Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žemės ūkis>Žemės ūkio kursiniai darbai

Žemės ūkio kursiniai darbai (94 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvulininkystė (17)

  Įvadas. Galvijų eksterjeras ir jų vertinimo būdai. Galvijų kūno dalys. Pieninių karvių eksterjeras. Mėsinių galvijų eksterjeras. Mišrios produkcijos gyvulių eksterjeras. Darbinių galvijų eksterjeras. Įvairių veiksnių įtaka eksterjerui. Galvijų eksterjero vertinimas. Karvių pieno produkcija ir jos apskaita. Pieno sudėtis. Pieno susidarymas. Pieningumo bei pagrindinių pieno komponentų paveldimumas ir kintamumas. Pieno produkcijos apskaita.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-08
 • Importuotų juodmargių galvijų panaudojimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos juodmargiai — pagrindinė Raseinių rajone veisiama galvijų veislė. Karvių produktyvumas Raseinių rajone. Kontroliuojamų karvių skaičius kitimas rajone pagal metinį produktyvumą. Raseinių rajone esančių galvijų veislinių bandų vidutinis produktyvumas. Raseinių rajone esančių rinktinių karvių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas. Apibendrinimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-02
 • Intensyvus žieminių rugių auginimas lengvuose dirvožemiuose

  Įvadas. Kilmė ir paplitimas. Žieminių rugių biologinės, morfologinės ir cheminės savybės. Augimo sąlygos. Žieminių rugių veislės. Dirvos parinkimas ir sėjomaina. Dirvos dirbimas. Tręšimas. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Mikroelementai. Sėklos paruošimas sėjai. Sėklos kokybė. Sėklos beicavimas. Sėja. Pasėlių priežiūra. Piktžolių naikinimas. Žieminių rugių ligos. Žieminių rugių kenkėjai. Derliaus nuėmimas. Išvados. Priedas (1).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-08
 • Išteklių pasiskirstymas žemės ūkyje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įvairių išteklių pasiskirstymą žemės ūkyje. Žemės ūkio gamybiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Žemė – svarbiausia žemės ūkio gamybos priemonė. Pasaulio žemės išteklių pasiskirstymas. Žemės ūkio gamybos išdėstymas ir jį lemiantys veiksniai. Žemdirbystės poveikis dirvožemio elementams. Klimatas ir augalija. Klimato įtaka dirvožemiui. Augalijos zonos. Lietuvos geografinė padėtis ir karštovaizdis. Lietuvos klimatas. Dirvožemio derlingumas. Derliaus ir derlingumo rodikliai. Žemės derlių didinanti technologinė pažanga. Agrotechnikos priemonių įtaka žemės ūkio augalų derlingumui. Derliaus nuostoliai ir jų nustatymas. Ekonominės pasekmės žemės išteklių derlingumui. Žemės ūkio augalai ir dirvožemis. Pasėlių plotai. Pasėlių klasifikavimas. Javai ir aliejinės kultūros. Žemės ūkio gyvulių klasifikavimas. Dirvodaros veiksnių įtaka dirvožemiui. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodaros procesams. Lietuvos dirvožemiai. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Darbo jėgos ištekliai žemės ūkyje. Darbo našumas ir jį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-12-09
 • Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka

  Įvadas. Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka (Bendros nuostatos). Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai. Tikrinimų organizavimas. Gabenimas tranzitu. Priemonės taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką. Taikomos priemonės. Reikalavimai pasienio veterinarijos postams. Dėl sportinių žirgų prekybos ir dalyvavimo varžybose sąlygų patvirtinimo. Įvežamų į Lietuvos Respubliką neporakanopių gyvulių sveikatos nuostatai. Įvežamų iš kitų šalių neporakanopių veterinarijos sertifikato struktūra. Importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų veterinariniai reikalavimai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Karvidės. Karvidžių įrengimas

  Įvadas. Gyvulių laikymo sistemos ir būdai. Gyvulių grupavimas, statiniai. Tvarto technologinė įranga. Veršiavimosi gardai. Veršelių ir prieauglių patalpos. Melžiamų karvių patalpos. Melžimo centras. Mikroklimatas. Mėšlo šalinimas. Išvados. Karvidės planas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-22
 • Katarinė galvijų bronchopneumonija

  Skrodimo aktas. Įvadas. Etiologija. Patogenezė ir patologoanatominiai pokyčiai. Klinikiniai požymiai. Diagnozavimas. Gydymas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Kauno apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Žemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai. Žieminių kvietrugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-09-15
 • Kiaulienos gamyba stambiuose kiaulininkystės kompleksuose

  Įvadas. Pramoninės kiaulienos gamybos technologija. Kiaulių paklausa Lietuvos respublikoje. Kiaulių pramoninis mišrinimas. Kokią kiaulidę statyti. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-22
 • Klaipėdos apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių statistinės analizės būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(41 puslapis)
  2009-09-15
 • Kombinuoto siloso gamyba

