Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Žemės ūkis

Žemės ūkis (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Traktorinių purkštuvų konstrukcijų ir naudojimo analizė

  Įvadas. Mašinų techninė charakteristika. Mašinų sudėtis ir darbinių dalių konstrukcijų analizė. Purkštukų sijos. Purkštukai. Slėgio reguliatorius. Filtras. Vamzdynas. Pagrindinių reguliavimų analizė. 50% lašelių nunešimą pavėjui mažinanti purškimo technika. 75% lašelių nunešimą pavėjui mažinanti purškimo technika. 90% lašelių nunešimą pavėjui mažinanti purškimo technika. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(15 puslapių)
  2006-04-26
 • Traktorių agregatų skaičiavimas ir darbo įvertinimas

  Įvadas. Analitinė dalis. Technologinės operacijos aprašymas. Paprastojo agregato technologinės operacijos aprašymas. Mišraus agregato technologinės operacijos aprašymas. Agrotechniniai reikalavimai. Paprastojo agregato agrotechniniai reikalavimai. Mišraus agregato agrotechniniai reikalavimai. Žemės ūkio mašinų apžvalga ir įvertinimas. Paprastojo agregato apžvalga. Mišraus agregato apžvalga. Projektinė dalis. Paprastojo agregato skaičiavimas. Agregato judėjimo greitis. Traktoriaus traukos jėga. Darbo mašinų pasipriešinimas traukai. Darbo mašinų skaičiaus agregate. Mišraus agregato skaičiavimas. Agregato judėjimo greitis. Traktoriaus traukos jėga. Sudėtinio agregato sudėties skaičiavimas. Traktoriaus traukos jėgos panaudojimo laipsnis. Važiavimo būdų parinkimas. Paprastojo agregato važiavimo būdo parinkimas. Mišraus agregato važiavimo būdo parinkimas. Agregatų darbo analizė. Paprastojo agregato eksploataciniai rodikliai. Važiavimo būdo įvertinimas. Agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos. Mišraus agregato eksploataciniai. Mišraus agregato važiavimo būdo įvertinimas. Sudėtinio agregato techninis našumas. Žmogaus darbo sąnaudos. Sudėtinio agregato traukos mechaninės energijos sąnaudos. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-01-14
 • Trąšos

  Lietuva - žemės ūkio kraštas. Mineralinės trąšos. Organinės mineralinės trąšos. Pramoninės trąšos. Tręšti tinkamos pramonės atliekos. Trąšos Lietuvoje.
  Žemės ūkis, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-19
 • Trąšos (2)

  Trąšos. Mineralinių trąšų savybės. Trąšų atpažinimas.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-24
 • Trąšos (3)

  Apie trąšas. Organinės trąšos. Žaliosios trąšos. Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Mikroelementinės trąšos. Kompleksinės trąšos. Mineralinių trąšų savybės.
  Žemės ūkis, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-30
 • Trąšos (4)

  Trąšų cheminės savybės. Trąšų fizikinės savybės. Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Kompleksinės trąšos. Organinės trąšos. Kitos organinės trąšos. Organinių trąšų įterpimo laikas ir vieta sėjomainoje. Mineralinės trąšos. Azotinės trąšos. Azotinių trąšų gamyba. Tręšimas azotinėmis trąšomis. Fosforinės trąšos. Fosforinių trąšų gamyba. Kalinės trąšos. Kalio trąšų gamyba. Trąšų maišymas. Mineralinių trąšų normos ir kiekiai. Tręšimo būdai ir laikas. Tręšimo sistema sėjomainoje.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-07
 • Trąšos Lietuvoje

  Trąšos Lietuvoje. Augalų apsirūpinimo azotu šaltiniai. Amonio trąšos. Amidinės trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-13
 • Trąšos Lietuvoje (2)

  Mineralinės trąšos. Organinės trąšos. Augalų apsirūpinimo azotu šaltiniai. Amonio trąšos. Kalio trąšos.
  Žemės ūkis, rašinys(5 puslapiai)
  2007-04-20
 • Trąšų formų efektyvumas vasarinių rapsų pasėliuose

  Įvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Atskirų maisto elementų įtaka sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Azoto įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Fosforo trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Kalio trąšų ir mikroelementų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Vasarinių rapsų auginimo agrotechnika. Meteorologinių sąlygų įtaka rapsų cheminei sudėčiai. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema, tyrimų ir analizių metodai. Auginimo technologija. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų cheminei sudėčiai. Trąšų formų ekonominis efektyvumas vasariniams rapsams. Išvados. Santrauka. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(31 puslapis)
  2008-02-19
 • Triušių šėrimas

  Įvadas. Triušių šėrimo ypatumai. Maisto medžiagos ir jų reikšmė. Pašarai ir jų ruošimas. Žalieji pašarai. Stambieji pašarai. Sultingieji pašarai. Koncentruoti pašarai. Virtuvės atliekos. Mitybos normos triušiams. Nujunkyto prieauglio šėrimas. Pašarų paruošimas. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-01-07
 • Tvarto rekonstrukcija į 64 vietų karvidę

