Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis

Žemės ūkis (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žemės ūkio technika (2)

  Purkštuvų paskirtis ir klasifikacija. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo darbo technologinis procesas. Ventiliatorinio purkštuvo darbo technologinis procesas. Aerozolinio purkštuvo darbo technologinis procesas. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo darbinės dalys. Redukcinio, apsauginio, uždarymo vožtuvų ir čiaupų paskirtis. Purkštukų klasifikacija. Purškiamų chemikalų kiekio nustatymas. Darbo apsauga dirbant su purkštuvais. Beicavimo tikslai ir būdai. Beicavimo mašinų klasifikacija. Beicavimo mašinų darbinės dalys. Beicavimo darbo technologinis procesas. Beicavimo mašinos paruošimas darbui. Pašarų ruošimo būdai. Šieno ruošimas. Siloso ruošimas. Šienainio ruošimas. Žolės miltų ruošimas. Šienapjovių klasifikacija. Dalginių šienapjovių darbinės dalys ir reguliavimai. Rotacinių šienapjovių darbinės dalys ir reguliavimai. Žolės traiškytuvai ir maigytuvai. Savaeigių šienapjovių konstrukcija ir reguliavimai. Žolės smulkintuvų konstrukcija ir reguliavimai. Žolės vartytuvų ir grėblių klasifikacija. Vartytuvų ir grėblių darbinės dalys. Vartytuvų grėblių reguliavimas. Rinktuvinių priekabų klasifikacija. Rinktuvinių priekabų darbinės dalys. Sukamo stalo ir ritinio vyniotuvų konstrukcija ir darbo technologinis procesas. Sukamo plėveles laikiklio ir ritinio vyniotuvų konstrukcija ir darbo technologinis procesas. Nenutrūkstamo veikimo vyniotuvų konstrukcija ir darbo technologinis procesas. Ryšulių kimšimo į žarną technologinis procesas. Javų nuėmimo būdai. Javų kombainų darbinės dalys. Javų kombainų pjaunamosios paskirtis, darbo technologinis procesas, darbines dalys. Javų kombainų pjovimo aparatai, jų darbines dalys. pavaros ir reguliavimai. Javų kombainų lenktuvų paskirtis, darbinės dalys, reguliavimai. Javų kombaino pjaunamosios sraigės paskirtis, darbinės dalys, reguliavimai. Javų kombaino nuožulniojo transporterio paskirtis, darbinės dalys reguliavimai. Javų kombaino kuliamosios paskirtis, darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Javų kombaino kūlimo aparato paskirtis, darbinės dalys reguliavimai. Javų kombaino kratiklių paskirtis, klasifikacija, darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Javų kombaino valytuvo paskirtis, darbo technologinis procesas, darbinės dalys, reguliavimai. Bendrų javų pjūties nuostolių nustatymas. Pjovimo grūdų nuostolių nustatymas. Kūlimo grūdų nuostolių nustatymas. Valymo ir kratymo grūdų nuostolių nustatymas. Grūdų sužalojimo nustatymas. Kokios priežastys, jeigu randami grūdai ražienose? Kokios priežastys, jeigu neiškuliamos varpos? Kokios priežastys, jeigu randami grūdai peluose? Kokios priežastys, jeigu žalojami grūdai? Bulvių kasimo būdai. Bulvienojų šalinimo būdai, mašinų konstrukcija. Bulviakasių klasifikacija, darbinės dalys. Elevatorinių bulviakasių darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Bulvių kasimo kombainų klasifikacija. Bulvių kasimo kombainų technologinis procesas, darbinės dalys, reguliavimai. Bulvių rūšiuoklių paskirtis, klasifikacija, darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Reikalavimai cukrinių runkelių nuėmimo kokybei. Cukrinių runkelių nuėmimo mašinų klasifikacija. Cukrinių runkelių šaknų išvežimo būdai. Runkelių nuėmimo technologinis procesas. Cukrinių runkelių kombainų darbinės dalys, reguliavimai. Cukrinių runkelių krautuvų paskirtis, darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Linų nuėmimo būdai. Linų nuėmimo mašinų klasifikacija. Linarovių darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Linų kombainų darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Pagal kokias fizines ir mechanines savybes valomos ir rūšiuojamos sėklos. Sėklų valymo ir rūšiavimo sietais paskirtis, sietų konstrukcija, reguliavimai. Sėklų valymo ir rūšiavimo trijeriais paskirtis, trijerių konstrukcija, reguliavimai. Sėklų valymo ir rūšiavimo oro srautu paskirtis, konstrukcija, reguliavimai. Sėklų valymo ir rūšiavimo frikcinėmis (audeklinėmis) mašinomis paskirtis, konstrukcija. Sėklų valymo ir rūšiavimo elektromagnetinėmis valomosiomis paskirtis, konstrukcija, reguliavimai. Sėklų valymo ir rūšiavimo gyvatukais paskirtis, konstrukcija. Sėklų valymo ir rūšiavimo pagal spalvą paskirtis, konstrukcija. Elektriniai sėklų valymo ir rūšiavimo metodai. Pneumatinio sėklų rūšiavimo stalo paskirtis, konstrukcija. Pirminio ir pagrindinio valymo mašinų paskirtis, konstrukcija. Grūdų džiovinimo būdai, džiovinamųjų klasifikacija. Šachtinių džiovinamųjų darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Būgninių džiovinamųjų darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Karuselinių džiovinamųjų darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Džiovinimo aktyviąja ventiliacija darbo technologinis procesas, darbinės dalys. Grūdų sandėlių mechanizavimo įranga.
  Žemės ūkis, špera(14 puslapių)
  2008-03-29
 • Žemės ūkio technikos serviso įmonės projektas

