvartiniu laikotarpiu. Normuotas gyvulių šėrimo planas. Pastatai avims. Natūrali ganykla. Išvados. Skaityti daugiau
Augalų apsaugaĮvadas. Cheminės augalų apsaugos priemonės. Herbicidų naudojimas. Piktžolių išplitimo pasėliuose įvertinimas. Insekticidų naudojimas. Kenkėjų išplitimo pasėliuose įvertinimas. Fungicidų naudojimas. Pasėlių užkrėstumo, ligų sukėlėjais vertinimas. Beicai. Įvairių kultūrų augalų apsaugos planai. Išvados. Skaityti daugiau
AvižosĮvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Veislių parinkimas ir aptarimas. Derliaus dydžio ir jo kokybės parametrų prognozavimas. Tręšimo ypatumai. Trąšų poreikio apskaičiavimas. Vieta sėjomainoje ir priešsėlių parinkimas. Pasėlio struktūros planavimas. Dirvožemio paruošimas sėjai. Pagrindinis dirvožemio dirbimas. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Priešsėjinis dirvožemio dirbimas. Valkiavimas ir akėjimas. Kultivavimas. Sėklos ir sėja. Sėklos kokybė ir jos paruošimas sėjai. Sėjos laiko nustatymas. Sėklos normų apskaičiavimas. Sėjos būdų parinkimas. Avižų augimo, vystymosi bei derliaus formavimosi parametrų apskaičiavimas ir pagrindinių pasėlių priežiūros darbų parinkimas. Skaičiavimai. Pagrindiniai pasėlių priežiūros darbai. Avižų pasėlių priežiūros darbai. Derliaus nuėmimo laikas ir būdai, galimi nuostoliai. Mano nuomonė. Skaityti daugiau
Bulvininkystės plėtros ekonominiai rezultatai ir perspektyvosĮvadas. Bulvių auginimo ištekliai ir rezultatai. Pasėlių plotai ir jų veiksniai. Derlius ir jo veiksniai. Gamybos efektyvumas ir jo veiksniai. Bulvių ir jų produktų vidaus rinka ir užsienio prekyba. Supirkimai ir jų veiksniai. Kainos ir jų veiksniai. Eksportas ir importas bei jų veiksniai. Lietuvos bulvininkystės plėtros perspektyvos Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Reikšmė šalies žemės ūkio plėtrai. Nacionalinė ir Europos Sąjungos parama. Plėtros galimybės ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Bulvių kaupimo – purškimo agregatasSantrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Agrotechniniai reikalavimai atliekant bulvių pasėlių priežiūros darbus. Bulvių pasėlio priežiūros technologinė apžvalga ir analizė. Bulvių pasėlių priežiūrai naudojamų mašinų apžvalga. Apsauga nuo piktžolių. Bulvių laistymas. Bulvių apdirbimas naudojant sideratus. Projektinė dalis. Projektuojamos bulvių pasėlio priežiūros technologijos ir mašinų parinkimas. Bulvių kaupimo – purškimo įrenginio schemos sudarymas. Projektuojamo įrenginio darbinių dalių skaičiavimas. Noragėlio koto skaičiavimas. Projektuojamo įrenginio pareikalaujamos traukos jėgos skaičiavimas. Pasipriešinimo traukai skaičiavimai. Išvados. Smulkinimo aparato eksploatacija. Summary. Skaityti daugiau
Cukrinių runkelių auginimo išdėstymas ir jo ekonominis įvertinimasĮvadas. Žemės ūkio gamybos išdėstymo teoriniai aspektai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo esmė ir veiksniai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo principai. Cukrinių runkelių auginimo išdėstymo lietuvoje ypatumai. Cukriniai runkeliai ir jų ypatybės. Auginimo regionai ir jų formavimosi veiksniai. Pasėlių plotų regioninis pasiskirstymas. Derliaus ir produktų supirkimų regioninis pasiskirstymas. Cukrinių runkelių išdėstymo efektyvumo lyginamoji regioninė analizė. Derlingumo regioniniai skirtumai. Gamybos sąnaudų ir pelningumo regioniniai skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Darnus vystymasis žemės ūkyje: dabartinės problemos ir iššūkiaiDarnaus žemės ūkio vystymosi kursinis darbas. Įvadas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje teorinės koncepcijos. Požiūriai į darnų vystymąsi žemės ūkyje. Darnaus vystymosi ir žemės ūkio verslo suderinamumas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje galimybės ir ribotumai. Aplinkosaugos mechanizmo formavimas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje galimybės ir įgyvendinimo priemonės. Darnaus vystymosi iššūkiai žemės ūkiui. Žemės ūkio ištekių taupymas. Darnaus ūkininkavimo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Dekoratyvinio apželdinimo planasĮvadas. Literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Dekoratyvinių sumedėjusių augalų būklės įvertinimas. Esamų želdinių inventorizavimo duomenys. Objekto funkcinis zonavimas. Daržo augalų ženklinimas. Sutartiniai ženklai. Girininkijos apželdinimo planas. Medelių, krūmų, gėlių kainos. Sodinimo medelių, krūmų ir gėlių išlaidų paskaičiavimas. Skaityti daugiau
