Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis

Žemės ūkis (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rudeninio žemės dirbimo poveikis dirvai, kukurūzų derliui ir kokybei

  Įvadas. Bendros žinios apie kukurūzus ir jų biologinės savybės. Temperatūra. Drėgmė. Šviesa. Dirvožemis. Reikalavimai maisto medžiagoms. Kukurūzų augimo bei vystymosi ypatumai. Tradicinis žemės dirbimas kukurūzams. Pagrindinis žemės dirbimas ir jo minimalizavimo galimybės. Žemės dirbimo minimalizavimo įtaka dirvos fizikinėms savybėms. Tyrimo vykdymo sąlygos ir metodai. Bandymo įrengimo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema. Tyrimų metodai. Agrotechninės priemonės. Meteorologinės sąlygos kukurūzų vegetacijos metu. Bandymo duomenų analizė. Dirvožemio fizikinės savybės. Kukurūzų pasėlio piktžolėtumas. Kukurūzų vystymosi, morfometriniai ir produktyvumo rodikliai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-07-04
 • Salyklinių miežių produktyvumo formavimas

  Bendros žinios apie augalą. Dirva. Derliaus dydžio prognozavimas. Veislės. Priešsėliai. Mano apsirinkta sėjomaina. Vasarinių miežių sėja ir sėklos norma. Tręšimas. Apsauga nuo ligų. Miltligė. Tinkliškoji, rudadėmė ir juostuotoji dryžligė. Smulkiosios rūdys. Fuzariozė. Dulkančios kūlės. Apsauga nuo kenkėjų. Dirvos paruošimas. Prieš sėją būtinas sėklos beicavimas. Pasėlių priežiūra. Derliaus nuėmimas ir laikymas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-05-28
 • Sausažiedės gėlės ir jų panaudojimo galimybės

  Įvadas. Sausažiedės gėlės. Blizgė – Lunaria L. Darželinė blizgė (Lunaria annua L.). Kermėkas – Limonium Mill. Raukšlėtasis kermėkas (Limonium sinuatum L.). Suvorovo kermėkas (Limonium sinuatum L.). Sagutė – Ammobium R.Br. Sparnuotoji sagutė (Ammobium alatum L.). Sausiukas – Xeranthemum L. Vienmetis sausiukas (Xeranthemum annum L.). Sausutis – Helipterum DC. Rausvasis sausutis (Helipterum roseum (Hook.) Benth.). Manglezo sausutis(Helipterum manglesii (Lindl.) F. Muell ex Benth.). Šlamutis – Helichrysum Mill. Darželinis šlamutis (Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.). Sausažiedžių gėlių panaudojimo galimybės. Išvados. Priedai (1).
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Sausinimas

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausias sausinimo tikslas. Privalumai. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo būdai. Pritekėjimo mažinimas. Sausinimo priemonės. Sausintini dirvožemiai. Sausinimo norma. Dirvų užliejimo trukmė. Vandens pertekliaus šalinimo trukmė dienomis vasarą ir rudenį. Sausinimo sistema. Atviras sausinimo tinklas. Sausinama nedaug, nes... Tačiau. Vandens imtuvai. Vandeniui laidūs gruntai. Klasifikavimas. Pašlaičių grioviai. Reikalavimai imtuvams. Natūralių vandens imtuvų reguliavimo būdai. Pagrindinės vandens imtuvų reguliavimo priežastys. Naujų vagų projektavimas. Projektuojant naują vagą būtina. Projektuojant imtuvus, reikia. Vagų hidrologiniai skaičiavimai. Pavasario potvynio. Vasaros ir rudens potvynio. Vasaros vidutinis. Hidrauliniai skaičiavimai. Vandens tekėjimo greitis. Vandens tekėjimas vagoje. Polderiai. Polderių tipai.
  Žemės ūkis, pristatymas(55 skaidrės)
  2007-05-23
 • Sausinimo priemonių projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinio

  Lietuvos gamtinės sąlygos ir sausinimo pagrindimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Drenažo taikymo sritys Lietuvoje. Drenažo apibūdinimas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikavimas. Plotų su želdiniais sausinimas. Statybinių objektų drenažas. Įvairios paskirties objektų drenažas. Sausinimo priemonių projektavimas. Bendroji Ukmergės rajono charakteristika. Kaimo turizmo plėtojimas Ukmergės rajone. Pasirinkto objekto charakteristika. Pagrindinių teritorijų projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinio. Esamo kelio sutvarkymas. Sausinimo priemonės masinių renginių ir aktyvaus poilsio zonoje. Paplūdimio įrengimas. Parko projektavimas. Numatomos poilsiavietės sutartiniai ženklai. Įvadas.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-22
 • Sėjamosios