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Bendrosios nuostatos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Santrauka. Projektinė dalis. Serviso įmonės veiklos zonoje esančių žemės naudotojų sudėtis ir gamybinė techninė charakteristika. Traktorių naudojimo planavimas. Žemės ūkio technikos techninės priežiūros organizavimo formos pasirinkimas. Traktorių techninės priežiūros skaičius ir darbo sąnaudų. Traktorių periodinės techninės priežiūros skaičiaus nustatymas. Traktorių periodinės techninės priežiūros darbo sąnaudų skaičiavimas. Mašinų eksploatacinių gedimų taisymo darbo sąnaudų skaičiavimas. Serviso įmonės užimtumo skaičiavimas. Mašinų priežiūros postų skaičius ir mobilių agregatų skaičiaus skaičiavimas. Technikos kiemo įrenginių skaičiavimas. Dirbtuvės skyrių plotų skaičiavimas. Garažų ploto skaičiavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-16
 • Žemės ūkio technologijų pagrindai

  Pagrindiniai Lietuvos, kaip tipingos žemės ūkio šalies bruožai. Trys negatyvios tendencijos šiandieniniame Lietuvos kaime. Žemės ūkio gamybos šakos. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Veiksniai, lemiantys pirminės žemės ūkio produkcijos konkurencingumą. Būdai augalininkystės produkcijos konkurencingumui užtikrinti. Perspektyvios žemės ūkio gamybos kryptys. Šviesos reikšmė augalams. Šviesos sąlygų reguliavimas. Svarbiausia augalui šviesos spektro dalis. Šilumos reikšmė augalui. Šilumos sąlygų reguliavimas. Minimali vidutinė paros temperatūra augalo augimui. Vandens reikšme augalo gyvenime. Vandens (drėgmės) sąlygų tvarkymas. Kritulių kiekis mm, iškrintantis vidutiniškai per metus Lietuvoje. Kritulių įtaka derliaus kokybei. Oro reikšmė augalams. Dirvožemio ir atmosferos oro sudėties ypatumai. Oro išteklių tvarkymas. Augalų maisto medžiagos, gaunamos tik iš dirvos. Augalų maisto medžiagos, gaunamos ne tik iš dirvos. Maisto medžiagų reikšmė augalams. Maisto medžiagų sąlygų tvarkymas. Pagrindinis maisto medžiagų šaltinis dirvoje. Minimumo dėsnis pagal Lybigą. Tiuneno (progresyviai mažėjančio dirvos derlingumo) dėsnis. Vegetacijos faktorių bendro veikimo (Mičerlicho) dėsnis. Sangrąžos dėsnis. Dirvos derlingumo elementai. Dirvos derlingumo sąlygos. Laukų kultūrinimas. Dirvų kultūrinimas. Biologinis dirvų kultūrinimo metodas. Cheminis dirvų kultūrinimo metodas. Fizinis dirvų kultūrinimo metodas. Dirvų skirstymas pagal sukultūrinimo laipsnį. Požymiai, pagal kuriuos nustatomas dirvų sukultūrinimo laipsnis. Dirvų sukultūrinimo sistema Lietuvoje. Žemdirbystės sistemos samprata. Lydiminės žemdirbystės sistemos ypatumai. Dirvoninės žemdirbystės sistemos ypatumai. Pūdimynės žemdirbystės sistemos ypatumai. Žalieninės žemdirbystės sistemos ypatumai. Vaismaininės žemdirbystės sistemos ypatumai. Dirvosaugos žemdirbystės sistemos ypatumai. Drėkinamų žemių žemdirbystės sistemos ypatumai. Pramoninės žemdirbystės sistemos ypatumai. Alternatyvios (ekologinės) žemdirbystės sistemos ypatumai. Norfolko sėjomaina. Sėjomainos apibrėžimas. Sėjomainos schema. Sėjomainos rotacija. Sėjomainos