Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žemės ūkis>Žemės ūkio konspektai

Žemės ūkio konspektai (31 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lauko augalų savybės ir auginimo technologijos

  Žieminiai rugiai. Auginimo technologija. Žieminiai kviečiai. Žieminiai miežiai. Žieminiai kvietrugiai. Vasariniai miežiai. Auginimo technologija. Avižos. Vasariniai kviečiai. Grikiai. Vasariniai ankštiniai augalai. Kilmė ir paplitimas. Naudojimas. Biologinės savybės. Derlingumas. Tinkamiausios veislės. Bulvės. Pašariniai ir cukriniai runkeliai. Linai. Vasariniai ir žieminiai rapsai. Kukurūzai.
  Žemės ūkis, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-16
 • Medelynų priežiūra ir technologijos

  Medelyno vieta. Klimatas. Temperatūrų suma. Temperatūra. Vandens balansas. Vėjas. Dirvožemis. Vanduo. Ankstesnė vietovės paskirtis. Padėtis ir privažiavimas. Teritorijos išplanavimas. Santrauka. Medelyno dalys. Sėjomainos ir kultūrų kaita. Motinynas. Dirvos paruošimas. Gilusis purenimas. Lauko paviršiaus išlyginimas. Arimas. Lysvių paruošimas. Santrauka. Laistymo sistemos įrengimas. Vandens atsargos. Transpiracija ir nutekėjimas. Dirvožemio infiltracinis pajėgumas. Transpiracija laistymo metu. Apsauga nuo šalnų. Temperatūra. Santrauka. Tręšimas. Makroelementai. Azotas. Fosforas. Kalis. Magnis. Kalcis. Mikroelementai. Kalkinimas. Dirvožemio pavyzdžių paėmimas. Pageidautini trąšų kiekiai. Augalų poreikiai trąšoms. Maisto medžiagų išplovimas. Trąšų rūšys. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Žaliosios trąšos. Tręšimo dozės. Trąšų išbarstymas. Rekomenduojami trąšų kiekiai. Santrauka. Piktžolės. Piktžolės apibrėžimas. Piktžolių ekologija. Piktžolių biologija. Sėklomis plintančios piktžolės. Sėklų ramybės būsena. Šviesa ir daigumas. Sėklų ilgaamžiškumas. Šaknimis plintančios piktžolės. Piktžolių naikinimas. Rankinis piktžolių naikinimas. Mechaninis piktžolių naikinimas. Herbicidai. Herbicidai, veikiantys per dirvožemį. Herbicidai, veikiantys per lapus. Herbicidų veikimo būdas. Absorbavimo skirtumai. Herbicidų specifiškumas. Piktžolių atsparumas. Herbicidų žala. Priedų naudojimas. Pesticidų mišinių naudojimas. Faktoriai, įtakojantys piktžolių naikinimą. Herbicidų skilimas ir jungimasis su dirvožemio koloidais. Piktžolių naikinimo strategija. Santrauka. Dauginimasis. Sumedėjusių augalų dauginimosi ypatumai. Magnolijūnų arba gaubtasėklių dauginimasis. Vaisiai. Sėklos sandara. Dauginimas. Generatyvinis dauginimas. Sėklos medelyne. Sėklų rinkimas. Spygliuočių sėklų apdorojimas. Lapuočių sėklų apdorojimas. Riešutinių vaisių apdorojimas. Obuolių, uogų, erškėtuogių, kaulavaisių ir ožekšnių vaisių apdorojimas. Valymas ir rūšiavimas. Džiovinimas. Spygliuočių ir lapuočių sėklų laikymas. Stratifikavimas. Sėklų ramybės būsena. Ramybės būsena dėl sėklų apvalkalo. Nepilnai išsivystęs gemalas. Hormoninė sėklų ramybės būsena. Mirkymas. Persodinimo tankumas. Persodinimo laikas. Spygliuočių persodinimo laikas. Lapuočių persodinimo laikas. Dauginimas auginiais. Auginių tipai. Dekoratyvinių augalų auginimas. Šaknų sistemos formavimas. Skiepijimu dauginimus sodmenų auginimas. Miško želdinimui skirtų sodmenų auginimo technologijos. Antžeminės krūmo dalies formavimas medelyne. Medžių antžeminės dalies formavimas. Skiepytų augalų formavimas. Dekoratyvinių augalų sodmenų auginimo konteineriuose technologijos. Sodmenų iškasimas, ruošimas realizavimui.
  Žemės ūkis, konspektas(44 puslapiai)
  2009-01-08
 • Miškininkystė