  Sėjamosios. Būdai. Reikalavimai. Sėkladėžė. Sėjimo aparatai. Sėklavamzdžiai. Noragėliai. Sėjamųjų pavaros. Sėklų valymas ir rūšiavimas. Šiltnamių įrengimas. Sodinamųjų klasifikacija. Sodinamųjų reikalavimai. Sodinamųjų dalys. Tiesioginė sėja. Ražieninių sėjamųjų tipai. Tiesioginės sėjos sėjamosios. Sėjamosios su strėliniais noragėliais. Dažniausios klaidos. Voogel-Noot (Austrija) Sėjamosios. DP Sprint. Sfoggia. Amazone" ir "Lemken". "Rabe" ir "Sulky-burel". Kuhn. Venta. Amazone. Lenken. Bacht. Fiona. Rabe. MegaDrill. Accord. Tume. AD-P Super.
  Žemės ūkis, špera(6 puslapiai)
  2006-05-04
 • Sėjomaina ūkyje: Klaipėdos rajonas

  Įvadas. Uolienos. Uolienų dūlėjimas ir reikšmė. Trumpa ūkio charakteristika. Sėjomainos ir rotacijos pasėlių plotai. Sėjomainų tipų nustatymas ir laukų projektavimas. Trumpa ūkininko ūkio darbų charakteristika.
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2010-11-23
 • Sėjomaina ūkyje: Pasvalio rajonas

  Ūkio charakteristika. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra. Žemės ūkio augalų derlingumas. Bendroji augalininkystės produkcija. Augalininkystės produkcijos struktūra. Pasėlių plotų apskaičiavimas. Pasėlių struktūros skaičiavimas. Sėjomainų skaičius. Sėjomainos rotacija. Rotacijos sudarymas. Rotacijos priderinimas prie pasėlių struktūros. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie sėjomainos plano sudarymas. Pasėlių plano sudarymas. Augalininkystės produkcijos kiekis. Augalininkystės produkcijos panaudojimas. Gyvulių skaičiaus apskaičiavimas. Agrotechninių priemonių planas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-11
 • Sėklininkystė

  Sėklų kokybės kontrolė. Selekcija ir sėklininkystė Lietuvoje . Ką pasėsi, tą ir pjausi. Organinės trąšos - šiaudai. Organinės trąšos taupo sąnaudas. Sėklininkystei atsiveria naujos perspektyvos. Madas diktuoja perdirbėjai. Naujas prekinis ženklas. Tikimasi užsakymų iš Vakarų. Veislinė sėkla – pelningos augalininkystės garantas. Humuso deficito mažinimas. Keletas Lietuvoje veikiančių įmonių, susijusių su sėklininkyste. UAB "Osterna ir Ko". "Dotnuvos projektai". UAB "Parima". AB agrofirma "Sėklos"- didžiausia Lietuvoje sėklų įmonė. Išvados ir pasiūlymai.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Sėklininkystė Lietuvoje

  Sėklininkystė. Pirminė sėklininkystė. Elito sėkla. Pirmų metų palikuonių tikrinimo augynas. Antrų metų palikuonių tikrinimo augynas. Dauginimo augyno paskirtis. Pagrindines sėklininkystės sistemos grandis. Sėklininkystės sistema. Specializuoti sėklininkystės ūkiai. Pramonės sėklininkystė. Pramoninė ruošimo technologija. Pramoninė sėklininkystė. Sėklininkystės koncentravimas.
  Žemės ūkis, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-03
 • Sėklotyra

  Įvadas. Sėklų ramybės būklė. Orasausių sėklų ramybės nutraukimas. Sėklų ramybės būklės nutraukimas, kai sėklos išbrinkę esant žemai temperatūrai. Sėklų ramybės būklės nutraukimas veikiant šviesai arba tamsai. Sėklų ramybės būklės nutraukimas, pašildant, išvėdinant ir išdžiovinant. Sėklų ramybės būklės nutraukimas veikiant įvairiems ekologiniams veiksniams. Sėklų ramybės būklės nutraukimas kai subręsta gemalas. Antrinė ramybės būklė.
  Žemės ūkis, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-25
 • Sėklų matmenų varijavimo dėsningumas

  Darbo tikslas: išsiaiškinti statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodą, sudaryti sėklų matmenų varijavimo kreives, patikrinti, ar matmuo įvairuoja pagal normaliojo pasiskirstymo dėsnį. Darbo priemonės. Darbo atlikimo tvarka. Skaičiavimai. Išvados.
  Žemės ūkis, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-13
 • Selekcija