  Uždavinio sąlyga. Įvadas. Kombinuoto siloso reikšmė. Kombinuoto siloso sudėtis. Bulvės. Morkos. Cukriniai runkeliai. Kombinuoto siloso gamybos technologijos. Kombinuotojo siloso kokybės vertinimas. Kombinuotojo siloso apskaita. Sprendimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-11
 • Laukininkystė

  Įvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos formavimas. Rotacijos sudarymas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Ekonominis – energetinis laukininkystės projekto įvertinimas. Augalininkystės produkcija, jos apskaičiavimas ir energetinis įvertinimas. Agrotechninių priemonių planavimas ir energetinis įvertinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-11-13
 • Lietuvos žemės ūkio struktūra

  Lietuvos žemės ūkio struktūra (pagal 2003 metų surašymo duomenis ir 2005 metų ir 2007 metų žemės ūkio struktūros tyrimo duomenis). Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti žemės ūkio, kaip ekonominės sistemos, struktūrą Lietuvoje, įvertinti jos tendencijas ir numatyti tolesnes žemės ūkio subjektų veiklos kryptis. Žemės ūkio struktūros samprata ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros esmė ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros tyrimo principai. Žemės ūkio subjektų klasifikacija. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje analizė. Ūkių grupavimas pagal žemės ūkio subjektų tipus. Ūkių klasifikavimas pagal dydį. Lietuvos gyventojų užimtumas žemės ūkyje. Ūkių grupavimas pagal ūkių specializaciją. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje perspektyvos. Žemės ūkio struktūros kitimo prognozės. Žemės ūkio struktūros kitimo perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-04-22
 • Maistinių bulvių technologijos

  Įvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Veislių parinkimas ir aptarimas. Vieta sėjomainoje ir priešsėlių parinkimas. Dirvos dirbimas. Tręšimo ypatumai. Bulvių sėklos paruošimas sodinimui. Sėkla ir sėja. Sodinimo tankumas. Sodinimo laikas. Sodinimo būdai. Sodinimo gylis. Pasėlių priežiūra. Derliaus nuėmimo laikas, būdai ir galimi nuostoliai. Bulvių sandėliavimas. Bulvių sodinimo technika. Išvados. Priedai (1 psl.)
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Mašinų serviso įmonės projektas

  Kursinis projektas. Santrauka. Įvadas. Projektinės dalies. Traktorių reikmės ūkiams skaičiavimas. Traktorių reikmės serviso įmonei skaičiavimas. Traktorių naudojimo planavimas. Traktorių TP ir GT organizavimo formos pasirinkimas. Traktorių TP skaičiaus nustatymas. Traktorių TP ir GT darbo sąnaudų skaičiavimas. Gamybinių darbininkų ir mobilių TP ir GT agregatų reikmės skaičiavimas. Traktorių TP ir GT reikalingas įrangos parinkimas. Dirbtuvės patalpų ir pagrindinių pastatų bei kitų įrenginių plotų skaičiavimas. Išvados. Anotacija.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-01-20
 • Metinė pašarų reikmė suaugusiam kuiliui-reproduktoriui

  Įvadas. Pašarai kiaulėms. Fiziologiniai kiaulių šėrimo ir produktyvumo pagrindai. Kuilių reproduktorių šėrimas. Kuilių reproduktorių laikymas. Kuilių reproduktorių panaudojimas. Metinė pašarų reikmė 250 kg masės kuiliui reproduktoriui. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-29
 • Mikroelementų įtaka paukščių produktyvumui

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Paukščių produktyvumas. Mikroelementų įtaka paukščių produktyvumui. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-03
 • Miško želdinių priežiūra

  Santrauka. Įvadas. Urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslas ir uždaviniai. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktorinio agregato parinkimas, pasipriešinimo traukai skaičiavimai ir įvertinimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai – eksploataciniai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Priedai
  Žemės ūkis, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-02-13
 • Miškotvarka (3)

  Miškotvarkos kursinis projektas. Įvadas. Urėdijos teritorijos apibūdinimas. Teritorijos organizavimas. Miškotvarkos darbai. Girininkijos miškų charakteristika. Miškų ūkio organizavimo pagrindai. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindiniai miško kirtimai. Pavienių medžių ir brandžių medžių, esančių nebrandžiuose medelynuose, kirtimas. Kirtimų išdėstymas teritorijoje. Tarpiniai miško kirtimai. Ugdymo kirtimai. Sanitariniai kirtimai. Kiti kirtimai. Metinė visų rūšių kirtimų apimtis ir analizė. Miško atkūrimas. Miško būklės prognozė. Priedai (3).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-02-23
 • Miškų tvarkymas: Druskininkų urėdija Leipalingio girininkija

  Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Aiškinamasis raštas. Miškų atkūrimas ir įveisimas. Miško sėklinė bazė. Druskininkų urėdijos sėklinių objektų parinkimas. Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindiniai kirtimai. Pagrindinių kirtimų žinialapis. Ugdymo kirtimai. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Priešgaisrinė apsauga. Medyno degumo klasių nustatymas. Priešgaisrinių priemonių projektavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-05-24
Puslapyje rodyti po