  Miško ekologija ir saugomos teritorijos. Miško fitocenozės pagrindiniai komponentai, jų apibūdinimas. Medžių diferenciacija ir eliminacija. Medžių klasifikacijos: Kairiūkščio, Krafto. Šviesos pasiskirstymas miške ir jį sąlygojantys veiksniai ir reguliavimo veiksniai. Miško įtaka oro sudėčiai ir kokybei. Fitoncidai. Miško įtaka oro ir dirvos temperatūrai. Miško įtaka kritulių kiekiui , jo pasiskirstymas miške. Vėjo poveikis miškui. Miško įtaka vėjui. Miško įtaka dirvodarai. Miško nuokritos, paklotė. Ūkinės veiklos ir rekreacijos įtaka miškui. Miško ekosistemų kaitos samprata. Miško tipologija Lietuvoje. LT miško tipai. Lietuvos miškai, gamtiniai regionai, jų charakteristika. Nacionalinės saugomos teritorijos ir "Natūra 2000" (steigimas ir tvarkymas). Saugomų teritorijų klasifikacija Lietuvoje. Saugomų teritorijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkininkavimo ypatumai saugomose teritorijose. Miško atkūrimas ir įveisimas. Vaisių (kankorėžių) bei sėklų charakteristika. Sėklų ruoša ir laikymas. Sėklinė bazė ir jos kūrimas bei priežiūra. Sėklų kilmės autentiškumas, kokybės rodikliai ir jų kontrolė. Sėklų paruošimas sėjai. Miško sėjinukų auginimas atvirame grunte. Miško sodinukų su laisva šaknų sistema auginimas. Miško sodinukų auginimas apribotomis šaknimis. Sumedėjusių augalų vegetatyvinio dauginimo būdai. Miško atkūrimo ir įveisimo būdai ir jų parinkimas. Miško žėlimo skatinimas. Želdinių rūšys, tikslinė paskirtis. Želdinimo rūšys, metodai ir būdai. Medžių ir krūmų sąveika mišriuose želdiniuose ir jos reguliavimas įveisiant želdinius. Paprastųjų pušų želdinimas. Paprastųjų eglių želdinimas. Paprastųjų ąžuolų želdinimas. Juodalksnių ir beržų želdinimas. Medynų ir krūmynų pertvarkymas (rekonstrukcija). Medynų formavimas ir kirtimai. Pagrindinių kirtimų rūšys ir jų taikymas. Plyni kirtimai, jų taikymas ir klasifikacija. Pagrindiniai plynų ir biržinių kirtimų elementai. Atvejiniai ir atrankiniai kirtimai, būdai ir taikymas. Pagrindinių kirtimų ypatumai atskirų rūšių medynuose. Biologiniai ir ūkiniai ugdymo kirtimų tikslai. Ugdymo kirtimų rūšys. Ugdymo kirtimų metodai ir būdai. Optimalus medyno tankumas ir jo nustatymo būdai. Maksimaliai produktyvių grynų medynų modulių sudarymo principai. Ugdymo kirtimų įtaka medžių ir medynų prieaugiui. Šviesinio ir gryno papildomo prieaugio esmė. Ugdymo kirtimų pradžia, intensyvumas ir kartojimas. Ugdymo kirtimų eiliškumas. Ugdymo kirtimų savitumai pušynuose ir eglynuose. Ugdymo kirtimų savitumai ąžuolynuose ir uosynuose. Ugdymo kirtimų savitumai beržynuose ir drebulynuose ir eglės – minkštųjų lapuočių medynuose. Plynų ir neplynų kirtimų privalumai ir trūkumai. Miško apsauga. Svarbiausi eglės liemenų kenkėjai, jų židinių susidarymo priežastys ir kovos priemonės. Pagrindiniai pušų spyglių kenkėjai ir apsauginės priemonės. Sanitariniai kirtimai spygliuočių medynuose. Vabzdžiagaudžiai medžiai. Eglės ir pušies šaknų puviniai. Medienos puvinių tipai ir klasifikacija. Centriniai kamieno ir žaizdų puviniai. Miško gaisrų prognozavimo būdai ir gaisringumo klasės. Prevencinės (profilaktinės) priešgaisrinės priemonės. Pažeminiai gaisrų gesinimo būdai ir taktikos variantai. Dendrometrija. Medžio stiebo forma ir liemeningumas: formrodžiai, formos koeficientai ir formos rodikliai. Stačiojo miško apskaita pagal stiebų tūrio lenteles. Lentelių klasifikacija. Lietuvoje naudojamų medžių tūrio struktūros lentelių analizė. Medynų sortimentacija, naudojami metodai ir tikslumas. Biržių atribojimas, apmatavimas ir kirstinų medžių tūrio