Šperos.lt > Žemės ūkis
Žemės ūkis

(478 darbai)

Klimatiniai veiksniai augalų augimo sezonuiĮvadas. Aplinkos faktorių suskirstymas. Sezoninio augalijos vystymosi ypatumai. Fenologinių matų skirstymas į sezonus ir periodus. Fenofazių eigos dėsningumai. Tarpfazinių periodų trukmė. Geografinės platumos, ilgumos ir vietovės aukščio įtaka augalijos vystymuisi. Agroklimatiniai rodikliai. Biologiniai ritmai. Cirkadiniai ritmai. Sezoniniai ritmai. Išvados. Skaityti daugiau
Kombinuoto siloso gamybaUždavinio sąlyga. Įvadas. Kombinuoto siloso reikšmė. Kombinuoto siloso sudėtis. Bulvės. Morkos. Cukriniai runkeliai. Kombinuoto siloso gamybos technologijos. Kombinuotojo siloso kokybės vertinimas. Kombinuotojo siloso apskaita. Sprendimas. Skaityti daugiau
Kombinuotų dirvos dirbimo mašinų konstrukcijų ir naudojimo analizėĮvadas. Mašinų techninė charakteristika. Mašinų sudėtis ir darbinių dalių konstrukcijų analizė. Pagrindinių reguliavimų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kompleksinių trąšų panaudojimas augalų augimo proceseĮvadas. Kuo maitinasi augalai. Maisto medžiagų trūkumo požymiai. Maisto medžiagų santykis. Kiek trąšų reikia paskleisti. Tręšimo ekonomika. Sudėtinų trąšų gamyba. Skystųjų azoto trąšų su aminorūgštimis. Naudojimas žieminių kviečių pasėliuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kopūstų tręšimo optimizavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Baltųjų gūžinių kopūstų kilmė ir paplitimas. Biologinės ir morfologinės savybės. Baltųjų gūžinių kopūstų maistinė vertė. Respublikoje auginamos ankstyvosios baltųjų gūžinių kopūstų veislės. Agrotechnika. Tręšimas. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Apsaugos priemonės prieš jas. Tyrimų metodika. Tyrimų schema, planas ir tręšimas. Bandyme naudotų trąšų charakteristika. Bandymų laukelių dydis. Naudota agrotechnika. Analizių ir tyrimų metodai. Tyrimų sąlygos. Dirvožemis. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatų duomenys. Įvairių tręšimo sistemų įtaka baltiesiems gūžiniams kopūstams. Gūžių kokybė. Baltųjų gūžinių kopūstų auginimo ekonomika. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Kovos priemonės prieš sodo ir daržo ligas bei kenkėjusPriemonės prieš sodo ir daržo augalų ligas ir kenkėjus. Agrotechniniai būdai. Mechaniniai būdai. Biologiniai būdai. Cheminiai būdai. Cheminiai preparatai prieš sodo augalų ligas. Cheminiai preparatai prieš sodo augalų kenkėjus. Nuodingosios cheminės medžiagos. Herbicidai. Fungicidai. Insekticidai. Išvados. Skaityti daugiau
Kraikinis mėšlasĮvadas. Siloso gamybos technologija tranšėjoje. Mėšlo šalinimas galvijų fermoje. Mėšlo šalinimo technologijos. Mėšlo tvarkymo sistemos pasirinkimas. Mėšlo šalinimo įranga. Skaityti daugiau
Kraštotvarka (5)Kraštotvarkos samprata. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštotvarkos tikslas ir uždaviniai. Kraštotvarka. Kraštotvarkos mechanizmas. Tikslas. Kraštotvarkos uždaviniai. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio samprata. Kraštotvarkos, kraštovaizdžio ekologijos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštovaizdis. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio ekologija. Strateginis planavimas, strateginių planų įvairovė, strateginio planavimo procesas. Strategija. Strateginio planavimo organizavimas. Bendrasis programavimo dokumentas. Strateginio planavimo procesas. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo proceso etapai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo tikslai. Teritorijų planavimo dokumentų įvairovė. Teritorijų planavimo procesas, etapai, stadijos. Teritorinis planavimas. Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo organizavimas. Teritorinių planų įgyvendinimas. Teritorijų planavimo rūšys. Teritorijų planavimo procesas. Teritorijų planavimo viešumas. Sąlygos teritorijų planavimo proceso sėkmingai eigai. Specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Ekologų vaidmuo kraštotvarkoje, kraštovaizdžio ekodiagnostikoje. Teisiniai kraštotvarkos pagrindai. Kraštotvarkos projektų sudėtinės dalys. Bendras kraštotvarkos projektas turi. Kraštotvarkos paradigmos. Darnaus (subalansuoto) vystymosi ideologija. Erdvinės koncepcijos kūrimo principai. Paradigma. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Strategijos įgyvendinimo pagrindiniai principai. Antropoekologiniai kriterijai. Kraštotvarkos kriterijų derinimas istorijos bėgyje. Antropoekosistema. Taikomieji teritorijų tyrimai. Sprendinių priėmimas kraštotvarkoje. Planavimo sprendinių pasekmių vertinimas. Kraštovaizdžio psichonominis vertinimas. Kompiuterinės grafikos panaudojimas teritorijų planavime, kraštovaizdžio ekologijoje. Zonavimas įvairiuose lygmenyse. Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinės raidos koncepcija. Urbanistinis karkasas. Gamtinis karkasas. Gamtinio karkaso formavimo kryptys. Gamtinio karkaso Lietuvoje formavimo ypatumai. Želdynų sistemos formavimo problema. Miestotvarkos problemos. Miškų tvarkymo schemų rengimo problema. Miškingumo didinimo kraštotvarkinės problemos. Vandentvarkos problemos. Žemėtvarkos problemos. Lietuvos kraštovaizdžio formavimosi raida. Kaimo kraštovaizdžio istoriniai tipai. kraštovaizdžio istoriniam tipui. Paveldotvarkos teritorijų planavimo dokumentai. Rekreacinių teritorijų plėtra teritorijų planavimo dokumentuose. Regioninės politikos problema Lietuvoje. Regioninio planavimo dokumentai. Makroregioninio planavimo kontekstas. Pasaulio šalių raidos scenarijai. Rusijos raida (Rusija autoritarinė, nacionalistinė valstybė – Rusija demokratinė, atvira valstybė). Kraštovaizdžio ekologijos mokslo raida. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Geosistemų atsparumą lemiantys veiksniai. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Kraštovaizdžio ekodiagnostika. Žmogaus poveikį į kraštovaizdį nusakantys rodikliai. Kraštovaizdžio ekologinė diagnostika. Kompleksinė gamtos apsaugos schema iki 2000 metų. Probleminės situacijos, probleminiai kraštotvarkiniai regionai. Kraštovaizdžio būklės indikatoriai. Geofizinė kraštovaizdžio samprata. Gamtiniai ir kai kurie ūkinės veiklos ypatumai atskiruose žemėvaizdžių tipuose. Geocheminė kraštovaizdžio samprata. Geocheminiai barjerai. Biogeocheminė provincija. Geosistemų jautrumo cheminiam poveikiui nustatymo metodologiniai aspektai. Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka biologinei įvairovei. Skaityti daugiau
KrūmapjovėsPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Krūmapjovės. Pavieniams krūmams pjauti naudojamos rankinės krūmapjovės. Motorinės krūmapjovės darbinės dalys. Traktorinių krūmapjovių schemos. Traktorinė ant strėlės pakabinta krūmapjovė. Frontalinė krūmapjovė. Frontalinė krūmų raunamoji. Krūmų raunamųjų schemos. Krūmų rovimo akėčios. Išanalizavus informacinių šaltinių apžvalgą, galima teigti... Projektinis skyrius. Pagal guolių ir variklio skaičiavimus nustatyta, kad... Rezultatų vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kukurūzų sėklų auginimo technologijaReikšmė. Auginimo rajonai ir derlingumas. Botaninis apibūdinimas. Biologinės savybės. Veislės. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas ir tręšimas. Sėją ir pasėlių priežiūra. Derliaus ėmimas. Kukurūzų sėkloms auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė. Kukurūzų sėkloms auginimo technologinė kortelė. Formulės ir skaičiavimai. Skaityti daugiau
