Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Intensyvaus, prekinio Lietuvos žemės ūkio vystymas Europos Sąjungos kontekstePowerPoint pristatymas. Žemės ūkis Lietuvoje. Lietuvos ūkininkų ūkiai. Lietuvos specializacija. Lietuvos specializacijos šakos Europos Sąjungoje. Lietuvos žemės ūkio produkcija. Lietuvos žemės ūkis įstojus į Europos Sąjungą (ES). Ekologinis ūkis Lietuvoje. Skaityti daugiau
Intensyvus žieminių rugių auginimas lengvuose dirvožemiuoseĮvadas. Kilmė ir paplitimas. Žieminių rugių biologinės, morfologinės ir cheminės savybės. Augimo sąlygos. Žieminių rugių veislės. Dirvos parinkimas ir sėjomaina. Dirvos dirbimas. Tręšimas. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Mikroelementai. Sėklos paruošimas sėjai. Sėklos kokybė. Sėklos beicavimas. Sėja. Pasėlių priežiūra. Piktžolių naikinimas. Žieminių rugių ligos. Žieminių rugių kenkėjai. Derliaus nuėmimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Išteklių pasiskirstymas žemės ūkyjeĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įvairių išteklių pasiskirstymą žemės ūkyje. Žemės ūkio gamybiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Žemė – svarbiausia žemės ūkio gamybos priemonė. Pasaulio žemės išteklių pasiskirstymas. Žemės ūkio gamybos išdėstymas ir jį lemiantys veiksniai. Žemdirbystės poveikis dirvožemio elementams. Klimatas ir augalija. Klimato įtaka dirvožemiui. Augalijos zonos. Lietuvos geografinė padėtis ir karštovaizdis. Lietuvos klimatas. Dirvožemio derlingumas. Derliaus ir derlingumo rodikliai. Žemės derlių didinanti technologinė pažanga. Agrotechnikos priemonių įtaka žemės ūkio augalų derlingumui. Derliaus nuostoliai ir jų nustatymas. Ekonominės pasekmės žemės išteklių derlingumui. Žemės ūkio augalai ir dirvožemis. Pasėlių plotai. Pasėlių klasifikavimas. Javai ir aliejinės kultūros. Žemės ūkio gyvulių klasifikavimas. Dirvodaros veiksnių įtaka dirvožemiui. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodaros procesams. Lietuvos dirvožemiai. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Darbo jėgos ištekliai žemės ūkyje. Darbo našumas ir jį lemiantys veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Itališkieji sodaiĮvadas. Medžiagos ir metodai. Teorinė dalis: itališkųjų sodų apžvalga. Villa d‘Este. Villa Lante. Vilandri sodas. Villa Medici. Villa Caprarola. Ryšys su prancūziškaisiais sodais. Itališkųjų sodų ryšys su Lietuvos parkais. Skirtumai. Panašumai. Diskusija. Išvada. Skaityti daugiau
Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarkaĮvadas. Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka (Bendros nuostatos). Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai. Tikrinimų organizavimas. Gabenimas tranzitu. Priemonės taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką. Taikomos priemonės. Reikalavimai pasienio veterinarijos postams. Dėl sportinių žirgų prekybos ir dalyvavimo varžybose sąlygų patvirtinimo. Įvežamų į Lietuvos Respubliką neporakanopių gyvulių sveikatos nuostatai. Įvežamų iš kitų šalių neporakanopių veterinarijos sertifikato struktūra. Importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų veterinariniai reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka (2)Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą (ES) per Lietuvos respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Bendrieji veterinarinio tikrinimo reikalavimai. Reikalavimai pasienio veterinarijos postams. Specialieji veterinarinio tikrinimo reikalavimai. Tranzitu gabenamų gyvūnų veterinarinis tikrinimas. Gyvūnų karantinavimas. Gyvūnų karantinavimas gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos sąjungą per Lietuvos respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumentų patikrinimas. Atitikties patikrinimas. Fizinis patikrinimas. Dokumentai ir jų registracija. Skaityti daugiau