nustatymas. Kirstinų medžių kokybės nustatymo požymiai biržėje, jų ženklinimo tvarka. Sudaroma biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentacija. Medyno tūrio prieaugis, jo klasifikacija, dėsningumai ir nustatymo būdai. Apvalios medienos tūrio nustatymas vienetiniu metodu: matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvalios medienos, matuojamos grupiniu metodu, matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvalios medienos gaminių kokybės klasės nustatymo procedūra. Pagrindinių medžių rūšių fizikinės savybės Pagrindinės medienos ydos. Valstybinės miškų inventorizacija: metodai ir turinys. Valstybinės miškų fondo apskaitos tvarka, turinys ir periodiškumas. Pavienė (kadrinė), maršrutinė (plyšine), ištisine (panoramine) AFA. Miškų aerofotonuotrauka ir jos kontūrinis ir taksacinis dešifravimas. Aerofotonuotraukų geometrinės savybės: centrinė projekcija, koordinačių sistemos LKS-94, išorinio orientavimo elementai, mastelis, aerofotonuotraukų stereospora. Stereoskopinis regėjimas. Aerofotonuotraukos paveikslas-marginys. Tiesioginiai (fotometriniai, morfologiniai) ir netiesioginiai (landšaftiniai) požymiai. Aerovaizdo iškraipymo priežastys. Distancinės miško inventorizacijos rūšys. Aerofotonuotraukų panaudojimas LT miškų inventorizacijoje. Miško ūkio objektų AFA dešifravimo metodikos ypatumai. AFA matuojamasis ir analizinis dešifravimas. Miško eksploatacija. Medienos ruošos technologijų klasifikavimas. Paruošiamieji medynų kirtimų darbai. Medžio pjovimo motoriniu pjūklu pagrindiniai veiksmai. Vėjavartų, vėjalaužų tvarkymo technologija. Specialieji darbų saugos reikalavimai kertant medynus. Medynų kirtimo mašinomis technologinis procesas. Medienos ištraukimo procesas ir priemonės. Sortimentinės ir stiebinės medienos ruošos technologijų palyginimas. Medienos ruošos procesų poveikis miško aplinkai. Medienos transportavimo automobiliais technologiniai reikalavimai. Medienos sandėlių paskirtis, klasifikavimas ir pagrindinės technologinės funkcijos. Pagrindiniai lentpjūvybos technologijų tipai. Lentpjūvių produkcija. Išeigos. Medienos džiovinimo proceso dėsningumai. Konvekcinės medienos džiovyklos. Dirbtinis džiovinimas yra pagrindinis džiovinimo būdas. Atsižvelgiant į šilumos perdavimą gali būti. Miškotvarka. Miško tolydaus naudojimo principas. Normalaus miško teorija. Miškų grupės ir pogrupiai. Miško brandos. Lietuvoje miškotvarkos skaičiuojamos biržės. Poūkiai (ūkinės sekcijos) ir medynų kirtimų amžiai. Vidinės miškotvarkos projektas objektas, tikslas, uždaviniai, reikalavimai, turinys. Miško ekonomika ir gamybos organizavimas. Miško ūkio, kaip ūkio šakos, ypatumai. Gamybos kaštų apskaita pagal gaminamus objektus. Grynos diskontuotos pajamos miško ūkyje. Darbo organizavimas rangos būdu pagrindai. Miškų urėdija, jos veiklos ekonominiai – finansiniai pagrindai. Nenukirsto miško taksos kainos ir jų panaudojimas miško ūkyje. Kolektyvinė sutartis miškų urėdijose, jos turinys. Darbo užmokesčio organizavimo pagrindai ir darbo užmokesčio formos. Darbo laiko struktūra darbuotoju atžvilgiu. Darbo organizavimo pagrindai. Darbo laiko sąnaudų tyrimo būdai. LT miškų ekonominis vertinimas. Miško ūkio valdymas. Lietuvos miško ūkio valdymo sistema (urėdijų) valdymo sistema. Miško ūkio valdymo metodai. Valdymo funkcijos ir funkcinės sritys. Miško įmonės personalo organizavimas (sudėtis, planavimas, parinkimas, darbo vertinimas ). Valdymo procesas ir technologija. Miško teisinių aktų sistema. Miškų įstatymas.
  Žemės ūkis, konspektas(133 puslapiai)
  2008-11-13
 • Pašarai