  Selekcijos raida. Selekcijos kryptys. Masinė atranka. Individualioji atranka. Hibridizacija. Kryžminimas. Indukuotos mutagenezės metodas.
  Žemės ūkis, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Sezoninės augalų dekoratyvumo kaitos tyrimai želdynuose

  Baigiamojo darbo užduotis. Želdinių ir jų dizaino neuniversitetinių studijų vertinamų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas - Ištirti sezoniškumo kaitą Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto (Kauno r., Mastaičiai) ir Garliavoje esančios sodybos želdynuose bei pateikti kompozicinius siūlymus. Metų sezonai ir jų kaita. Laiko ir klimato juostos. Metų sezonai vidutinių platumų klimato juostoje. Sezoninio augalų vystymosi ritmiškumas. Sezoninių spalvų kaita kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio fenologiniai indikatoriai. Kraštovaizdžio spalvinės kaitos dinamika. Metų laikų spalvų teorija. Klasikiniai spalvų derinimo būdai. Gamtos estetinis ir psichologinis poveikis žmogui. Augalų formų, kvapų ir spalvų poveikis žmogui. Miško kraštovaizdžio poveikis žmogui. Augalų žydėjimo ypatumai vegetacijos periode. Sumedėjusių augalų žydėjimo charakteristika. Žolinių augalų žydėjimo charakteristika. Apibendrinimas. Tyrimo objektų aprašymas. Kauno rajono ir Garliavos regiono gamtinės ir klimatinės sąlygos. Gamtinės sąlygos ir kraštovaizdis. Klimatinės sąlygos. Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektai. Sodybos Garliavoje želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Kraštotvarkos fakulteto želdyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Mažojo kiemelio sezoninės kaitos tyrimas. Prie pagrindinio įėjimo daugiaeilio gėlyno sezoninės kaitos tyrimas. Daugiamečių gėlių masyvas. Klevų grupės prie II bendrabučio sezoninės kaitos tyrimas. Garliavos sodybos gėlyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Augalai trumpiausios nakties – Joninių šventėje. Darbo rezultatų apibendrinimas. Sezoniškumo kompoziciniai siūlymai. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2011-03-30
 • Siloso gamybos technologijos ir mašinos

  Įvadas. Maigytuvinių šienapjovių konstrukcijų apžvalga ir įvertinimas. Žolės vytinimo intensyvinimo būdai. Maigytuvių tipai ir jų taikymo sritys. Maigytuvinių šienapjovių modeliai ir panaudojimo sritys. Maigytuvinės šienapjovės tipo pagrindimas. Šienapjovės konstruktyvinių parametrų nustatymas. Maigytuvo diržinės pavaros skaičiavimas. Šienapjovių technologinių parametrų pagrindimas. Žolės pjovimo aukštis. Žolės pjovimo mašinų našumas. Darbų saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai žolės dorojimo technikai. Žolės pjovimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-13
 • Skirtingais būdais apskaičiuotų mineralinių trąšų normų veiksmingumas sukultūrintame smėlingo priemolio išplautžemyje

  Įvadas. Žieminių kviečių tręšimas. Bulvių tręšimas. Miežių tręšimas. Tyrimų sąlygos ir metodika. Dirvožemio savybės. Meteorologinės sąlygos. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymų schema. Tyrimų bendrosios sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Bandyme augintų žemės ūkio augalų derliai ir jų kokybė. Žieminiai kviečiai. Bulvės. Vasariniai miežiai. Lauko sėjomainos grandies žieminiai kviečiai-bulvės-miežiai produktyvumas. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-21
 • Snukio ir nagų liga, jos laboratorinė diagnostika

  Viruso savybės. Antigeninės savybės. Viruso tipai. Viruso kultivavimas. Viruso atsparumas. Eksperimentinis užkrėtimas. Laboratorinė diagnostika. Viruso tipo nustatymas.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-01
 • Sodybos sutvarkymo projektas: M. Balašaičio sodyba

  M. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektas. Įvadas. Darbo tikslas: sudaryti M. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektą. Darbo metodika, reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Darbo objekto aprašymas. Objekto esama padėtis. Gamtinės, klimatinės ir ekologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Sodybos įvažiavimo ir vaikščiojimo takų sistema. Takų ir takelių sistema. Takų bei takelių įrengimo technologija. Sodybos apšvietimo sistema. Apšvietimo sistema. Šviestuvų įrengimo technologija. Sodybos tvorų sistema. Sodybos tvoros. Sodybos tvoros įrengimo technologija. Mažoji architektūra. Sodyboje projektuojama pavėsinė. Sodyboje projektuojamos pavėsinės įrengimo technologija. Želdinių kompozicijos ir dendrologinis planas. Veja, jos įrengimas ir priežiūra. Darbo saugos reikalavimai. Sąmatos. Takų dangų sąmata. Šviestuvų sąmata. Sklypo tvorų sąmata. Sklypo tvora iš klinkerinių plytų ir plieninių konstrukcijų sąmata. Sklypo tvora iš cinkuoto vielinio tinklo sąmata. Sodybos pavėsinės sąmata. Želdinimo sąmata. Bendra sklypo sutvarkymo sąmata. Išvados ir rekomendacijos.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2009-03-17
 • Sodybos želdiniai: vejos sodyboms

