Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žemės ūkis>Žemės ūkio referatai

Žemės ūkio referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Zoohigienos reikalavimai

  Zoohigienos reikalavimai veterinarijoje. Galvijų laikymas. Tvartai. Veršelių laikymas. Kiaulių laikymas. Paukščių laikymas. Gyvulių priežiūros higiena. Pastatų mikroklimatas. Patalpų mikroklimato parametrų įtaka gyvulių bei paukščių sveikatai, jų produktyvumui. Lentelės apie mikroklimatą.
  Žemės ūkis, referatas(18 puslapių)
  2005-07-11
 • Zoonozės

  Įvadas. Pasiutligė. Paukščių gripas. Graužikų platinamos ligos. Leptospirozė ar geltligė.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-09
 • Žemdirbio darbų grafikas

  Įvadas. Žemės apdirbimas. Sėjimas. Mėšlavežis. Derliaus nuėmimas. Grūdų bloškimas ir kūlimas. Grūdų valymas. Sėjamosios kultūros.
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2006-04-12
 • Žemdirbystės sistemos

  Įvadas. Žemdirbystės sistemos samprata. Žemdirbystės sistemos istorija. Žemdirbystės sistemų klasifikacija. Intensyvioji, subalansuotoji ir ekologinė žemdirbystė. Intensyvioji žemdirbystės sistema. Subalansuotoji žemdirbystės sistema. Ekologinė žemdirbystės sistema. Organinė-biologinė žemdirbystės sistema. Biodinaminė žemdirbystė. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Žemės darbų mašinų klasifikacija ir sandaros ypatumai

  Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Žemės darbų mašinų plėtros perspektyva. Žemės darbų mašinų tipai ir jiems keliami reikalavimai. Žemės darbų mašinos 6. Reversinė vibroploktė LG 140 Honda/Hatz 6. Reversinė vibroplokštė LH 700 6. Vienkryptė vibracinė grunto tankinimo plokštė LF 3820 7. Vibroplūktuvas LT 800 8. Tranšėjinis - kumštinis vibrovolas LP 8500 10. Universalūs mini krautuvai. Ratiniai ekskavatoriai. Mašinų parametrai ir techniniai bei ekonominiai rodikliai. Darbo padargų tipai. Važiuoklės. Pavaros. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2009-01-23
 • Žemės dirbimo ir sėjos būdai

  Įvadas. Dirvožeminės sąlygos. Dirvožemio derlingumas. Dirvožemio našumo įvertinimas ir ekonominis balas. Sėjomaina. Žemės dirbimas. Bendrieji agroekologiniai reikalavimai žemės dirbimui/ Žemės dirbimo sistemos. Dirvos paruošimas sėjai. Sėklos paruošimo sėjai kokybė. Sėklos ruošimas sėjai. Sėklos norma. Sėjos būdas. Sėjos gylis. Sėjos laikas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(16 puslapių)
  2008-11-24
 • Žemės dirbimo mašinos (2)

  Įvadas. Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Korpusas. Priešplūgis. Peilis. Traktorinio prikabinamojo ir pakabinamojo plūgų konstrukcija. Bendrosios ir specialiosios paskirties plūgų skirtumai. Kultivatorių paskirtis. Ištisinio įdirbimo ir tarpueilių kultivatoriai. Kultivatorių noragėlių tipai ir jų panaudojimo atvejai. Akėčių tipai. Jų panaudojimo atvejai. Volai ir valkės. Kombinuoti žemės dirbimo padargai.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2009-10-22
 • Žemės dirbimo sistemos

  Įvadas. Minimalus žemės dirbimas. Ražienine sėja. Lengvų dirvų dirbimas. Kalvotų dirvų dirbimas. Pelkiniai dirvožemiai.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Žemės kadastras

  Įvadas. Žemės kadastro objektas. Pagrindiniai žemės kadastro principai. Žemės fondo kokybinė būklė ir panaudojimas. Žemės naudmenos ir jų apskaita. Žemės naudmenų apskaitos darbų organizavimas. Žemės naudmenų ploto apskaita.Žemės vertinimas. Pagrindiniai žemės vertinimo principai. Lentelių žemei vertinti sudarymas. Žemių tinkamumo vertinimas. Ekologinės pataisos vertinant žemę. Žemės vertinimas pagal kalvotumą. Žemės kadastro duomenų gavimo, apdorojimo ir analizės būdai. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2008-10-08
 • Žemės ūkio gamybos ištekliai