  Pašarai ir jų charakteristika. Pašarų klasifikacija. Stambieji pašarai. Sultingieji pašarai. Koncentruotieji pašarai. Techninės gamybos atliekos. Kombinuotieji pašarai. Gyvūniniai pašarai. Mineraliniai priedai. Kitos pašarui naudojamos medžiagos. Vidaus sekrecijos liaukos.
  Žemės ūkis, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-13
 • Patologija (3)

  Sepsis. Klasikinis kiaulių maras. Afrikinis kiaulių maras. Arklių virusinis arteritas. Virusinė hemoraginė triušių liga. Triušių miksomatozė. Pastereliozė. Arklių rodokokozė. Aktinobacilinė pleuropneumonija. Enzootinė mikoplazminė kiaulių pneumonija. Kačių kalcivirozinė infekcija. Kačių virusinis rinotracheitas. Mesėdžių maras. Arklių rinopneumonija. Infekcinis galvijų rinotracheitas. Avių infekcinės ligos. Aspergiliozė. Leptospirozė. Aleutinė audinių liga. Juodligė. Raudonligė.Infekcinė arklių anemija. Paukščių limfoidinė leukozė. Mareko liga. Paršų edemligė. Galvijų enzootinė leukozė. Salmoneliozė. Kolibakteriozė. Ešerihiozė. Paratuberkoliozė. Kiaulių dizenterija. Kiaulių adenomatozės kompleksas. Piktybinė galvijų sloga. Galvijų maras. Galvijų virusinė diarėja. Kiaulių vezikulinė liga. Kiaulių transmisinio gastroenteritas. Galvijų papulinis stomatitas. Panleukopenija. Parvovirusinis enteritas. Infekcinis šunų hepatitas. Kokcidijozė. Eimeriozė. Kačių infekcinis peritonitis. Auješkio liga. Paukščių salmoneliozė. Baltasis viščiukų viduriavimas. Galvijų spongiforminė encefalopatija. Kolibakteriozė. Paukščių. Mikoplazmozė. Paukščių cholera. Pastereliozė.Infekcinis bursitas. Gamboro ligaAvių ir ožkų skrepi liga. Kaitulio liga. Infekcinis bronchitis. Virusinis ančių hepatitas. Virusinis žąsų hepatitas. Paukščių gripas. Niukaslio liga. Azijinis pseudo paukščių maras.
  Žemės ūkis, konspektas(14 puslapių)
  2009-01-08
 • Plūgai