narys. Priešsėlis. Posėlis. Augalų atsėliavimas. Monopasėlis. Augalų fitosanitarinė pertrauka. Augalų kaitaliojimo priežastys, siejamos su maisto medžiagų režimu. Augalų kaitaliojimo priežastys, siejamos su dirvos fizinėmis savybėmis. Biologinės augalų kaitaliojimo priežastys. Alelopatinės augalų kaitaliojimo priežastys. Priešsėlio agronominė vertė. Sėjomainos grandies sąvoka. Dirvos derlingumą išnaudojantys augalai. Dirvos derlingumą didinantys augalai. Sėjomainos grandžių skirstymas. Sėjomainų klasifikacija pagal laukų skaičių. Sėjomainų klasifikacija pagal dirvos derlingumo atstatymo būdą. Sėjomainų klasifikacija pagal sėjomainą paskirtį ir kultūrinių augalų sudėtį. Pasėlių struktūra. Veiksniai, lemiantys pasėlių struktūrą. Priežastys, dėl kurių keičiasi pasėlių struktūra. Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Dirvos technologinės savybės. Drėgmės įtaka dirvos technologinėms savybėms. Drėgmės intervalas dirvos derlingumui, priklausomai nuo jos granuliometrinės sudėties. Dirvos fizinė branda. Dirvos arimo tikslai. Dirvos skutimo tikslai. Dirvos kultyvavimo tikslai. Dirvos akėjimo tikslai. Dirvos valkiavimo tikslai. Dirvos volavimo tikslai. Dirvos frezavimo tikslai. Varsninis arimo būdas. Lygusis arimo būdas. Figūrinis arimo būdas. Lysvinis arimo būdas. Žemės dirbimo sistemos samprata. Ankstyvos sėjos augalai. Vėlyvos sėjos augalai. Pagrindiniai vasariniai lauko augalai. Pagrindiniai žieminiai lauko augalai. Pagrindinis žemės dirbimas vasariniams augalams. Pagrindinis žemės dirbimas žieminiams augalams. Priešsėjinis žemės dirbimas vasariniams augalams. Priešsėjinis žemės dirbimas žieminiams augalams. Posėjinis žemės dirbimas vasariniams siauraeilės sėjos augalams. Posėjinis žemės dirbimas vasariniams plačiaeilės sėjos augalams. Posėjinis žemės dirbimas žieminiams augalams. Bearimio žemės dirbimo panašumai. Beraimio žemės dirbimo trūkumai. Bearimio žemės dirbimo perspektyvos Lietuvoje. Technologinių vėžių tikslas. Piktžolių daroma žala. Piktžolių nauda. Piktžolių biologinės savybės. Piktžolių apsaugos priemonės. Piktžolių stelbimo priemonės. Piktžolių naikinimo priemonės (išvardyti). Piktžolių klasifikacijos (tik išvardinti). Agronominė piktžolių klasifikacijos schema. Vasarinės piktžolės. Žieminė piktžolės. Žiemojančios piktžolės. Daugiametės sėkla plintančios piktžolės. Daugiametės vegetatyviškai plintančios piktžolės. pH reikšmė, kai dauguma augalų gali normaliai augti. Dirvožemio reakcija. Augalai, auginami ir apariami žaliai trąšai. Pagrindinių maisto elementų santykis javams. Pagrindinių maisto elementų santykis kaupiamiesiems augalams. Augalai, kurių sėkloms apvelti naudojamas nitraginas, naudojimo tikslas. pH reikšmė, kai dirvą reikia kalkinti. Azotinės trąšos. Fosforinės trąšos. Kalinės trąšos. Organinės trąšos. Mechaninės piktžolių naikinimo priemonės. Terminės piktžolių naikinimo priemonės. Agrotechninės piktžolių naikinimo priemonės. Fizinės piktžolių naikinimo priemonės. Biologinės piktžolių naikinimo priemonės. Cheminės piktžolių naikinimo priemonės. Sėjos ir