  Įvadas. Gyvūnų gerovės reikalavimai. Aplinkos apsaugos reikalavimai gyvulininkystėje. Tvarto rekonstrukcijos technologija, atitinkanti gyvūnų globos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tvarto technologinė schema. Tvarto vidaus įranga. Gyvulių šėrimo technologija. Mėšlo ir nuotekų tvarkymas. Karvių melžimo įranga.
  Žemės ūkis, referatas(19 puslapių)
  2008-03-30
 • Tvenkiniuose auginamų žuvų (karpių) mityba

  Tvenkininė žuvivaisa. Pilnaverčiai pašarai. Karpiai. Mityba. Šėrimas. Karpių maitinimas pagal metų laikus. Bendras pašaro kiekis, skirtas žuvims maitinti per vegetacijos periodą.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2007-08-23
 • Ūkininkavimo diversifikacijos (įvairinimo) žemės ūkyje samprata, esmė ir veiksniai

  Įvadas. Pagrindimas. Europos Sąjungos valstybių rinka. Ūkininkams siūloma verstis alternatyviais kaimo verslais. Tai padėtų išspręsti Lietuvos kaimo problemas. Netradicinio žemės ūkio ir alternatyvios veiklos plėtra. Verslai, kurių šiandien labiausiai kaime reikėtų imtis. Ką kaimo žmonės turėtų žinoti apie SAPARD. Prioritetai. Žemės ūkio paskolos. Kooperacija – būtinybė. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-10-08
 • Ūkininkavimo plėtros projektas: kiaulių auginimas

  Ūkininkavimo plėtros projektas. Gyvulių skaičius, produktyvumas, kiaulinikystės produkcijos gamybos apimtys. Pašarų reikmė. Žemės ūkio augalų derlingumo prognozavimas. Žemės naudmenų transformavimas. Žemės ūkio augalų pasėliai, sėjomainos rotacija. Augalininkystės produkcijos gamybos apimtys ir vertė. Investicijų reikmė ir finansavimo šaltiniai. Gamybos sąnaudų (išlaidų) planavimas. Samdomų agroserviso darbų apimtys ir išlaidos jiems apmokėti. Išlaidos darbo užmokesčio ir socialinio draudimui. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Kitos išlaidos. Kintamųjų ir pastoviųjų išlaidų sumos. Projekto ekonominis vertinimas. Pardavimo pajamos, pelnas, pinigų srautai, balansas. Tiesioginės išmokos ir kompensacijos. Finansiniai ūkio veiklos rezultatai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2009-05-07
 • Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkai (2)

  Įvadas. Ūkininko ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai. Pagrindinės mėšlo tvarkymo taisyklės. Mėšlidžių įrengimo rekomendacijos. Pašarų ruošimas. Pesticidai ūkyje. Atliekų tvarkymas. Išvados.
  Žemės ūkis, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-10-19
 • Ūkinių miškų sausinimas

  Griovių išilginiai profiliai. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimai. Miško kirtimo kiekiai. Kelmų rovimo kiekiai. Apytikslis miško sausinamas plotas. Miško sausinimo darbai. Eksploataciniai miško sausinimo darbai.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Užtrūkusių karvių šėrimas, raciono balansavimas

  Karvių šėrimas. Karvės apetitas. Karvių šėrimas užtrukinimo metu. Užtrūkusių karvių šėrimas. Raciono balansavimas ir anijonų–katijonų balansas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Vaisginos (Ajuga) ir Glažutės (Cerastium) auginimas ir priežiūros darbai

  Vaisginos išvaizda, paplitimas, auginimas, dauginimas. Stačioji vaisgina. Gauruotoji vaisgina. Šliaužiančioji vaisgina. Glažutės išvaizda, paplitimas, auginimas, dauginimas. Biberšteino glažutė. Pūkuotoji glažutė. Alpinė glažutė. Stambiažiedė glažutė.
  Žemės ūkis, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-19
 • Vaismedžiai

  Pirmasis vaismedžių genėjimas. Antrasis genėjimo ir formavimo laikotarpis. Trečiasis obelų genėjimo laikotarpis. Obelų vainikų formos. Vasariniai obuoliai. Rudeninės veislės. Laiku pasodinti vaismedžiai ir uogakrūmiai duos gerą derlių. Reikia atidžiai apžiūrėti. Vietoj seno ir ligoto geriau naujas. Uogakrūmius reikia sodinti kuo anksčiau. Kaip tinkamai pasodinti vaismedį. Skaidrios serbentų uogos. Remontantinės avietės. Svarainių priežiūra.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-03-07
 • Vaistinio smidro introdukuotų veislių įvertinimas

  Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių įvertinimas. Summary. Įvadas. Vaistinio smidro kilmė ir paplitimas. Vaistinio smidro botaninės savybės. Vaistinio smidro maistinė ir gydomoji vertė. Vaistinio smidro veislės. Vaistinio smidro auginimo sąlygos. Vaistinio smidro agrotechnika. Vaistinio smidro ligos ir kenkėjai. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų vietos ir dirvožemio charakteristika. Tyrimų metodika. Tyrimų metodai. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir aptarimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių derėjimo trukmė. Vaistinio smidro ūglių derlingumo įvertinimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių ūglių parametrų analizė. Vaistinio smidro ūglių biocheminės sudėties duomenų analizė. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2011-06-08
Puslapyje rodyti po