  Įvadas. Plūgai. Pleišto ir dirvos sąveika. Bendrosios paskirties plūgų klasifikacija. Agrotechnikos reikalavimai. Plūgo korpusų tipai. Verstuvinio korpuso dalys. Specialieji plūgai. Dirvų raižymo mašinos.
  Žemės ūkis, konspektas(34 puslapiai)
  2006-04-19
 • Žemdirbystės pagrindai

  Žemės ūkio gamybos savitumai, apimtys, reikšmė. Augalų augimo sąlygos. Šviesa. Šiluma. Vanduo. Dirvožemio oras. Augalų maisto medžiagos. Augalų vegetacijos faktorių reguliavimas ir Debeneko kubilėlis. Žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinė (rudeninė) žemės dirbimo sistema. Pagrindinės (rudeninės) žemės dirbimo sistemos darbai. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Velėninių dirvų (dobilienų, dirvonų) dirbimas rudenį. Dirvų dirbimas rudenį po kaupiamųjų. Priešsėjinė žemės dirbimo sistema. Pavasarinė žemės dirbimo sistema. Pūdymų žemės dirbimo sistema. Žemės dirbimo būdai. Gilusis žemės dirbimas (arimas). Arimo greitis, gylis. Armens gilinimas. Arimo būdai. Arimo laikas. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo darbai. Ražienų skutimas. Kultivavimas. Akėjimas. Volavimas. Dirvų lyginimas. Lėkščiavimas. Sėjomainų supratimas. Pasėlių struktūra. Kultūrinio kaitaliojimo priežastys. Cheminio pobūdžio priežastys. Fizinio pobūdžio priežastys. Biologinio pobūdžio priežastys. Sėjomainų klasifikacija ir rotacijų pavyzdžiai. Sėjomainų grandys. Priešsėlių parinkimas. Sėjomainų skaičius ūkyje, medelyne ir pan. Sėjomainos laukai. Sėjomainų projektavimas ir įgyvendinimas. Bendros žinios apie piktžolių kilmę ir jų paplitimą. Piktžolių žala. Piktžolių dauginimasis ir jų paplitimas. Piktžolių klasifikacija. Trumpaamžės piktžolės. Daugiametės piktžolės. Priemonės piktžoles naikinti. Apsauginės priemonės. Stelbimo priemonės. Naikinimo priemonės. Herbicidų klasifikacija ir naudojimas. Trąšų reikšmė. Augalų mitybos elementai. Augalų maitinimasis per šaknis ir lapus. Augalų mineralinės mitybos sąlygos. Maisto medžiagų poreikiai įvairiuose augalų augimo ir vystymosi stadijoje. Mineralinio augalų maitinimosi diagnostika ir tręšimo reikalingumo nustatymas. Humuso, reakcijos ir aprūpinimo pagrindinėmis maisto medžiagomis kartogramos, jų sudarymo metodika. Organinės ir žaliosios trąšos. Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Kalio trąšos. Fosforo trąšos. Sudėtinės trąšos. Kompleksinės trąšos. Mikroelementų trąšos. Bakterinės trąšos. Kalkinės medžiagos. Pagrindinis, papildomas ir vietinis (dalinis) trąšų panaudojimo būdai. Mineralinio trąšų kiekio apskaičiavimas. Trąšų laikymas ir paruošimas.
  Žemės ūkis, konspektas(39 puslapiai)
  2005-10-17
 • Žemės administravimas