sodinimo būdai. Sėklos norma ir kiekis. Tręšimo būdai. Kviečių reikšmė. Žieminių kviečių savybės. Žieminių kviečių veislės. Žieminių kviečių sėjomaina. Žieminių kviečių tręšimas. Žieminių kviečių sėklos norma. Žieminių kviečių sėjos laikas. Žieminių kviečių pasėlių priežiūra. Žieminių kviečių derliaus nuėmimas. Dirvos parinkimas žieminiams kviečiams. Kvietrugių reikšmė ir savybės. Vasarinių miežių reikšmė. Vasarinių miežių vieta sėjomainoje. Dirvos parinkimas vasariniams miežiams. Vasarinių miežių tręšimas. Vasarinių miežių veislės. Vasarinių miežių (salyklinių) veislės. Salyklinių miežių tręšimo ypatumai. Vasarinių miežių sėklos norma. Vasarinių miežių sėjos laikas. Salyklinių miežių sėklos paruošimo ypatumai. Vasarinių miežių pasėlių priežiūra. Salyklinių miežių pasėlių priežiūros ypatumai. Vasarinių miežių derliaus nuėmimas. Avižų reikšmė. Dirvos parinkimas avižoms. Avižų vieta sėjomainoje. Avižų tręšimas. Avižų veislės. Avižų sėklos norma. Avižų sėjos laikas. Avižų pasėlių priežiūra. Avižų derliaus nuėmimas. Ankštinių javų vertė agrotechniniu požiūriu. Ankštinių javų reikšmė maistiniu ir pašarų gamybos požiūriu. Ankštinių javų privalumai ir trūkumai. Cukrinių runkelių reikšmė. Vidutinis cukraus kiekis cukrinių runkelių šakniavaisiuose. Dirvos, tinkamos cukrinių runkelių auginimui. Cukrinių runkelių vieta sėjomainoje. Priešsėjinio dirvos dirbimo cukriniams runkeliams ypatumai. Cukrinių runkelių tręšimas. Cukrinių runkelių sėklos norma. Cukrinių runkelių sėjos laikas. Cukrinių runkelių pasėlių priežiūra. Cukrinių runkelių derliaus nuėmimas. Cukrinių runkelių vegetacijos periodas. Bulvių reikšmė. Bulvių augimo sąlygos. Bulvių atskirų veislių vegetacijos periodai. Bulvių veislės. Bulvių vieta sėjomainoje. Priešsėjinio dirvos dirbimo bulvėms ypatumai. Bulvių sėklos norma. Bulvių sodinimo laikas. Bulvių pasėlių priežiūra. Bulvių derliaus nuėmimas. Linų reikšmė. Linų biologinės savybės ir augimo sąlygos. Linų veislės (pluoštui ir sėmenims) linams. Linų vieta sėjomainoje. Linų tręšimas. Linų sėklos norma. Linų sėjos laikas. Linų pasėlių priežiūra. Linų derliaus nuėmimo būdai. Linų klojėjimo tikslas. Požymiai, pagal kuriuos vertinami linų stiebeliai. Daugiametės varpinės žolės, jų reikšmė ir savybės. Daugiametės ankštinės žolės, jų reikšmė ir savybės. Sėjomaininė rapsų reikšmė. Fitosanitarinė rapsų reikšmė. Maistinė rapsų reikšmė. Rapsų panaudojimas ne maisto reikmėms. Žieminių ir vasarinių rapsų ypatumai. Dirvų parinkimas žieminiams rapsams. Dirvų parinkimas vasariniams rapsams. Žieminių rapsų priešsėliai. Vasarinių rapsų priešsėliai. Vasarinių rapsų sėjos laikas. Vasarinių rapsų sėklos norma. Žieminių rapsų sėjos laikas. Žieminių rapsų sėklos norma. Rapsų panaudojimo gyvulių pašarui galimybės. Rapsai, kaip sideracinis augalas. Žieminių rapsų derliaus nuėmimo laikas. Vasarinių rapsų derliaus nuėmimo laikas. Rapsų sėklų derliaus nuėmimo ypatumai. Rapsų tręšimo ypatumai. Rapsų pasėlių priežiūros ypatumai.
  Žemės ūkis, špera(19 puslapių)
  2006-05-31
 • Žemės ūkio verslo aplinka ir jos tobulinimas