  Įvadas. Žemės ūkio ištekliai teoriniu aspektu. Žemės ūkio išteklių sudėtis, vertinimas ir tarpusavio pakeičiamumas. Išteklių naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio gamybos ištekliai. Žemės išteklių naudojimas ir ekonominis įvertinimas. Kapitalo ištekliai. Darbo ištekliai, jų naudojimas ir įvertinimas. Prognozės ir perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(22 puslapiai)
  2010-08-25
 • Žemės ūkio gamybos sėkmė

  Įvadas. Faktoriai, lemiantys agrarinės gamybos siekius. Žemės ūkis ir jo savumai. Žemės ūkio gamybos suskirstymas. Žemės ūkio mokslo vaidmuo. Dirvožemis ir jo derlingumas. Žemė. Pagrindiniai gamybos fondai. Darbo jėgos ištekliai. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-08
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Bendras žemės ūkio situacijos apibūdinimas. Politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai aspektai. Kaimo plėtra - turizmas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipologiniai ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtra Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Kaimo turizmo plėtros politika Europos Sąjungoje. Kaimo turizmo sąlygų gerinimo perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(25 puslapiai)
  2005-10-02
 • Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekyba

  Įvadas. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkio plėtrai. Užsienio prekybos struktūriniai pokyčiai. Užsienio prekybos geografiniai pokyčiai. Užsienio prekybos balansai. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2008-10-09
 • Žemės ūkio mašinos (5)

  Žemės dirbimo mašinos. Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Kultivatorių noragėlių tipai ir jų panaudojimo atvejai. Akėčios. Valkės, volai. Sėjamosios ir sodinimo mašinos. Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai. Sėjamosios mašinos. Bulvių sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Daigų sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Žolinių pašarų ruošimo mašinos. Žolinių pašarų paruošimo būdai. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Mobilūs smulkintuvai. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Ruloninis presas. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos. Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvai. Beicavimo mašinos technologinis darbo procesas. Valomosios ir džiovyklos. Sėklų skirstymas pagal įvairias jų savybes. Grūdų valomosios. Specialios valomosios. Grūdų džiovyklos. Linų, cukrinių runkelių ir bulvių nuėmimo mašinos. Linų nuėmimo mašinos. Cukrinių runkelių nuėmimo mašinos. Bulvių nuėmimo mašinos. Javų kombainai.
  Žemės ūkis, referatas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Žemės ūkio problemos. Praktinė situacija Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus apžvalga. Lietuvos žemės ūkio pagrindinės problemos. Pelningiausia auginti grūdines kultūras. Cukraus reforma. Augalininkystės produkcijos priklausomybė nuo oro sąlygų. Gyvulininkystės situacija Lietuvoje ir perspektyva. Pienininkystė ir jos perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio ūkininkavimo galimybės ir problemos. Žemės reforma. Kvalifikuotos darbo jėgos stoka žemės ūkyje. Lietuvos žemės ūkio perspektyvos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Žemės ūkis, referatas(16 puslapių)
  2008-01-16
 • Žemės ūkio technika

  Įvadas. Plūgo raida. Sėjamųjų mašinų raida. Javų nuėmimo mašinų raida. Pirmosios savaeigės žemės ūkio mašinos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-24
 • Žemės ūkio verslo aplinka ir jos tobulinimas

  Įvadas. Žemės ūkio verslo aplinkos sistema. Verslo ir ūkininko tarpusavio ryšys. Inovacijos versluose. Verslo rizika. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(15 puslapių)
  2006-12-20
 • Žemės ūkio verslo organizavimas ir planavimas

  Įvadas. Žemės ūkio verslų planavimas. Planavimo sąvoka. Augalininkystės verslų planavimas. Kitų žemės ūkio verslų planavimas. Žemės ūkio verslų organizavimas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Žemės ūkis (2)

  Įvadas. Žemės ūkio naudmenų sudėtis ir struktūra. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymo pagal jos naudmenas, nuosavybės formas ir naudotojus. Žemės ūkio naudmenų ekonominis efektyvumas. Žemės ūkio naudmenų ekonominio efektyvumo didinimo būdai. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-12-12
 • Žemės ūkis ekonomikoje

  Įvadas. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikai. Lietuvos žemės ūkis tarptautiniame kontekste. Ištekliai. Žemė. Žmogiškieji ištekliai. Techniniai-energetiniai ištekliai. Žemės ūkio ekonominė ir organizacinė aplinka. Specialioji paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programa. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Žemės ūkio draudimas. Žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės subjektų struktūra. Išvada.
  Žemės ūkis, referatas(20 puslapių)
  2008-10-09
Puslapyje rodyti po