Javų kombaino kuliamojiDantinio kūlimo būgno ypatumai. Kuliamosios dalys, jų paskirtis. Pobūgnio paskirtis. Skersinių ir išilginių juostų paskirtis ir gaubimo kampo įtaka darbui. Kaip veikia variatorius (abu skriemuliai)? Kaip jis valdomas? Pirštiniai ardeliai. Atmušimo būgnų tipai ir paskirtis. Klavišinių kratiklių paskirtis, pagrindiniai technologiniai ir konstrukciniai parametrai. Kaip veikia klavišiniai kratikliai? Kaip veikia rotoriniai šiaudų separatoriai? Klavišų laiptelių ir dantytų keterų paskirtis. Purentuvų paskirtis ir tipai. Kam reikalinga virš klavišų esanti užlaida ir kaip kombainui dirbant fiksuojami kratymo grūdų nuostoliai? Koks bus klavišinių kratiklių darbas jei: a) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus didesnis nei optimalus; b) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus mažesnis nei optimalus; c) tiekiamų šiaudų kiekis bus didesnis nei optimalus; d) tiekiamų šiaudų kiekis bus mažesnis nei optimalus? Kratomosios lentos ir pirštinių ardelių konstrukcija bei paskirtis. Valytuvo paskirtis ir sandara. Sietų skaičius valytuve, jų paskirtis? Ilgintuvo paskirtis? Sietų ir ilgintuvo reguliavimai. Ventiliatorių tipai, paskirtis, reguliavimai. Koks bus valytuvo darbas jei: a) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus valytuvo darbas jei: a) apatinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; b) apatinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs; c) ilgintuvo tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) ilgintuvo tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus kūlimo aparato darbas jei: a) būgno sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) būgno sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) tarpas tarp būgno ir pobūgnio didesnis nei optimalus; d) tarpas tarp būgno ir pobūgnio mažesnis nei optimalus? Sraigių ir elevatorių skaičius ir jų paskirtis kombaino kuliamojoje. Kur iš neiškultų varpų sraigės gali būti nukreipiamos varpos? Būdų privalumai ir trūkumai? Kūlimo aparato reguliavimai ir jų įtaka kuliamosios darbui. Ar keičiamas tarpas tarp javų masės greitintuvo (Claas Lexion) būgno ir pobūgnio? Jei keičiamas, tuomet kaip? Kaip gali būti pertvarkomas kombaino pobūgnis (John Deere) sunkiai iškuliamiems augalams nuimti? Šiaudų smulkintuvai, kapojų kreipikliai, jų reguliavimai? Kokios iš valytuvo išmetamų pelų judėjimo galimybės? Kaip ir kuomet keičiami susidėvėję spragilai? Kokia gretimų spragilų rievių padėtis? Kombainų darbo kokybės vertinimo rodikliai. Grūdų nuostolių klasifikacija. Akmenų gaudyklės įrengimo vieta. Veikimas. Priežiūra. Kaip valdomas valytuvo ventiliatoriaus variatorius? Kaip ir kodėl keičiama ventiliatoriaus tiekiamo oro kryptis? Kaip keičiamas ventiliatoriaus tiekiamo oro kiekis, kai nėra variatoriaus? Skaityti daugiau
Juosvažemiai (Phaeozems)PowerPoint pristatymas. Bendras apibūdinimas. Klasifikacija. A horizontas. Morfologinė profilio sandara. Molinis horizontas. Kiti diagnostiniai horizontai. Klimatas. Augalija. Paplitimas. Naudojimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonasĮvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėtros galimybes Kelmės rajone. Kaimo plėtros raidą lemiantys veiksniai. Kaimo plėtros sampratos kaita. Kaimo vietovių pokyčius sąlygojantys veiksniai. Gyventojų skaičiaus ir jų struktūros pokyčiai. Užimtumas ir nedarbas. Kaimo ekonominė veikla. Kelmės rajono ekonominiai, socialiniai bei demografiniai rodikliai. Teritorija ir gyventojai. Kelmės rajono darbo rinkos apžvalga. Ekonominė veikla. Žemės ūkis. Ūkininkai ir Europos Sąjungos (ES) parama. Kaimo turizmas ir verslo informacijos centras Kelmės rajone. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Tyrimo metodo aprašymas. Demografiniai tiriamųjų duomenys. Ūkinės veiklos kaime įvertinimas. Savivaldybės teikiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kaimo plėtros politika: problemos ir perspektyvosKaimo plėtra. Kaimo vietovės Lietuvoje. Situacija Europos Sąjungoje (ES). Situacija Lietuvoje. Problemos žemės ūkyje ir kaime. Vykdomi darbai. Ką reikėtų daryti? Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Karvidės. Karvidžių įrengimasĮvadas. Gyvulių laikymo sistemos ir būdai. Gyvulių grupavimas, statiniai. Tvarto technologinė įranga. Veršiavimosi gardai. Veršelių ir prieauglių patalpos. Melžiamų karvių patalpos. Melžimo centras. Mikroklimatas. Mėšlo šalinimas. Išvados. Karvidės planas. Skaityti daugiau
Katarinė galvijų bronchopneumonijaSkrodimo aktas. Įvadas. Etiologija. Patogenezė ir patologoanatominiai pokyčiai. Klinikiniai požymiai. Diagnozavimas. Gydymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno apskrities Prienų rajono Važatkiemio kaimo ūkininko žemės sklypo rekonstrukcijos projektasInformacijos šaltinių apžvalga. Svarbiausių sąvokų paaiškinimų žodynėlis. Įvadas. Rezultatai ir jų aptarimas. Prienų rajono gamtinės ir geografinės sąlygos. Žemės reformos teisinis pagrindas. Žemės reformos eiga Prienų rajone. Lietuvos Respublikos žemės fondas. Ūkininko ūkio rekonstrukcijos projektas. Kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai patalpoms ir aplinkai. Svečių kambariai. Maitinimo patalpa. Virtuvė. Dušo (vonios) patalpa ir tualetas. Aktyvaus poilsio sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Kaimo turizmo teisiniai pagrindai. Teisė teikti kaimo turizmo paslaugas. Kaimo turizmo paslaugų sutartys. Kontrolė, atsakomybė ir ginčų sprendimas. Ūkininko ūkio pertvarkymas į kaimo turizmo centrą. Apsaugos juostų formavimas ir išdėstymas. Ūkinės veiklos apribojimai ir gamtos auginiai sprendimai. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Ekonominis rekonstrukcijos projekto vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėŽemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai. Žieminių kvietrugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kiaulienos gamyba stambiuose kiaulininkystės kompleksuoseĮvadas. Pramoninės kiaulienos gamybos technologija. Kiaulių paklausa Lietuvos respublikoje. Kiaulių pramoninis mišrinimas. Kokią kiaulidę statyti. Išvados. Skaityti daugiau
KiaulininkystėKiaulininkystė. Motininė ir tėvinė kiaulių veislė. Kiaulių dauginimosi būdas. Kiaulių auginimo technologija. Numatyti gamybines kiaulių grupes. Suplanuoti kiaulienos gamybos ritmą fermoje. Apskaičiuoti gardų poreikį įvairioms kiaulių grupėms. Suplanuoti kiaulių šėrimo organizavimą. Numatyti zootechnines ir veterinarines priemones. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kiaulininkystė (2)Įvadas. Kiaulienos gamyba vidutinėse ir stambiose kiaulių fermose. Pramoninė kiaulienos gamybos technologija. Pramoninės technologijos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kiaulininkystės ekonomika ir plėtros problemosĮvadas. Kiaulininkystės sektoriaus vertinimas. Kiaulininkystės ūkių gamybos efektyvumą. Kiaulininkystės sektoriaus konkurencingumas. Kiaulininkystės plėtros problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Kiaušinių maistinė vertė. Jų vartojimas iš užkrėstų ūkiųĮvadas. Kiaušinio maistinė vertė. Kiaušinio cheminė sudėtis. Vištų kiaušinių skirstymas į klases. Reikalavimai kiaušiniams. Ženklinimas. Infekcinėmis ligomis sergančių paukščių kiaušinių vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių statistinės analizės būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
......