Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Augalų apsaugos priemonėsAugalų apsaugos priemonės. Insekticidai. Fungicidai. Herbicidai. Lentelės. Skaityti daugiau
Augalų apsaugos priemonės (2)Savarankiškas darbas (lentelės). Pesticidų normų ir skiedinių apskaičiavimas. Pesticidų poreikių apskaičiavimas. Kalendorinis augalų apsaugos planas. Pesticidų pavojingumas ir apsaugos priemonių apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Augalų auginimo sąlygos ir reguliavimasĮvadas. Šviesa ir jos įtaka augalams. Fotosintezė ir jos svarba. Šiluma ir jos įtaka augalams. Šalnų poveikis augalams. Drėgmė ir jos įtaka augalams. Dirvožemio sudėtis. Tręšimo įtaka augalams. Dirvožemio savybių kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Augalų gydomosios savybės. SvogūnasĮvadas. Svogūno morfologinės ir biologinės savybės. Kilmė. Paplitimas. Maistinė vertė. Gydomosios savybės. Vartojimas. Žaliavos paruošimas, rinkimas, ruošimas. Svogūnų rovimas. Svogūnų laikymas žiemą. Užsiauginimas. Ekologinis auginimas. Dirvos paruošimas. Svogūnų priešdėliai ir sėjomainos. Svogūnų sėja. Pasėlių priežiūra. Ligos, kenkėjai ir apsauga. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Augalų ligos ir kenkėjaiĮvadas. Svogūnų ligos. Svogūnų netikroji miltligė. Svogūnų kekerinis puvinys. Svogūnų sklerotinis puvinys. Morkų ligos. Morkų šlapiasis puvinys. Morkų sklerotinis puvinys. Morkų kekerinis puvinys. Agurkų ligos. Agurkų miltligė. Agurkų alternariozė. Pomidorų ligos. Pomidorų maras. Pomidorų lapų susisukimas. Pomidorų vaisių viršūninis puvinys. Augalų kenkėjai. Svogūninė musė. Svogūninė žiedmusė. Morkinė blakutė. Morkinis amaras. Morkinė musė. Paprastoji voratinklinė erkė. Paprastoji auslinda. Persikinis amaras. Šiltadaržiais baltasparnis. Šiltadaržiais tripsas. Išvados. Skaityti daugiau
Augalų mitybaŽinios apie ūkį. Lauko sėjomainos dirvožemių agrocheminė charakteristika. Kalkinimas. Augalų tręšimo planas. Skaityti daugiau
Augalų selekcijaAugalų selekcija. Augalų selekcijos programos programa. Augalų selekcijos raida ir pasiekimai Lietuvoje. Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtra. Miško selekcijos ir sėklininkystės tikslai bei principai. Selekcijos programa. Greitesnis būdas rūšiai pagerinti. Išvados. Skaityti daugiau
Augalų simpatijos ir antipatijos bei sezonų įtaka jų augimuiĮvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų medžiaga ir metodika. Darbo rezultatai ir jų analizė. Sėklų dygimas. Augalų augimas. Antžeminės dalies masės. Augalų požeminė dalis . Išvados. Pasiūlymai. Priedas. Ontogenezė. Skaityti daugiau
Augalų tręšimas tausojamojoje žemdirbystėjeAugalų tręšimas tausojamojoje žemdirbystėje. Organinės trąšos. Mėšlo normos augalams. Bulvės. Maistiniai javai. Daržovės. Daugiametės varpinės žolės ir varpinių – ankštinių žolių mišiniai. Raudonieji dobilai ir liucerna. Vienmečiai pašariniai augalai. Pašariniai javai. Žieminiai tarpiniai augalai. Ganyklos. Tręšimo mineralinėmis trąšomis specifikacija. Mineralinių trąšų įtaka žemės ūkio augalų derliui. Azotas. Žalioji trąša. Maisto medžiagų kiekis žaliose trąšose. Daugiamečių žolių ir kitų augalų daromos įtakos humuso kiekiui ir jo kokybinei sudėčiai palyginimas. Tręšimo planavimas. Skaityti daugiau
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisiĮvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrimų apžvalga. Gazoninių žolių biologinės savybės. Tyrimų metodai ir sąlygos. Laboratorinių bandymų schemos ir parametrai. Lauko bandymo schema ir parametrai. Bandymo dirvožemio charakteristika. Meteorologinės sąlygos. Tyrimo duomenų aptarimas. Stilitų įtaka gazoninių žolių sėklų daigumui ir daigų augimui. Gazoninių žolių sėklų dygimas. Gazoninių žolių daigų ir šaknelių augimas. Gazoninių žolių daigų masė. Stilitų įtaka gazoninių žolių daigų vystymuisi lauke. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Aukštesniųjų augalų sąveika su aplinkaAugalų prisitaikymai prie klimato (adaptacija prie sausros). Aukštesniųjų augalų ir bakterijų sąveika (ankštinių augalų ir gumbelinių bakterijų simbiozė). Biocheminė sąveika tarp aukštesniųjų augalų (alelopatija). Skaityti daugiau
Aviečių auginimasĮvadas. Vietos uogynams parinkimas ir priešsėliai. Dirvos paruošimas. Aviečių auginimo technologija ir ekonominis įvertinimas. Lentelės. Skaityti daugiau