  Įvadas. Žemės ūkio verslo aplinkos sistema. Verslo ir ūkininko tarpusavio ryšys. Inovacijos versluose. Verslo rizika. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(15 puslapių)
  2006-12-20
 • Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra ir jos tobulinimas

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos tipai. Klasikinės valdymo organizacinės struktūros. Patriarchalinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė (štabinė) organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių formavimas. Kitos organizacinės struktūros tipai. Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra. Ūkininko ūkio organizacinė valdymo struktūra. Uždarosios akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Organizacinės struktūros tobulinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-09
 • Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra ir jos tobulinimas

  Lentelių, grafikų sąrašas. Įvadas. Žemės ūkio vieta šalies ekonomikoje. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio verslo organizacijų reikšmė ir paskirtis. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų ištekliai. Žemės fondo reikšmė žemės ūkio verslo organizacijose. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros ypatumai. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tikslai ir funkcijos. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tobulinimasis ir jo etapai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-27
 • Žemės ūkio verslo organizavimas ir planavimas

  Įvadas. Žemės ūkio verslų planavimas. Planavimo sąvoka. Augalininkystės verslų planavimas. Kitų žemės ūkio verslų planavimas. Žemės ūkio verslų organizavimas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Žemės ūkio žemės fondo ir rinkos analizė Radviliškio rajone

  Įvadas. Šiame kursiniame projekte išanalizavau žemės fondą 2003 ir 2007 metais Radviliškio mieste bei rajone. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą (2003-2007metais). Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes. Privati žemės ūkio paskirties žemė. Rezultatų analizė. Teisės aktai reglamentuojantys žemės ūkio paskirties žemės rinką. Pagrindinės žemės rinką reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Žemės ūkio paskirties žemės kainos analizė 2008 metų vasario-balandžio mėnesį. Žemės ūkio paskirties žemės vertę įtakojantys veiksniai. Apibrėžti valstybinės žemės vertės apskaičiavimo būdai. Darbo išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-25
 • Žemės ūkis