  Įvadas. Vejos. Vejų rūšys. Žolių tinkamumas vejoms. Vejų formos. Pasiūlymai planuojantiems veją. Įrengimai. Senos vejos atnaujinimas. Naujos vejos įrengimas. Drenažas. Dirvos paruošimas. Sėjimas sėklomis. Dirvos volavimas. Vejos laistymas po sėjos. Mulčiavimas ir žolės dygimas. Vejos klojimas. Priežiūra. Vejos priežiūra. Vejos pjovimas. Parenkama vejapjovė. Vejos laistymas. Vejos tręšimas ir kalkinimas. Dirvos vėdinimas ir smėliavimas. Problemos iškylančios prižiūrint veją. Vejos tvarkymas.... Dekoratyvinių vejų darbų priežiūros kalendorius. Specifinės vejos. Vejos pavėsyje. Žydinčios vejos. Teniso ir golfo aikštynų vejos. Geros ir blogos vejos.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Sodininkystė

  Kaulavaisinių sodo augalų grupės savybės, atstovai. Sėklavaisinių sodo augalų grupės savybės, atstovai. Uoginių augalų grupės savybės, atstovai. Riešutinių sodo augalų grupės savybės, atstovai. Vaisinių augalų ontogenezės etapai. Vaisinių augalų augimo ir derėjimo laikotarpiai. Vaisinių augalų vegetacijos ir poilsio laikotarpiai. Vaisių ir uogų kiekis žmogui. Vegetacijos laikotarpis be šalnų Lietuvoje. Obelų vegetacijos trukmė Lietuvoje. Dirvožemis sodui. Sodo dirvožemio vandens režimas. Kamienas. Liemuo. Pagrindinės šakos. Šalutinės šakos. Vaisininkės. Mišriosios vaisinės šakelės. Puokštinės vaisinės šakelės. Vytelinės vaisinės šakelės. Smailiosios vaisinės šakelės. Mažosios vaisinės šakelės. Pentinukės. Sėklinis sodas. Sėklų stratifikavimas. Skiepuglinis sodas. Dauginimas sumedėjusiais auginiais. Dauginimas žaliaisiais auginiais. Skiepijimas. Skiepijimas pagerintu sudūrimo būdu. Skiepijimas užkišimu po žieve. Skiepijimo laikas. Akiavimo laikas ir būdai. Slyvų dauginimo būdai. Vynuogių dauginimo būdai. Standartinė slyvaitė (sodinukas). Slyvų poskiepiai. Vyšnių ir trešnių poskiepiai. Kriaušių poskiepiai. Žemaūgiai obelų poskiepiai. Pusiau žemaūgiai obelų poskiepiai. Vidutinio augumo obelų poskiepiai. Braškių dauginimas. Braškių frigo daigai. Serbentų dauginimas. Slyvų dauginimas. Pirmamečių skiepu auginimas antrajame skiepyno lauke. Antramečių skiepų auginimas trečiajame skiepyno lauke. Kriaušių veislės. Vasarinės. Braškių veislės versliniam uogynui. Aviečių veislės. Serbentų veislės versliniam serbentynui. Tinkamiausia sodui vieta. Dirvos paruosimas sodui ar uogynui. Sodo ar uogyno įveisimo laikas. Sodo augalų sodinimo atstumai. Trąšų poreikio nustatymas sodo augalams. Ca reikšmė obuoliams. Sodo tarpueilių priežiūra. Pomedžių priežiūra. Vaismedžių atramos ir įrengimas. Sodų apsauga nuo graužikų, tvoros. Šakų pavaldumas. Obelų vainikų formos versliniuose soduose. Kriaušių genėjimo ir formavimo laikas ir specifika. Vyšnių genėjimo ir formavimo laikas. Slyvų genėjimo ir formavimo laikas. Rudeni ir pavasari pasodintu vaismedžių genėjimo laikas, formavimas. Braškių auginimas ne sezono metu.
  Žemės ūkis, špera(14 puslapių)
  2011-09-12
Puslapyje rodyti po