  Žemės tvarkymo departamento funkcijos. Apskričių Žemės tvarkytojų funkcijos. Matininkų funkcijos. Skundų tyrimų institucijos. Privatūs matininkai. Kaimų skirstymo į vienkiemius darbai. Valstybinės ir nusavintos žemės išdalijimas. Servitutų likvidavimas ir kiti žemėtvarkos darbai. Pagrindiniai teisės aktai įsigijimo ir nuomos sąlygos. Miestų žemės tvarkymas. Žemėtvarkos darbai socialistiniu laikotarpiu. Žemės ūkio paskirties suteikimo ypatumai. Žemės naudotojų teisės. Žemės naudotojų pareigos. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Valstybinės žemės kadastras. Žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemės reformos darbai nuo 1989-2008 metų. Žemės administravimo institucijos. Reikalavimai valstybinių įstaigų darbuotojams. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos etikos principai Teritorijų planavimo pagrindai. Bendrasis planavimas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos bendrasis planas. Apskričių teritorijų bendrieji planai. Savivaldybių teritorijų bendrieji planai. Rekreacinės zonos ir arealai. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ir valstybės paramos priemonės. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Pagrindiniai aktai. PK numatantys atsakomybę už įstatymo pažeidimus. Biologinės įvairovės apsaugos administravimas. Miškų administravimas. Aplinkos monitoringo organizavimas. Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas). Teritorijų planavimas ir darni plėtra.
  Žemės ūkis, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-28
 • Žemės dirbimas

  Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Žemės dirbimo būdai. Rudeninio ir pavasarinio žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinis žemės dirbimas. Arimas ir trumpa ariamosios žemdirbystės apžvalga. Verstuviniai plūgai. Arimo būdai. Agrotechniniai reikalavimai arimui. Arimo sumetimų ir išmetimų darymas. Arimo gylis ir ariamojo sluoksnio storinimas. Artojų varžybos. Arimo varžybų taisyklės. Beplūgė žemdirbystė. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo vertinimas. Žemės dirbimo agregatai. Žemės dirbimo agregatų judėjimo būdai. Žemės dirbimo tvarka (sistema). Pagrindinio žemės dirbimo tvarka. Žemės dirbimas žiemkenčiams. Žemės dirbimas vasariniams augalams. Prieš sėją. Po sėjos.
  Žemės ūkis, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Žemės ūkio mašinos

  Žemės dirbimo mašinos: Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Kultivatoriai. Volai. Sėjamosios ir sodinimo mašinos: Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai. Sėjamųjų mašinų pagrindinės dalys. Eilinės sėjamosios. Bulvių sodinamosios. Daigų sodinamosios. Žolinių pašarų ruošimo mašinos: Žolinių pašarų paruošimo būdai. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Smulkintuvai. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos: Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvų dalys. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo ventiliatorinio purkštuvo, beicavimo mašinos technologiniai darbo procesai. Darbas iliustruotas paveikslėliais, schemomis.
  Žemės ūkis, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-16
 • Žemės ūkio mašinos (2)

  Dirvos dirbimo mašinos ir padargai. Plūgų klasifikacija. Plūgo korpuso dalys ir jų funkcijos. Sudėtiniai dirvos dirbimo agregatai. Sunkieji kultivatoriai. Pagrindinės sunkiųjų kultivatorių panaudojimo sritys. Dirvos dirbimo mašinos su sukamosiomis darbinėmis dalimis. Kultivatoriai. Piktžolių naikinimo būdai. Akėčios. Volai. Lygintuvai. Kombinuotieji dirvos dirbimo padargai. Sodmenų kasimo mašinos. Tręšiamosios mašinos. Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės. Srutvežiai. Skystų organinių trąšų paskleidimo būdai. Laistikliai paprastam srutų išlaistymui. Plyšintuvai. Sėjamosios ir sodinamosios. Augalų apsaugos mašinos. Žolinių augalų derliaus dorojimo mašinos. Javų derliaus dorojimo mašinos. Bulvių, cukrinių runkelių ir linų derliaus dorojimo mašinos. Grūdų bei sėklų valymo ir džiovinimo mašinos.
  Žemės ūkis, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po