Kultūrinių augalų bendrijosĮvadas. Kultūrinių augalų kilmė. Kultūrinių ir laukinių augalų bendrijų paplitimas. Kultūrinės ir natūralios augalijos ypatybės. Natūralių ir kultūrinių augalų bendrijų struktūra. Bendras supratimas apie augalų bendrijų struktūrą. Natūralių augalų bendrijų struktūros tyrinėjimai. Augalų bendrijos funkcinės struktūros formavimas. Natūralių ir kultūrinių augalų bendrijų savybės. Išvados. Skaityti daugiau
LaukininkystėĮvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos formavimas. Rotacijos sudarymas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Ekonominis – energetinis laukininkystės projekto įvertinimas. Augalininkystės produkcija, jos apskaičiavimas ir energetinis įvertinimas. Agrotechninių priemonių planavimas ir energetinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lauko augalų savybės ir auginimo technologijosŽieminiai rugiai. Auginimo technologija. Žieminiai kviečiai. Žieminiai miežiai. Žieminiai kvietrugiai. Vasariniai miežiai. Auginimo technologija. Avižos. Vasariniai kviečiai. Grikiai. Vasariniai ankštiniai augalai. Kilmė ir paplitimas. Naudojimas. Biologinės savybės. Derlingumas. Tinkamiausios veislės. Bulvės. Pašariniai ir cukriniai runkeliai. Linai. Vasariniai ir žieminiai rapsai. Kukurūzai. Skaityti daugiau
Lauko augalų tręšimasĮvadas. Žaliosios trąšos. Kompostai. Natūralios kilmės mineralinės trąšos. Mikroelementinės trąšos, jų normos ir vartojimo būdai. Augalų tręšimas mėšlu. Išvados. Skaityti daugiau
Lauko gėlininkystėSusipažinimas su pavasarį žydinčiomis svogūninėmis gėlėmis. Tulpių charakteristika. Smulkiasvogūninės gėlės. Susipažinimas su vienmetėmis ir dvimetėmis lauko gėlėmis. Susipažinimas su daugiametėmis lauko gėlėmis. Pavasarinis gėlynų tvarkymas. Pavasarinis rožių tvarkymas ir priežiūra. Rožių genėjimas. Kada rožes nudengti. Sėkmę lemia įrankiai. Kada laikas genėti. Apžiūrėkite pumpurus ir šaknis. Rožių grupės. Laipiojančios rožės. Laipiojančių rožių klasifikavimas. Priežiūra ir dauginimasis. Miniatiūrinės rožės. Genėjimo laipsniai. Arbatinių hibridinių rožių genėjimas. Krūminių rožių formavimas. Parko rožės. Genėjimas. Besidriekiančios rožės. Besidriekiančių rožių grupės susidarymas. Besidriekiančių rožių tipai ir veislės. Priežiūra gana paprasta. Vilkaviškio stoties turgus. Skaityti daugiau
Lengvai prižiūrimos kambarinės gėlėsĮvadas. Kambarinių gėlių priežiūra ir auginimo ypatumai. Lengvai prižiūrimų gėlių asortimentas. Aspidistra. Dracena. Juka. Peperomija. Filodendras. Sanpaulija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos auginamų slyvų veislių vertinimasĮvadas. Darbo tikslas: įvertinti rūšis ir jų savybes. Slyvų apdulkinimas. Slyvų veislių skirstymas pagal apdulkinimą. Vaismedžių savybės. Poskiepis ir kamieno aukštis. Dirva ir vieta. Dauginimas. Augimas ir augumas. Žydėjimo laikas. Slyvų veislės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos miškų ūkis šalies ūkio sistemojeĮvadas. Bendros žinios apie Lietuvos miškus. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybinės reikšmės miškai ir jų finansavimas. Lietuvos miškų urėdijos ir jų pajamos. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ištekliai: sudėtis, struktūros ir naudojimo pokyčiaiŽemės ūkio ekonomikos kontrolinis darbas. Įvadas. Lietuvos žemės išteklių sudėtis. Lietuvos žemės ištekliai pagal naudojimo paskirtį. Lietuvos žemės išteklių struktūra. Žemės išteklių naudojimo ekonominiai rezultatai ir jų veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybaPowerPoint pristatymas. Darbo tikslai: Susipažinti su įmone "Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba"; Susipažinti su įmonės veikla; Išanalizuoti įmonę; Padaryti apklausą, kurioje išaiškėtų, ką žmonės žino apie šią įmonę; Supažindinti žmones su įmone ir jos veikla. Viešosios įstaigos veiklos analizė. Trumpa istorija. Paslaugos. Darbuotojai . Projektai. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
......