Dekoratyvinių medžių ir krūmų komponavimas gėlyne, gėlyno įrengimasŽeldynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros kursinis darbas. Įvadas. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Karpomi spygliuočiai. Formuojami medeliai. Gėlyno įrengimas, priežiūra, jų tipai. Gėlyno įrengimas. Gėlynų priežiūra. Gėlynų tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio monitoringasLietuvos dirvožemių klasifikacija. Dirvožemio susidarymas. Dirvožemio sudėtis. Dirvodaros procesai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemiai. Miško dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo parametrai. Lauko dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo parametrai. Dirvožemio apsaugą reglamentuojantys pagrindiniai teisiniai aktai. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio racionalus panaudojimas ir gamtosauginės problemosDirvožemio racionalus panaudojimas ir gamtosauginės problemos Lietuvoje ir užsienio šalyse. Įvadas. Dirvožemio racionalusis panaudojimas. Dirvožemio sąvoka ir svarba. Europos dirvožemio būklė. Dirvožemio sandara. Dirvožemis. Dirvožemio sandara — horizontai. Dirvožemio ištekliai. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių tipai. Lietuvos dirvožeminiai rajonai. Naujoji Lietuvos dirvožemio klasifikacija. Dirvožemio degradacija. Erozija. Tarša. Dirvožemio suslėgimas. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Dirvožemio gerinimas. Dirvožemio problemų sprendimas Lietuvoje. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. "Eureka" projektas. Dirvožemio monitoringas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
DrenažasKursinis projektas. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Bendroji dalis. Techninė dalis. Griovio hidrologiniai skaičiavimai. Vagos hidrauliniai skaičiavimai. Griovio lanksmo skaičiavimai. Drenažo tinklo schemos sudarymas. Vandens greičiai ir nuolydžiai drenose. Vagos išilginio profilio sudarymas. Drenavimo gylių ir atstumų nustatymas. Drenažo rinktuvų hidrologiniai hidrauliniai skaičiavimai. Drenažo sistemų duomenys. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvosDarbo tikslas. Darbo uždaviniai. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkisĮvadas. Apie ūkį. Ūkio išplanavimas. Klimatinės sąlygos. Žemėlapis " Lietuvos klimatiniai rajonai". Dirvožeminės sąlygos. Žemėlapis " Dirvožeminės zonos ir jų rajonai". Žemėlapis" Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas". Hidroterminis koeficientas (HTK). Hidroterminio koeficiento skaičiavimas. Antierozinis augalų kalendorius. Sėjomaina. Pasėlių struktūra. Lentelė "Priešdėliai". Sėklų norma ir planuojamas derlius. Rugiai. Žieminiai kviečiai. Ankstyvosios bulvės. Dobilų ir motiejukų mišinys. Mėšlas. Tvarte sukaupiamo mėšlo metinės išeigos iš 1 gyvulio. Tręšimo planas. Balansas. Galvijininkystės reikšmė ir galvijų biologinės savybės. Galvijų laikymo sąlygos. Lietuvos juodmargiai. Galvijų šėrimas. Galvijų šėrimo planas. Pienas. Karvių pieningumas. Pirminis pieno paruošimas. Pastatai gyvuliams. Natūrali ganykla. Lentelė" Natūralių pievų maistingumas". Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)Įvadas. BŽŪP atsiradimo priežastys ir būtinybė. Bendros – vieningos rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. BŽŪP raida. Remiamų kainų įšaldymas 1984/85 m. Perprodukcija. Pieno kvotų nustatymas 1984 m. Stabilizavimo priemonių sistema. 1992 metų reforma. VSPT (visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų) ir Urugvajaus susitikimas 1994/95 m. "Darbotvarkė 2000". Europos Sąjungos ŽŪP įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
Galvijų veislininkystės sistema LietuvojeĮvadas. Literatūros apžvalga. Naujos gyvulių veislininkystės technologijos. Veislininkystės darbas veislynuose ir veislinėse bandose. Pieninių galvijų veislininkystės būklė Lietuvoje. Asociacijos ir jų veikla. Galvijininkystės pagrindinės problemos ir sprendimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Gėlynų tipai ir Daugpilio miesto gėlyno analizėĮvadas. Literatūros apžvalga. Želdynų įstatymas. Želdynų funkcijos. Gėlės ir jų savybės. Gėlynų tipai. Ornamentiniai Švedijos gėlynai. Gėlininkystės verslo ypatumai kai kuriose. Europos šalyse. Gėlių sortimentą lemiantys veiksniai ir jų rūšys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas. Atlikti mokslinės literatūros analizę apie gėlynų tipus, gėlių bioekologines savybes, jų sortimentą bei atlikti Daugpilio miesto centrinės dalies gėlynuose augančių gėlių rūšių tyrimą. Uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Daugpilio miestas. Tyrimo metodika. Gėlynų analizės metodika. Gėlių sortimento analizės metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
...