  Gyvulių eksterjeras ir interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Eksterjeras. Interjeras. Lietuvos Respublikos (LR) pašarų įstatymas. Bendrosios nuostatos. Pašarų gamybos, laikymo, gabenimo, naudojimo, prekybos jais tvarka. Pašarų eksportas ir importas. Pašarų kokybės kontrolės ir administravimo nuostatos. Baigiamosios nuostatos. Jautienos kokybiniai rodikliai. Išvados.
  Žemės ūkis, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Žemės ūkis (2)

  Įvadas. Žemės ūkio naudmenų sudėtis ir struktūra. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymo pagal jos naudmenas, nuosavybės formas ir naudotojus. Žemės ūkio naudmenų ekonominis efektyvumas. Žemės ūkio naudmenų ekonominio efektyvumo didinimo būdai. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-12-12
 • Žemės ūkis ekonomikoje

  Įvadas. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikai. Lietuvos žemės ūkis tarptautiniame kontekste. Ištekliai. Žemė. Žmogiškieji ištekliai. Techniniai-energetiniai ištekliai. Žemės ūkio ekonominė ir organizacinė aplinka. Specialioji paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programa. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Žemės ūkio draudimas. Žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės subjektų struktūra. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(20 puslapių)
  2008-10-09
 • Žemės ūkis Lietuvos Respublikoje. 1922 metų žemės reforma

  Žemės ūkis Lietuvos Respublikoje. 1922 metų žemės reforma. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Žieminiai kviečiai

  Įvadas. Biologinės savybės ir auginimo sąlygos. Dirvos dirbimas prieš sėją. Žieminių javų sėklos. Veislės. Priešsėliai. Sėja. Tręšimas. Pasėlių priežiūra. Derliaus nuėmimas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Žieminiai kvietrugiai

  Įvadas. Žiemkenčių auginimas. Priešsėliai. Kvietrugių veislės. Veislių savybės. Sėklų beicavimas. Dirvos dirbimas prieš sėją. Javų vystymosi tarpsniai pagal BBCH skalę. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Žieminiai rapsai

  Įvadas. Botaninis apibūdinimas. Veislės. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas ir tręšimas. Sėja ir pasėlių priežiūra. Derliaus ėmimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-25
 • Žieminiai rugiai

  Įvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Reikšmė. Kilmė ir botaninis apibūdinimas. Paplitimas ir derlingumas. Veislių parinkimas ir aptarimas. Derliaus dydis ir jo kokybė. Tręšimo ypatumai. Vieta sėjomainoje ir priešsėlių parinkimas. Pasėlio struktūros planavimas. Dirvožemių paruošimas sėjai. Pagrindinis žemės dirbimas. Priešsėjinis žemės dirbimas. Sėjos darbai. Sėklų kokybė ir jos ruošimas sėjai. Sėklos ruošimas sėjai. Sėjos laiko nustatymas. Sėjos būdų parinkimas. Rugių augimo tarpsniai. Derliaus nuėmimo laikas ir būdai. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Žiemos sodas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Žiemos sodai. Žiemos sodų istorija. Žiemos sodo konstrukcijos. Vietos parinkimas žiemos sodui. Žiemos sodo įrengimas. Žiemos sodo projektas. Augalų sortimentas pasirinktam žiemos sodo tipui. Augalai. Patogu ir praktiška. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2007-12-17
 • Žirgai (2)

  Įvadas. Žirgo sveikatos būklė. Treniruočių intensyvumas. Šėrimo ypatumai. Žirgo pratinimas prie uždaros erdvės. Kompetetingas lydintysis personalas. Gydomųjų priemonių vartojimas. Automobilio inspekcija. Kelionės maršruto planavimas. Žirgo transportavimo ekipiruotė.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-24
Puslapyje rodyti po