AvininkystėŠalinimo organų sistema. Pašarų virškinamumas ir maistingumas. Medžiagų apykaita. Svarbiausi pašarų rodikliai. Pašarai kiaulėms. Lesalai. Avių auginimo ir laikymo ypatumai. Avininkystės reikšmė. Avys – pulko gyvuliai. Avių laikymas ir šėrimas. Avių priežiūra. Lietuvos juodgalvės. Skaityti daugiau
AvižosĮvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Veislių parinkimas ir aptarimas. Derliaus dydžio ir jo kokybės parametrų prognozavimas. Tręšimo ypatumai. Trąšų poreikio apskaičiavimas. Vieta sėjomainoje ir priešsėlių parinkimas. Pasėlio struktūros planavimas. Dirvožemio paruošimas sėjai. Pagrindinis dirvožemio dirbimas. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Priešsėjinis dirvožemio dirbimas. Valkiavimas ir akėjimas. Kultivavimas. Sėklos ir sėja. Sėklos kokybė ir jos paruošimas sėjai. Sėjos laiko nustatymas. Sėklos normų apskaičiavimas. Sėjos būdų parinkimas. Avižų augimo, vystymosi bei derliaus formavimosi parametrų apskaičiavimas ir pagrindinių pasėlių priežiūros darbų parinkimas. Skaičiavimai. Pagrindiniai pasėlių priežiūros darbai. Avižų pasėlių priežiūros darbai. Derliaus nuėmimo laikas ir būdai, galimi nuostoliai. Mano nuomonė. Skaityti daugiau
Baltyminiai augalaiĮvadas. Baltymų biologinė vertė ir baltymingi pašarai. Baltymų problemos sprendimo būdai. Pašarų mišinių sudarymas. Pilnaverčiai baltymai, reikalingi gyvulių maisto racionui. Skaityti daugiau
Baltymų biologinė vertė ir baltymingi pašaraiBaltymų biologinė vertė ir baltymingi pašarai. Baltymų problemos sprendimo būdai. Pašarų mišinių sudarymas. Pilnaverčiai baltymai, reikalingi gyvulių maisto racionui. Skaityti daugiau
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)Įvadas. Bendroji Europos Sąjungos agrarinė politika. Bendra žemės ūkio politikos (BŽŪP) istorija. Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai (Romos sutarties 39 str.). Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) plėtojimo principai. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) taikymas naujosiose narėse. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos naujovės. Pereinamieji laikotarpiai išlieka. Sprendimai, kuriuos gali priimti pačios naujosios narės. Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. 1992 metų reformos tikslai. MacSchary reformos tikslai. 1997 metų reforma – naujos iniciatyvos. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšos. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Išvada. Skaityti daugiau
Bendras sklypo projektas ir vienmečių gėlių gėlynasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti esamą sklypo padėtį, pateikti suprojektuotą vienmečių gėlių gėlyną, taip pat aprašyti gėlyno įrengimą ir priežiūrą. Projektuojamo sklypo aprašymas. Vietos ir gėlių parinkimas gėlynui. Gėlių asortimentas. Vienmečių gėlių sėjos gidas. Gėlyno įrengimas ir dirvožemio paruošimas. Gėlių priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politikaĮvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Bendros vieningos rinkos sukūrimas. BŽŪP raida. Pirmas etapas. Remiamų kainų įšaldymas 1984-1985 metais. Perprodukcija. Antras etapas. Pieno kvotų nustatymas 1984 metais. Trečias etapas. Stabilizavimo priemonių sistema. Ketvirtas etapas. 1992 metų reforma. Penktas etapas. Visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų (VSPT) ir Urugvajaus susitikimas 1994 - 1995 metais. Vietinė parama. Eksporto subsidijos. Priėjimas prie rinkos. Sanitarijos ir fitosanitarijos sutartis. Šeštas etapas "Darbotvarkė 2000". Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 - 2006 metams programa. Phare programa. SAPARD programa. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji žemės ūkio politikaĮvadas. BŽŪP atsiradimo priežastys ir būtinybė. Bendros-vieningos rinkos sukūrimas. BŽŪP raida. Pirmas etapas. Remiamų kainų įšaldymas 1984/85 m. perprodukcija. Antras etapas. Pieno kvotų nustatymas 1984 m. Trečias etapas. Stabilizavimo priemonių sistema. Ketvirtas etapas. 1992 metų reforma. Penktas etapas. VSPT (visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų) ir Urugvajaus susitikimas 1994/95 m. Šeštas etapas. "Darbotvarkė 2000". Europos sąjungos ŽŪP įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
...